אי הופעה לטיול

1.על פי כתב התביעה, הנתבעת לא דאגה ליידע את התובע בדבר יום הטיסה לטיול מאורגן בדרום אפריקה בחודש יולי 2008, שאורגן בפועל על ידי צד ג', וכתוצאה מכך הפסיד התובע את הטיסה והטיול כולו. 2.התובע דורש סכום של 25,420 ₪ הכולל את מחיר הטיול בסך 5,000$ וכן פיצוי בשל חודש עבודה בסך 4,000 ₪ הואיל ולטענתו, הפסיק לעבוד שבוע לפני הטיול ובמשך תקופת הטיול. 3.לטענת הנתבעת בכתב ההגנה, הטיול הוזמן לבקשת התובע מאת צד ג', והנתבעת העבירה את כל החומר שסופק על ידי צד ג' לידיו של התובע. סוכנת הנסיעות מטעם הנתבעת שישבה עם התובע, עברה על כל מסמכי הנסיעה ובכלל זה גם כרטיס הטיסה, וכן דף ההסבר של צד ג', שגם בו צויין תאריך הטיסה ושעת הטיסה, יום 23.7.08 בשעה 01:10 לפנות בוקר (להלן - מועד הטיסה). הנתבעת טוענת כי נציגתה ציינה בפני התובע באופן מפורש את מועד הטיסה, וידוע לכל כי על התובע להתיצב בשדה התעופה 3 שעות לפני מועד הטיסה. עוד נטען, כי התובע הוזמן למפגש קבוצה של צד ג' טרם הנסיעה, ושם עברו עם הנוסעים על הפרטים הטכניים וביניהם מועד הטיסה והמפגש בשדה התעופה. 4.הנתבעת טוענת, כי עם היוודע דבר אי הופעתו של התובע לטיסה, עשתה כל מאמץ להשיג את התובע, וביחד עם צד ג' ניסתה למצוא לו טיסה חלופית וסידורי חבירה לקבוצה, אך מפאת התקופה העמוסה והקשיים שעמדו בפניהם - סירב התובע לאופציות שהוצעו לו על מנת לצמצם את הנזק. לטענתה, התובע התבלבל במועד ההגעה לשדה התעופה ולא היתה לנתבעת כל יד בכך. 5.צד ג' לא הגיש כתב הגנה, על אף שבקשותיו לאורכה התקבלו, אך נציגה מטעמו התייצבה לדיון שהתקיים בפני ביום 10.5.09, וציינה כי במפגש הקבוצה, ככלל, עוברים על כל החומר שוב, לרבות סדר ימי הטיול ופרטים לגבי מפגש הקבוצה בטרמינל. לשאלת בית המשפט האם הודיעו לתובע במהלך מפגש הקבוצה שעליו להתייצב בשדה התעופה שלוש שעות לפני הטיסה, דהיינו ביום 22.7.08 בשעה 22:00 ענתה נציגת צד ג': "אני לא הייתי במפגש אבל כל חברי הקבוצה הגיעו בזמן וכנדרש ולא היתה שום בעיה" (פרוטוקול עמ' 2 שורה 1). 6.לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי במסמכים, הגעתי למסקנה שדין התביעה להידחות. 7.אמנם מועד הטיסה, 23.7.08 בשעה 01:10, דהיינו לאחר חצות, יכול היה לבלבל את התובע ועל סוכני נסיעות מנוסים לחזור ולהבהיר ללקוחותיהם שהכוונה במקרה כזה היא להתייצבות לטיסה בתאריך המוקדם ביום אחד מן התאריך שמצויין על גבי כרטיס הטיסה, דהיינו במקרה דנן - ביום 22.7.08 בשעה 22:00. עם זאת, התובע הודה כי אין זו הפעם הראשונה שהוא טס לחו"ל, כי זה היה הטיול המאורגן החמישי שלו, ואף פעם לא נתקל בבעיות בנסיעותיו (פרוטוקול עמ' 2 שורות 19 - 25). בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שכל הנוסעים האחרים הבינו מתי עליהם להתייצב ואף התייצבו במועד - אין לתובע להלין אלא על עצמו לגבי הטעות. יצויין, כי התרשמתי שמדובר באדם מן היישוב, השולט היטב בשפה העברית, אשר, לטענתו, נסע כבר בחייו מספר פעמים לחו"ל. 8.אמנם, מן הראוי היה שמדריך הטיול בראותו שרק התובע לא התייצב למפגש בשדה התעופה יצור קשר עם התובע על מנת לברר את פשר היעדרותו, אולם הואיל ובחוברת הטיול, שנמסרה לתובע, צויין במפורש כי אי הופעה לטיול תחוייב במלוא הסכום - לא היתה מוטלת על המדריך חובה לעשות כן הואיל ורשאי היה לסבור כי אי ההתייצבות נבעה משיקוליו של התובע. 9.זאת ועוד, טענת הנתבעת בסעיף י' לכתב ההגנה לפיה סירב התובע לצמצם את נזקיו ולנסוע בטיסה חלופית על מנת לחבור לקבוצה - לא נסתרה על ידי התובע. בנסיבות אלה, לא ניסה התובע לצמצם את נזקיו כנדרש על פי החוק - וזו סיבה נוספת לדחיית התובענה. על אף שמן הראוי היה להטיל על התובע הוצאות - לפנים משורת הדין, אין צו להוצאות, וכל צד ישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בירושלים תוך 15 ימים. נופשסוכני נסיעות (תביעות)