ביטול עיקול רכב נכה

1. לאחר עיון בהתנגדות ובבקשת הביצוע נמצאתי למד כי השאלות המתעוררות בתיק זה דומות לשאלות שהתעוררו בארבעה תיקים מקבילים שנדונו בפני לאחרונה עד שביום 23.3.12 הוריתי על קבלת ההתנגדות בשני תיקים בכפוף להפקדת מלוא החוב בשני התיקים, שכבר בוצעה טרם החלטתי , מחיקת התביעה השטרית בתיק אחד ומחיקה מוסכמת של התביעה בתיק הרביעי , שנפתח בכפילות לתיק אחר . 2. עיינתי שוב בתיקים המקבילים ונמצאתי למד כי התיק שלפני נבדל מאותם תיקים בשניים . ראשית , ההתנגדות בתיק זה הוגשה באיחור . שנית , בתיקים המקבילים לא נדרשתי להכריע באופן סופי במחלוקת בענין ביטול העיקול על הרכב , שכן לאחר החלטת הביניים מיום 28.12.11 הופקד מלוא החוב בתיקי ההוצל"פ במסגרתם הוטל העיקול ולפיכך הוריתי על ביטול כל ההליכים באותם תיקים , לרבות העיקול על הרכב . חרף הבדלים אלה , לא מצאתי כי ישנה הצדקה עניינית ומשפטית שלא לאמץ את ההחלטה שניתנה על ידי בתיקים המקבילים גם בתיק זה , בשינויים המחוייבים . להלן אפרט טעמי החלטתי לענין זה . 3. על פי נתוני תיק ההוצל"פ האזהרה נמסרה למבקש במסירה מלאה ביום 9.8.11 וההתנגדות הוגשה ביום 12.12.11 . המבקש מצהיר כי קיבל את מסמכי האזהרה בשעה שהיה מאושפז ו/או בטיפולי דיאליזה ו/או ניתוחי כריתת כליה . עוד מצהיר המבקש כי לא ידע שעליו להגיש התנגדות . המבקש מצרף מסמכים לפיהם רעייתו מונתה כאפוטרופוס על גופו ורכושו , התמצאותו בזמן חלקית והוא סובל מהפרעה קשה בזכרון לטווח קצר , קושי בשמירה על רצף אירועים והפרעות קשות בתהליכי חשיבה . המבקש העיד בפני ביום 12.3.12 והתקשה להשיב על חלק מהשאלות שנשאל . על פי המסמכים שצורפו המבקש הוא אדם חולה מאד , הנתון בסכנת חיים של ממש . במצב דברים זה , נראה כי חקירה נגדית נוספת של המבקש לא תעלה ולא תוריד מעבר לרושם שהתקבל מהחקירה הממושכת של המבקש ואשתו בדיון בתיקים המקבילים מיום 12.3.12 . 4. באשר לבקשת המבקש לבטל את העיקול על הרכב , טענו הצדדים בהרחבה במסגרת הדיון בתיקים המקבילים מיום 28.12.11 . לאחר מכן ניתנה החלטה ביניים לפיה ההכרעה בבקשה תהיה במסגרת ההחלטה בהתנגדות . כאמור לעיל , הכרעה זו לא נדרשה כיוון שההתנגדות התקבלה בכפוף להפקדת מלוא סכום החוב בתיקי ההוצל"פ , הפקדה שכבר בוצעה והביאה לביטול העיקול על הרכב עוד לפני הדיון בהתנגדות . לפיכך , גם לענין זה אין הצדקה עניינית לקיים דיון או לשמוע טיעון נוסף של הצדדים . 5. כמו כן , יש לקחת בחשבון את העובדה כי ההחלטה של כב' רשמת ההוצל"פ המורה להעביר את ההתנגדות לבית המשפט , ניתנה ביום 12.12.11 אך משום מה ההתנגדות והבקשות הנוספות הובאו בפני רק היום . אין ספק כי לו היה התיק מועבר במועד , הייתי מאחד את התיק עם התיקים המקבילים ומחיל את החלטתי בתיקים המקבילים מיום 23.3.12 גם על תיק זה . 5. על כן , אני מאריך את המועד להגשת ההתנגדות עד למועד הגשתה בפועל ומורה על קבלת ההתנגדות וביטול העיקול על הרכב מ.ר. 4546564 בכפוף להפקדת הסך של 2,600 ₪ בתיק ההוצל"פ מס' 02-38328-11-6 לא יאוחר מיום 4.5.12 . סכום ההפקדה נקבע בהתאם לאמור בהחלטת כב' רשמת ההוצל"פ בנומרטור 116299000 . לאחר שתוצג לתיק בית המשפט אסמכתא מתיק ההוצל"פ בדבר הפקדת הסך של 2,600 ₪ , יאוחד תיק זה עם תיק 38611-12-11 , שכבר אוחד עם תיק 28323-12-11 . ככל שלא תוצג אסמכתא כאמור עד 6.5.12 , יובא התיק לפני לצורך מתן פסק דין המורה על דחיית ההתנגדות בשל אי הפקדת הסכום שנקבע . רכבנכותעיקולחניית נכים / תו נכה