ביטול עסקת טלפון נייד - קו סלקום כשר

1. בפני תביעה כספית בסכום של 7,000 ש"ח. גרסת התובע 2. לטענת התובע, ביום 13.02.08 רכש מהנתבעת קו סלקום כשר במסגרת עסקת SIM (להלן: "הכרטיס"), כמו כן, רכש במקביל מגורם פרטי מכשיר טלפון נייד שאינו כשר, והשתמש בו באמצעות הכרטיס הכשר ללא כל תקלות. 3. לטענת התובע, ביום 17.10.09 איבד את כרטיסו ודיווח על כך לנתבעת. בעקבות דיווחו נחסמו שיחותיו היוצאות. כעבור שלושה ימים מצא התובע את כרטיסו, ובהזדמנות זו קיבל את הצעת הנתבעת ורכש מכשיר טלפון נייד חדש. לאחר רכישת המכשיר החדש, לא הצליח להשתמש בו באמצעות כרטיסו, על כן, פנה למרכז שירות של הנתבעת לשם בירור התקלה. במרכז השירות הבהיר לו נציג הנתבעת כי מדובר בכרטיס המוגדר ככשר, שאינו ניתן לשימוש במכשיר שאינו כשר, ולפיכך, בוטלה העסקה והתובע השיב את המכשיר שרכש. לטענת התובע, מאז ביטול עסקת הרכישה של המכשיר החדש, לא היה בידו לקבל באמצעות המכשיר הישן כל שיחות נכנסות. 4. לטענת התובע, רק לאחר מספר פניות אל הנתבעת, בעקבות בעיות חוזרות ונשנות בשימוש בכרטיס ובמכשיר, הובהר לו כי הבעיה נעוצה בשילוב בלתי אפשרי של מכשיר שאינו כשר וכרטיס SIM כשר. 5. במהלך הדיון שהתקיים בפני טען התובע שהוא מעוניין להשיב את המצב לקדמותו, כך שיהיה באפשרותו להמשיך ולהשתמש במכשיר שבו השתמש בעבר, במשך שנה וחצי טרם רכישת המכשיר החדש, באמצעות הכרטיס שברשותו. בנוסף תבע התובע סעד של פיצוי עבור עוגמת נפש, וכן פיצוי בגין אי קבלת שיחות נכנסות. גרסת הנתבעת 6. בכתב ההגנה טענה הנתבעת שהתובע מבקש להתנער מהתחייבויותיו החוזיות כלפיה. 7. בדיון שהתקיים בפני טענה נציגת הנתבעת שהתובע רכש ממנה כרטיס SIM כשר, וכי על פי ההסדרים הקיימים אצלה, ניתן להפעיל את הכרטיס האמור ולהשתמש בו רק במכשיר טלפון נייד המוגדר ככשר. כן טענה הנתבעת שבעת הרכישה היה התובע מודע למגבלה זאת, טענה שלא הוכחשה בפני. 8. הנתבעת אשרה כי ביום 20.10.09 ביצע התובע ביוזמתו שדרוג של מכשיר טלפון נייד. נטען שלאור תלונותיו של התובע על כך שהמכשיר אינו פועל, בדקה הנתבעת את טענותיו, או אז התברר לה שהתובע ביקש להשתמש במכשיר שאינו כשר באמצעות הכרטיס הכשר, ובשל כך ננעל המכשיר החדש. בעקבות זאת החזיר התובע את מכשיר הטלפון הנייד שרכש מהנתבעת, והעסקה בוטלה. 9. הנתבעת הוסיפה וטענה שהמצב שתיאר התובע בדבר הפעלת כרטיס כשר עם מכשיר שאינו כשר אינו אפשרי, אף רמזה שניתן לשלב בין מכשיר שאינו כשר וכרטיס כשר רק באמצעות פריצת המכשיר באופן פרטי, באופן הנוגד את נהליה של הנתבעת ואת ההסדרים הקיימים אצלה. יצוין שהתובע נמנע במהלך הדיון מלהכחיש טענות אלה. 10. נציגת הנתבעת הוסיפה שהוצע לתובע לרכוש מכשיר כשר, מהנתבעת או מגורם אחר, ולחילופין לרכוש כרטיס SIM שאינו כשר, על מנת שיתאים למכשיר שבידיו, אך התובע סרב להצעות אלה. דיון והכרעה 11. לאחר ששקלתי את טיעוני הצדדים מצאתי שיש לדחות את התביעה. 12. אין בין הצדדים מחלוקת על כך שהתובע רכש מאת הנתבעת כרטיס SIM כשר. אין בין הצדדים מחלוקת אף על כך שהתובע אינו מעוניין לרכוש מכשיר כשר, או לחילופין לרכוש כרטיס לא כשר שיאפשר לו להשתמש במכשיר הישן שבידיו. 13. התובע לא הוכיח בפני במידת ההוכחה הדרושה שבעבר, לפני שדרוג המכשיר, אכן עלה בידו להשתמש במכשיר הישן שאינו כשר באמצעות הכרטיס הכשר. אם הדבר אכן נעשה, יתכן שהדבר נעשה תוך נקיטת אמצעים שנועדו לעקוף את הסדרי הנתבעת לגבי המכשירים הכשרים, כפי שנטען על ידה. מצאתי שיש לקבל את טענת התובעת לפיה לאור מטרתו של ההסדר בדבר מכשירים כשרים, ניתן להשתמש בכרטיס בטלפון כשר בלבד, וכי אדם הרוכש כרטיס SIM כשר, או מספר כשר, צריך לצפות שהכרטיס הכשר יפעל ללא תקלות באמצעות מכשיר טלפון נייד כשר בלבד. 14. לאור הוראת סעיף 60 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד- 1984, העוסק בהיקף סמכותו של בית המשפט לתביעות קטנות, אינני סבורה שניתן להורות לנתבעת להשיב את המצב לקדמותו, גם אם אמנם השתמש התובע במשך כשנה וחצי במכשיר שאינו כשר באמצעות כרטיסו הכשר, דבר שכאמור לא הוכח בפני. בוודאי שאין להורות כן כאשר שימוש כאמור מנוגד להסדרים הנהוגים אצל הנתבעת באשר לשימוש במכשירי טלפון ניידים כשרים. 15. בנסיבות העניין לא מצאתי שהוכחה עילה המצדיקה חיובה של הנתבעת בפיצוי כספי. 16. אשר על כן, התביעה נדחית. 17. התובע ישלם לנתבעת בתוך 30 ימים הוצאות משפט בסכום של 500 ₪. סלקוםסלולר (תביעות)טלפוןביטול עסקה (הגנת הצרכן)