ביטול עיכוב יציאה מהארץ פשיטת רגל

בעניין בקשה לביטול עיכוב יציאה מהארץ: החייב עותר לביטול זמני של צו עיכוב יציאה מהארץ לצורך השתתפות במופע זמר בו משתתף בנו בספינת הפלגה. לטענת החייב בעלויות ההפלגה ישאו המזמינים. הכנ"ר מתנגד לבקשה. לטענת הכנ"ר חובות החייב נאמדים בכ 800,000 ₪. בקופת הכינוס נצברו אך 1,900 ₪ בלבד. הכנ"ר טוען כי מטרת הנסיעה לנופש, אינה מצדיקה בנסיבות העניין הענות לבקשה. דעתי כדעתו. חייב המצוי בהליכי פשיטת רגל נהנה מהגנות וזכויות למול חובות והגבלות המוטלות עליו ככזה. בין היתר, עליו לעמוד בתשלומים החודשיים, להגיש דו"חות הוצאות והכנסות כסדרם, ועוד. אחת ההגבלות המרכזיות המוטלות על החייב היא איסור יציאה מהארץ באופן שלא תתאפשר יציאתו מהארץ אלא מטעמים הומניטריים, רפואיים, או טעמים אחרים המצדיקים זאת. ראה: פש"ר 9238/06 דוידוביץ אילן נ' כונס הנכסים הרשמי (2007). חייב שבחר לנהל הליכי פשיטת רגל לצורך קבלת הגנה מפני נקיטת הליכי גבייה קשים אמור לקחת בחשבון את מחירו של הליך פשיטת רגל הכולל גם אובדן חירות. ראה ע"א (ת"א) 3485/01 שמרלינג צבי בפש"ר נ' עו"ד ראש שמעון נאמן (2002). לא שוכנעתי כי המבקש מצביע על טעם מיוחד המצדיק ביטול עיכוב יציאה מהארץ נגדו . הבקשה לפיכך נדחית. ניתן בסמכותי כרשמת. עיכוב יציאה מהארץפשיטת רגל