אי המצאת תלושים

כתב התביעה הומצא לנתבעים כדין אולם לא הגישו כתב הגנה מטעמם במועד שנקבע לכך, אני נעתרת לבקשה לבקשה למתן פסק דין שהוגשה ועל יסוד כתב התביעה שלא נסתר , אני מחייבת את הנתבעים לשלם לתובע את הסכומים כדלקמן: 1. את הסך 11,527 ₪ הפרשי שכר בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק מיום 1.8.10 ועד התשלום המלא בפועל. 2. את הסך 368 ₪ כמול שעות נוספות בצירוף פיצוי הלנת שכר כחוק מיום 1.8.10 ועד התשלום המלא בפועל. 3. את הסך 308 ₪ פדיון חופשה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1.8.10 ועד התשלום המלא בפועל. 4. את הסך 430 ₪ נסיעות בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1.8.10 ועד התשלום המלא בפועל. 5. את הסך 10,000 ₪ פיצוי בגין אי המצאת תלושי שכר בצירוף הפרשי הצמדה וריבית חוקית מיום 1.8.10 ועד התשלום המלא בפועל. 6. הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך 1,000 ₪ צמודים כחוק מהיום ועד התשלום המלא בפועל. תלוש שכר