ביטול עיקול משכורת מזונות

1. לפני בקשת רשות ערעור על החלטת כב' רשמת ההוצאה לפועל רביע ג'באלי מיום 24.12.12. במסגרת החלטה זו, קבעה כב' הרשמת כי המבקש ישלם תשלום ראשוני בסך של 2,000 ₪ לשם ביטול ההליכים התלויים ועומדים נגדו, וכי התשלום החודשי שיושת על המבקש יעמוד על סך של 1,000 ₪. בקשת רשות הערעור מופנית כנגד שתי קביעות אלה. החלטתי לדון בבקשה כאילו ניתנה רשות ערעור והוגש ערעור על-פי הרשות שניתנה. 2. המבקש הגיש בקשתו לפריסת חובו ולקביעת צו חיוב בתשלומים וכן לעיכוב או ביטול ההליכים בתיק כל עוד עומד בצו התשלומים. המבקש הציע לשלם בכל חודש את הסך של 150 ₪. המבקש ציין בבקשתו את נסיבותיו האישיות ומצבו הכלכלי וכן הגיש פירוט הוצאותיו. 3. לאחר עיון במסמכים אשר הוגשו לפניה, ניתנה החלטת כב' הרשמת לפיה נקבע, כי לאחר שהמבקש ישלם תשלום ראשוני בסך של 2,000 ₪, וכל עוד עומד המבקש בתשלומיו, יושהו נגדו הליכי מאסר, עיקול משכורת, עיקול חשבון עו"ש והוצאת מעוקלים. 4. המבקש פירט בבקשתו שלפני את מצבו האישי ואת יכולתו הכלכלית המוגבלת. על פי האמור בבקשה, המבקש הוא גרוש ואב ל - 3 ילדים. בשל עבירות אלימות במשפחההוטל עליו עונש מאסר בפועל לתקופה של 4.5 שנים, ובנוסף, חוייב לשלם למשיבה פיצויים בסך של 25,000 ₪. לאחרונה נישא המבקש בשנית ואשתו אינה עובדת. המבקש התקשה, בשל עברו הפלילי, למצוא עבודה והוא עובד בנגרות ומשתכר סך של 4,000 ₪ לחודש, וזו הכנסתה היחידה של המשפחה. עיקר הוצאותיו החודשיות לתשלום דמי מזונות בסך של 2,718 ₪, וכן 400 ₪ עבור הסעת ילדיו במסגרת הסדרי הראייה, וכל שנותר לו ולאשתו למחייה הינו סך של 1,000 ₪. משכך לטענת המבקש, יש להעתר לבקשתו. דיון: 5. הלכה פסוקה היא, כי ערכאת הערעור אינה נוהגת להתערב בצווי תשלומים אשר ניתנו על ידי רשם הוצל"פ אלא במקרים נדירים וחריגים בהם חרג רשם ההוצל"פ בהחלטתו ממתחם הסבירות, זאת נוכח העובדה כי רשם ההוצאה לפועל הוא האחראי על בחינת יכולת הפירעון של החייב בהתאם לנסיבותיו והמופקד על עריכת חקירת היכולת בעניינו (ראה בעניין זה בר"ע 1071/03 דרור גולן נ' בנק לאומי לישראל בע"מ (ניתנה ביום 2/2/03); רע"א 7195/09 ציון קרטה נ' פרקליטות מחוז חיפה ואח' דינים עליון 2009(118) 1423) וכן האמור ברע"צ 35723-04-12 לוסב נ' שטרוך (ניתן ביום 30/4/12)). 6. לאחר עיון במסמכי הבקשה דעתי היא כי בנסיבות העניין יש לקבל את הבקשה. בחינת מקורות פרנסתו מלמדת, כי עסקינן בחייב שהכנסתו מצומצמת, ובשל מצבו הכלכלי הוא אף זכה לייצוג משפטי מטעם הלשכה לסיוע משפטי. המבקש מתקיים ממשכורתו העומדת על סך של כ- 4,000 ₪. מהשאלון שצורף עולה, כי הוצאותיו החודשיות הינן- 2,718 ₪ בגין תשלום דמי מזונות; 400 ₪ בגין נסיעות; 1,200 ₪ עבור כלכלה; 400 ₪ בגין חשמל, מים וגז. לא צורפו קבלות המעידות כי אלה התשלומים המשולמים, או כי הם משולמים מידי חודש בחודשו, אך נסיון החיים מלמד כי הסכומים הנטענים הינם בגדר הוצאה סבירה בהחלט. 7. אמנם ההחלטה בדבר הפקדת סכום ראשוני לצורך ביטול ההליכים התלויים ועומדים נגד המבקש, אינה בבחינת חריג או בבחינת מדיניות לא רצויה. חרף האמור, בנסיבות העניין שלפניי, בהתחשב בהכנסה החודשית העומדת לרשותו של המבקש ועל מנת לאפשר לו להיכנס למסלול תשלומים מסודר, אני מקבל את הערעור ומעמיד את סכום ההפקדה הראשוני על סך של 1,000 ₪. צו התשלומים יעמוד על סך של 500 ₪ עד להחלטה אחרת. בנסיבות, אין צו להוצאות. משכורתעיקולמזונות