ביטול עסקה קניית מחשב

זוהי תביעה קטנה שהגיש התובע נגד הנתבעת. התובע טוען בכתב התביעה כי במשך שנים הוא עסק בתחום המחשבים ולאחר הפסקה של 4 שנים בשל בעיות בריאות, הוא החליט לעסוק בפיתוח תוכנה בתחום הסמארטפון עם מערכת הפעלה של חברת מייקרוסופט. לשם פיתוח התוכנה, נדרש התובע למחשב בעל יכולות מסוימות. הואיל והתובע איננו מתמצא בכך, הוא פנה לנתבעת והסביר לנציג שלה מהן התכונות הנדרשות מן המחשב, לשם פיתוח אותה התוכנה. המוכר מטעם הנתבעת ביצע בדיקה באינטרנט והראה לתובע כי כל המעבדים מסדרה 3, 5 ו- 7 של אינטל, יתאימו לאותן דרישות. התובע קיבל את דבריו של נציג הנתבעת, כבעל מקצוע העוסק בתחום ובקיא בעניין, וביום 2.4.13 הוא הזמין מן הנתבעת מחשב שולחני עם מעבד של אינטל מסדרה 3, כולל מערכת הפעלה של "ווינדואוס 8" ועל כך שילם 2,408 ₪. ביום 7.4.13 קיבל התובע את המחשב ובמשך מספר ימים התקין בו את התוכנות הנדרשות לפיתוח התוכנה, ואז התברר לו כי המחשב איננו תומך בדרישות אותן הציג התובע למוכר מטעם הנתבעת. התובע חזר לנתבעת, נציג הנתבעת בדק והשיב כי יתכן שסדרה 3 של אינטל איננה תומכת בדרישות הפיתוח. בהמשך, בדק התובע ומצא כי סדרה 5 כן תומכת באותן דרישות. התובע שב לנתבעת וביקש להחליף את המעבד, נציג הנתבעת הגדיר זאת כשדרוג של המחשב והתובע נדרש לשלם עוד 460 ₪ וכך הוא עשה. אלא שגם הפעם התברר כי המחשב עדיין לא תומך בדרישות הנחוצות לפיתוח. התובע פנה ביום 15.4.13 לנתבעת, נציג הנתבעת ביקש לבדוק את המחשב במעבדה, אך התובע עייף מהריצות וביום 17.4.13, בטרם חלפו 14 יום, ביקש לבטל את העסקה מאחר והמחשב איננו עונה לדרישות שהציג מלכתחילה. הנתבעת סירבה לביטול העסקה בטענה שהמחשב הורכב לפי דרישות התובע ונעשה בו שימוש, נציגי הנתבעת הסכימו "לפרמט" שוב את המחשב ולאחר מספר שעות הודיעו לתובע שהמחשב מוכן ותקין, אך כשהתובע, בנוכחות עובד הנתבעת, עבר על הפונקציות הנדרשות, הם נוכחו לראות שהמעבד איננו עובד. או אז הפנה נציג הנתבעת את התובע לחברת "אסוס" המייצרת את הלוח של המחשב, דבר לו סרב התובע הואיל והנתבעת היא שמכרה לו את המחשב. מאחר והמחשב איננו עונה לדרישות כפי שהציג התובע לנתבעת מלכתחילה, השאיר התובע את המחשב אצל הנתבעת והוא מבקש לבטל את העסקה ולהשיב לו את הסכום ששילם לה - 2,686 ₪. הנתבעת טוענת, מנגד, כי ביום 2.4.13 רכש התובע ממנה מחשב עם מפרט טכני בהתאם לדרישתו ובקשתו. התובע אף רכש מערכת הפעלה שהותקנה במחשב לפי דרישתו. המחשב נמכר לתובע כשהוא תקין לחלוטין. כשבוע לאחר מסירת המחשב לתובע ולאחר שהתובע עשה בו שימוש, פנה התובע לנתבעת בטענה כי המעבד איננו תומך בתוכנת הפיתוח. התובע ביקש להחליף את המעבד לדגם אחר, לאחר שלטענתו הוא ערך בדיקות תאימות לתוכנה. על פי בקשתו, הוחלף המעבד במחשב, כפעולת שדרוג, והתובע חויב בגין ההפרש, אך לא בגין עלות העבודה. ביום 17.4.13 שב התובע וטען כי תוכנת הפיתוח שהתקין במחשב איננה מתאימה. לבקשתו, התקינה הנתבעת את מערכת ההפעלה מחדש, וזאת כמחווה "שירותית" וללא חיוב. תוכנת הפיתוח שלטענת התובע איננה מתאימה למחשב, לא נרכשה אצל הנתבעת ולא הותקנה על ידה. התובע עצמו רכש והתקין אותה. על פי תעודת האחריות ותנאי הרכישה המוסכמים, לא חלה אחריות על המחשב עקב אי תאימות לתוכנות שהתקין או השתמש בהן הלקוח. כמו כן, לא ניתן להחזיר סחורה שנעשה בה שימוש, וזאת גם על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010. יתר על כן, על פי תנאי האחריות, לא ניתן להחזיר מחשבים נייחים אשר הוזמנו והורכבו "לפי חשבונית הלקוח". גם על פי תקנות הגנת הצרכן, זכות הביטול איננה חלה על טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות. על כן, סירבה הנתבעת לבטל את העסקה והיא אף דרשה מן התובע להגיע ולקחת ממנה את המחשב אותו נטש אצלה, אך התובע סרב לכך. בדיון שהתקיים בפני היום, העידו התובע ונציג הנתבעת. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ולאחר ששמעתי את העדויות ואת טענות הצדדים, שוכנעתי כי דין התביעה להתקבל באופן חלקי בלבד. על פי תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז - 1976, ינומק פסק-דין זה בצורה תמציתית: טענתו של התובע הינה לאי התאמה בממכר וכלשונו: "הזמנתי מוצר x וקיבלתי מוצר y " (עמ' 1 שורות 15 לפרוטוקול). ודוק - אין מדובר בדרישה לביטול עסקה על פי תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010, היינו זכותו של כל רוכש, בהתקיים התנאים הקבועים באותן תקנות, לבטל עסקה שכזו בלא כל סיבה שהיא, אלא מדובר בדרישה לביטול הסכם בשל אי התאמה בממכר. התובע עמד בנטל המוטל עליו והוכיח כי אכן קיימת אי התאמה בממכר: על פי עדות התובע, שהותירה רושם אמין ולא נסתרה, התובע הגיע אל הנתבעת והציג בפניה מפרט המתאר במדויק את המאפיינים הנדרשים מן המחשב, על מנת שיתאים לתוכנת הפיתוח המדוברת של חברת מייקרוסופט (ת/1 ו- ת/2). כך העיד בעמ' 2 שורות 1-4 לפרוטוקול: " ניגשתי לנציגים כאן שהם המקצועניים, היה שם דרור והצגתי לו בדף של מיקרוסופט הראיתי לו מה המפרט, מה נדרש, הוא הסתכל, בדק והציע לי מחשב, אני סמכתי עליו שהוא איש מקצוע שאני יכול לסמוך עליו, נותן לי המלצה מקצועית, מה שהוא המליץ זה מה שרכשתי..." ובעמד' 2 שורות 12-13: " כשבאתי מלכתחילה באתי כאדם שמנותק 5 שנים מתחום החומרה והלכתי לאיש מקצוע שיגיד לי מה מתאים, דרור אמר לי שסדרה 3 מתאימה וגם סדרה 5 מתאימה וגם סדרה 7 מתאימה" נציג הנתבעת אישר בעדותו, כי התובע אכן ביקש מחשב שיעבוד עם פיתוח אפליקציות למערכת הפעלה של מיקרוסופט ("ווינדאוס פון"). כן הוא אישר, כי הוא בדק בנוכחות התובע באתר של מייקרוסופט ולפי המידע שם, סדרות 3, 5 ו- 7 אמורות להתאים לאותן דרישות (עמ' 4 שורות 17-20 לפרוטוקול). בנסיבות אלה, ניתן לקבוע כממצא עובדתי, כי במסגרת העסקה שנכרתה בין הצדדים, רכש התובע מחשב שהינו בעל תכונות הדרושות למטרה מיוחדת, שהובהרה במיוחד לנתבעת. אין חולק כי המחשב שסופק לתובע מלכתחילה (סדרה 3), לא עמד בדרישה זו ולא היו בו את האיכות או התכונות הדרושות לאותה מטרה מיוחדת שלשמה נרכש. בנסיבות אלה, מדובר באי התאמה בממכר, היינו - אי קיום חיובי המוכר, על פי סעיף 11(3) לחוק המכר, התשכ"ח - 1968. התובע בדק את המחשב מיד לאחר קבלתו, ועל כך מעידה העובדה שבחלוף כשבוע הוא פנה לנתבעת וטען בפניה כי המחשב איננו מתאים לדרישות התוכנה שלשמה נרכש. בנסיבות אלה, קמה לתובע הזכות לבטל את ההסכם ולקבל בחזרה את כספו. יחד עם זאת, התובע הודה, הן בכתב התביעה והן בעדותו בפני, כי את השדרוג לסדרה 5 הוא ביצע על פי דרישתו שלו, לאחר שערך בדיקה בעצמו ומצא כי סדרה זו תקיים את אותן דרישות. על כן, אין מקום לחיוב הנתבעת בהוצאות השדרוג לסדרה 5, בהן נשא התובע. על יסוד האמור לעיל, בהתחשב בכך שהממכר (המחשב) כבר הושב על ידי התובע לנתבעת, הריני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 2,408 ₪, בתוספת הוצאות משפט בסך של 400 ₪, והכל בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה (21.4.13) ועד למועד התשלום בפועל. מחשבים ואינטרנטביטול עסקה (הגנת הצרכן)