אי הופעה למשפט

1. התנהלותו של ב"כ הנתבע היא בלתי נסבלת. הוא הגיש בקשה לדחיית מועד עקב חג הקורבן מבלי שטרח לצרף רשימת מועדים מתואמת עם חברתו. הוא עשה דין לעצמו, לא התייצב לישיבת קדם משפט אף לא הגיש בקשת דחייה. דין אי הופעה לקדם משפט כדין אי הופעה למשפט ובדעתי לחייב בהוצאות ולשקול מתן פסק דין. 2. הנני מחייב את הנתבע לשלם לתובעת, ללא קשר לתוצאות הדיון, הוצאות הישיבה בסך 2,400 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כדין מהיום ועד מועד התשלום המלא בפועל אשר ישולמו לידיה הנאמנות של ב"כ התובעת תוך 30 יום מהיום. 3. הנני מורה לב"כ התובעת להגיש תצהיר לאימות התביעה, תוך התייחסות לנטען בתצהיר התנגדותו של הנתבע, תוך 50 יום מהיום. לאחר שאקבל את התצהיר האמור אשקול מתן פסק דין כאמור. 4. נדחה לתזכורת מעקב ליום 9.1.11. אי התייצבות לדיון