אי התייצבות הנאשם לשירות המבחן

הנאשם הורשע על פי הודאתו, בכתב אישום מתוקן, בעבירות של תקיפה בתנאים מחמירים ותקיפה כדי לגנוב. על פי עובדות כתב האישום, בתאריך 23/6/06, אחז הנאשם בעורפו של המתלונן היכה אותו והפילו לארץ. עוד בהמשך, בעוד המתלונן שכב על הרצפה, בעט בו הנאשם ולקח לו את הפלאפון וכתוצאה מכך נגרמו למתלונן חבלות של ממש שהתבטאו בשריטות. לנאשם אין הרשעות קודמות. הנאשם הודה והורשע במסגרת ת.פ 769/06 ולאחר שלא אותר, הותלו ההליכים בתיק והם חודשו במסגרת תיק זה, עת אותר הנאשם. הצדדים הגיעו להסדר במסגרתו הופנה הופנה הנאשם לקבלת תסקיר ולבחינת שאלת אי הרשעתו בדין. ב"כ המאשימה הודיעה כי תעתור להרשעה וב"כ הנאשם הודיעה כי תעתור לאי הרשעה. במהלך מספר שנים מאז הרשעת הנאשם לא התייצב הנאשם בפני שירות המבחן ובפני בית המשפט. ב"כ המאשימה עתרה להשית על הנאשם עונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות, מאסר על תנאי ופיצוי כספי למתלונן, זאת נוכח חומרת העבירות והצורך להלחם בתופעת האלימות וכן נוכח אי שיתוף הפעולה של הנאשם עם שירות המבחן והיעלמותו מדיוני בית המשפט. ב"כ הנאשם עתרה להסתפק בעונש של מאסר מותנה, זאת נוכח העובדה כי עברו הפלילי של הנאשם נקי וכתב האישום תוקן באופן משמעותי ומקל עם הנאשם. כן הפנתה ב"כ הנאשם לנסיבותיו האישיות של הנאשם, וביניהן העובדה כי עלה מאתיופיה, ללא הוריו והוא חי עם סבתו, אותה הוא סועד ומפרנס והעובדה כי מדובר בנאשם צעיר, שזו לו עבירה ראשונה. לאחר ששמעתי את הצדדים אני מחליט כדלקמן: בענייננו מדובר בנאשם יליד 1984, ללא עבר פלילי, אשר הורשע בעבירות של תקיפה בתנאים מחמירים ותקיפה כדי לגנוב. כן מדובר באירוע אשר התרחש בשנת 2006 ואולם בשל אי התייצבות הנאשם לדיונים ולשירות המבחן, הותלו ההליכים נגדו עד לחידושם ב- 28/10/09. באשר לאי הרשעתו של הנאשם, הנאשם לא שיתף פעולה עם שירות המבחן, לא הוצגו בפני נימוקים ואישורים לפגיעה ספציפית בעתידו של הנאשם ועל כן הרשעתו תיוותר על כנה. יחד עם את, מדובר בנאשם צעיר בגילו, חסר כל עבר פלילי אשר הורשע בעבירה חד פעמית. זאת ועוד, מאז ביצוע עבירה לפני כ-5 שנים, לא הורשע הנאשם בכל עבירה נוספת. בכלל נסיבות העניין, לאור הנסיבות המקלות שצויינו, החלטתי שבתיק זה לא יוטל על הנאשם עונש של מאסר שירוצה בעבודות שירות ותחת זאת יוטל עליו מאסר מותנה שירתיעו מלבצע עבירות דומות בעתיד. לאור האמור לעיל, אני גוזר על הנאשם את העונשים הבאים: 1. עונש מאסר על תנאי לתקופה של 5 חודשים והתנאי הוא שלא יעבור כל עבירת אלימות, לא כולל איומים, למשך 3 שנים מהיום. 2. הנאשם יחתום היום על התחייבות בסך 5000 ₪, שלא לעבור עבירה שבה הורשע בתיק זה למשך שנתיים. לא יחתום , ייאסר ל 5 ימים. משפט פלילישירות המבחןנאשם