אי הפעלת מונה במונית - סעיף 4 לצו הפיקוח על מצרכים ושירותים

גזר - דין הנאשם הורשע על פי הודאתו בעבירה של אי הפעלת מונה במונית. מדובר בעבירה חמורה, אשר מביהמ"ש נדרש לצאת מסר מרתיע לגביה. הנאשם הוא בעל ותק קצר בנהיגת מונית וכבר נכשל בשנת 06 באי הפעלת מונה. יחד עם זאת נמצא בפני נאשם שהינו נכה צה"ל כעולה ממסמך שהוצג לי, ולמעשה כבר חדל מלעבוד בנהיגת מונית. לאור כל האמור לעיל והתחשב בנסיבות האישיות של הנאשם זה, וכן בהודאתו, אני דן את הנאשם לעונשים הבאים: 1. הנאשם ישלם קנס כספי בסך 1,800 ₪ או 18 ימי מאסר תמורתם. הקנס ישולם ב- 5תשלומים חודשיים שווים, אשר הראשון בהם תוך חודש מהיום. קנס מתון זה משקף את הזדהותו של ביהמ"ש מהיותו של נאשם זה נכה צה"ל. 2. הנאשם יחתום על התחייבות כספית בסך 3,000 ₪ שלא יעבור בשלושת השנים הקרובות העבירה בה הוא הורשע בתיק זה. זכות ערעור תוך 45 יום מהיום. מוניתאי הפעלת מונהפיקוח על מצרכים ושירותיםצווים