ביטול העסקה שקם אלקטריק

זהו הגלגול השני של המחלוקת בין הצדדים בגין טענות שהתובע העלה באשר לעסקה במסגרתה הוא רכש אצל הנתבעת מחשב ביתי. המחלוקת התבררה לפניי בהליך קודם בתיק ת.ק 1570/05. בדיון שהתקיים בין הצדדים הושג הסדר פשרה בין הצדדים בתאריך 23.5.06 שנוסח לפרוטוקול כמפורט להלן: ”הצדדים: מוסכם בינינו כי לסילוק מלא ומוחלט של תביעות הצדדים אחד כנגד רעהו, תספק הנתבעת לתובע תוך 14 יום מהיום מחשב ELCO או GALAXY ממפרט שלא יפחת מהמפרט המקורי עם רכיבים משודגים כמקובל כיום ובתוספת מערכת הפעלה חלונות XPHONEDITON כולל התקנה והובלה. ההובלה לסניף וההתקנה הינה של מערכת ההפעלה. מבקשים לאשר את ההסכמה ולתת לה תוקף של פסק דין". הסכמה זו כאמור אושרה, ניתן לה תוקף של פסק דין. בתאריך 17/9/06 הוגשה התביעה הנוכחית על ידי התובע, בה הוא קובל שוב על יחסה של הנתבעת ועל טיב השירות שניתן לו. בכתב התביעה הנוכחי טוען התובע כי הנתבעת סיפקה לו מחשב לא תקין ועל אף פניותיו לנתבעת עשרות פעמים הוא לא קיבל כל מענה מהנתבעת. תביעתו הנוכחית של התובע הועמדה על סך 10,000 ₪ בגין דמי המנוי לספק אינטרנט שלא נוצל משך שנה וחודשיים בשל התקלה במחשב וכן עלות רכישת המחשב. הנתבעת טענה בהגנתה כי היא פעלה בהתאם להסכמה שהושגה בין הצדדים בהליך הקודם שהתנהל לפניי. לתובע סופק מחשב מדגם 3120, המחשב שודרג על ידי הוספת כרטיס מסך ומערכת הפעלה ללא תשלום. למחשב שסופק לתובע אף צורפה תעודת אחריות מטעם הספק "גלקסי מחשבים" שנגדו הוגשה הודעה לצד שלישי יחד עם כתב ההגנה. לטענת הנתבעת, כחודשיים לאחר אספקת המחשב, התובע התלונן על תקלה, כי אז הוסבר לו על ידי נציגי הנתבעת כי יש להעביר את המחשב לבדיקה לספק וזאת בהתאם לתנאי תעודת האחריות שסופקה לו. נוסף לכך, הוצע לתובע על ידי הנתבעת, כי נציג מטעמה יגיע לביתו לשם בדיקת המחשב אך התובע סירב לכך. לטענת הנתבעת, מאחר ומדובר בטענות המתייחסות לתכונות המחשב שהם במסגרת האחריות שניתנה על ידי הספק, הרי שיש להפנות את התביעה נגד הצד השלישי. בהתאם גם הוגשה הודעה לצד שלישי נגד ספק המחשב "גלקסי מחשבים וטכנולוגיות מתקדמות בע"מ". מטעם הצד השלישי הוגש כתב הגנה בו צויין כי מעולם לא התקבלה אצלו טענה כל שהיא או פניה באשר לתקינות המחשב הנמצא אצל התובע. באשר לתקינות המחשב, מציינת הצד השלישי בהגנתה, כי באם יובא המחשב למעבדותיה לצורכי בדיקה ויתברר שהוא איננו תקין וכי מדובר בתקלה הנכללת במסגרת האחריות,יתוקן המחשב על ידי הצד השלישי. הצדדים זומנו לדיון, בפניי העידו התובע ובתו, מנהל סניף הנתבעת בעפולה - מר אליהו סיוון וכן מר דוד דוד נציג הצד השלישי. בעדותו מציין התובע, כי לאחר שהוא התלונן על התקלה במחשב, ביקשו נציגי הנתבעת להעביר את המחשב לנתבעת לצורכי תיקון, אך הוא סירב, כי הוא מעוניין בקבלת מחשב חדש. לטענת התובע בעדותו, באם המחשב שנמסר לו איננו עובד, המשמעות מבחינתו שמדובר במחשב לא חדש. מר סיוון בעדותו ציין כי גם אם טוען התובע כי סופק לו מחשב שאיננו חדש, הרי שללא ביצוע בדיקת המחשב על ידי טכנאי לא ניתן לאשר את החלפת המוצר, אך התובע איננו מאפשר את אותה בדיקה. עוד ציין נציג הנתבעת, כי תקלות במחשב יכולות לנבוע מסיבות רבות ולא בהכרח בשל פגם במחשב עצמו שסופק. במהלך הדיון העידה כאמור בתו של התובע אשר ציינה כי בעת נסיון להורדת תוכנה דרך האינטרנט, היא לא הצליחה לעשות זאת והמחשב נכבה. עוד אישה בתו של התובע כי במחשב לא הותקנה תוכנת אנטי-וירוס. יש להזכיר כי, בסמוך לאספקת המחשב לתובע והעלאת טענותיו באשר לליקויים ובאשר לתקלות, פרצה המלחמה בצפון כך שמהלך החיים הרגיל של תושבי הצפון שובש ואף עבודתה הסדירה של הנתבעת נפגעה. מכאן, שלא ניתן היה לתת מענה מידי לתובע בהתחשב במצב החירום בו היה נתון האיזור. מהעדויות לא ברור באם היה מדובר בבעיות תוכנה או בעיות חומרה ומכל מקום לקוח המתלונן על תקלה, חייב לתת לספק את ההזדמנות לבדוק ולברר את מקור התקלה. לפי הודעת הדוא"ל שהוגשה על ידי הצד השלישי, במסגרתה נשלחה הודעת הנתבעת לצד השלישי על תלונות התובע, צויין עוד באותה הודעה כי הלקוח איננו מעוניין בתיקון אלא הוא דורש את החלפת המחשב. זכות הספק או הקבלן לבדוק את המוצר ולתקן, מעוגנת בחוק ואין הלקוח רשאי למנוע מספק שירות או ספק מוצר את הזכות לבצע את אותה בדיקה. בהסכמה שהושגה בין הצדדים בהליך הקודם, לא נכללה הסכמה כל שהיא בדבר זכותו של התובע לקבלת שירותי תמיכה בביתו, שירות שניתן לרכוש אותו בתוספת תשלום באם התובע עקב מצבו איננו יכול להעביר פיזית את המחשב למשרדי הנתבעת או הצד השלישי. משנמנע מהנתבע והצד השלישי לבצע בדיקה של המחשב לאיתור מקור התקלה וביצוע התיקון במידת הצורך, ומאחר ולא הונחה בפניי תשתית ראייתית מספקת לפיה מדובר בפגם מהותי המזכה את התובע בהחלפת המוצר או ביטול העסקה, דין תביעתו של התובע להדחות. על כן, ולאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה ובהתאם מורה על מחיקת ההודעה לצד שלישי. בנסיבות, אני מחייבת את התובע בהוצאות הנתבעת וכן בהוצאות הצד השלישי על סך 300 ₪ לכל אחד. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)