ביטול עסקה HOT

לפני תביעה קטנה שהגיש התובע נגד הנתבעת. התובע טוען כי בחודש יוני 2012 פנתה אליו נציגה של הנתבעת על מנת לשכנע אותו להצטרף לקבלת שירותי טלוויזיה מן הנתבעת. התובע נענה להצעה וסוכמו כל פרטי העסקה. לטענת התובע, החל מחודש ספטמבר 2012 הנתבעת החלה לחרוג מתנאי העסקה ולחייב אותו ביתר. עוד טוען התובע כי הנתבעת נסמכת בחיוביה על הסכם שנחתם עם אשתו - ציפי מורנו, ואיננו רלוונטי אליו. בעקבות אי כיבוד התנאים שסוכמו עם התובע, הוא ביקש להתנתק מן הנתבעת וביום 18.10.12 פנה אליו מנהל פניות הציבור ואמר כי הוא רוצה להגיע עמו להסכם שישביע את רצון שני הצדדים, ולפיו, יבוטלו כל דרישות החוב הקודמות מן התובע והוא ימשיך לקבל את השירותים על פי התנאים שסוכמו מראש ואף בהנחה נוספת של 5 ₪ (308 ₪ במקום 313 ₪) והטבות נוספות. במשך מספר חודשים הנתבעת עמדה בסיכום זה, אך לאחר מכן היא שוב ניסתה לגבות מן התובע סכומים מעבר למוסכם ולכן התובע ביצע הכחשת עסקה בחברת האשראי שלו. התובע טוען כי הנתבעת חסמה השכם והערב ערוצים שונים שהובטחו לו והייתה מתקשרת אליו שוב ושוב בניסיון לגבות כספים שלא כדין. בסיכומו של דבר תובע התובע סך של 18,000 ₪ מן הנתבעת. הנתבעת מכחישה את טענות התובע. לטענתה, מדובר בתביעה קנטרנית שמטרתה לעשות עושר על חשבונה בהיותה "כיס עמוק". הנתבעת מאשרת כי אכן ביום 17.6.2012 סוכמו עם התובע תנאי התקשרותו עמה, במסגרת מבצע שפרטיו פורטו בכתב ההגנה, ובהתאם לכך בוצעה התקנה של ציוד שלה במעונו של התובע. חיוב התובע מידי חודש בחודשו נעשה בדיוק על פי תנאי העסקה, אך חרף זאת קיבלה הנתבעת ביום 11.8.12 הודעה מחברת האשראי של התובע כי הוא ביטל את הוראת הקבע והכחיש חלקית את החיוב בו חויב. על כן, חסמה הנתבעת את שירותי ה- VOD ושלחה לתובע הודעה המתריעה בגין החוב. למחרת, פנה התובע לנתבעת לצורך קבלת מידע על החיובים, ההסבר ניתן לו, אך הוא לא קיבל את הדברים וביקש להתנתק משירותי הנתבעת. אלא שלמחרת חזר בו התובע מבקשת ההתנתקות, עדכן כרטיס אשראי תקין ובהתאם - הוסרה הודעת החסימה משירותי ה- VOD. הנתבעת מפרטת במדויק את החיובים שנעשו בחשבון התובע בחודשים שלאחר מכן, אשר כללו תוספת על אותם חיובים קודמים שכאמור בוטלו על ידי התובע בחברת האשראי. ביום 11.10.12 שוב קיבלה הנתבעת הודעה מחברת האשראי על ביטול הוראת הקבע ועל כן שוב נחסמו שירותי ה VOD. בשיחה שקוימה עם התובע ביום 18.10.12 הוסכם עם התובע על הצטרפותו למבצע מסוים שפרטיו מפורטים אף הם בכתב הגנה. באותו יום התובע עדכן את אמצעי התשלום ושילם את שנדרש. ביום 2.11.12 חויב התובע בהתאם, אך בטעות הוא חויב בסך של 45 ₪ עבור מחיר מחירון של אחד הממירים. ביום 11.11.12 שוב קיבלה הנתבעת הודעה מחברת האשראי על ביטול הוראת הקבע ומשכך, שוב נחסמו שירותי ה VOD ונשלחה לתובע התראה. רק ביום 14.1.13 שילם התובע את מלוא החוב שהצטבר בסך של 610 ₪ ועדכן אמצעי תשלום תקין, כאשר בוצע זיכוי על דמי הממיר שנגבו ממנו בטעות. לאחר שעיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שהוגשו ולאחר ששמעתי את העדויות, שוכנעתי כי דין התביעה להידחות. על פי תקנה 15(ב) לתקנות שיפוט בתביעות קטנות (סדרי דין), התשל"ז-1976, ינומק פסק דין זה בצורה תמציתית. התובע לא הוכיח טענתו כי הנתבעת גבתה ממנו תשלומים ביתר או הפרה את תנאי ההסכם עמו. זאת, למעט תשלום אחד בסך של 45 ₪ שלגביו הודתה הנתבעת בטעותה וכבר זיכתה את התובע. ראשית, יש לדחות את טענת התובע כי ההסכם שנשלח אליו על ידי הנתבעת, הוא של אשתו ציפי ואיננו רלוונטי אליו. ב "פקודת עבודה לביצוע פעולות בבית הלקוח" (מסמך ההתקנה של הציוד, נ/1) מצוין במפורש שמה של אשת התובע, כאשר התובע הוא שחתם על המסמך. התובע אישר בעדותו כי הוא ואשתו מתגוררים יחדיו וכי פרט למנוי הרלוונטי לתביעה, אין להם כל מנוי נוסף אצל הנתבעת. על פי טענת הנתבעת, שלא נסתרה, תנאי ההסכם עם התובע פורטו במסמך שנשלח אליו באמצעות דואר אלקטרוני המצוין בהסכם (נ/2). מעדות התובע התרשמתי כי הוא מתכחש למסמך זה רק משום ששמה של אשתו מצוין בו, אלא שכאמור, אין לקבל טענתו בעניין זה. התובע לא הוכיח טענתו כי הנתבעת גבתה ממנו סכומים מעבר למה שהוסכם בעסקה. מהפירוט שפרטה הנתבעת עולה, כי היא חייבה את התובע על פי המוסכם, אלא שהתובע בחר, פעם אחר פעם, לפנות לחברת האשראי שלו ולהכחיש את החיובים, מה שגרר אחריו את ניתוק שירותי ה- VOD, פעולה שניתן להצדיקה שעה שהתובע איננו מקיים את חיוביו. העובדה שבעקבות אחת מהודעות התובע על ניתוק מהנתבעת, התקשר אליו נציג הנתבעת וסוכמו תנאי עסקה חדשים, טובים יותר, אין בה, כשלעצמה, כדי להוות הוכחה לטענת התובע שאכן הוא חויב קודם לכן ביתר. על יסוד האמור לעיל, התביעה נדחית. בנסיבות העניין ונוכח הודאת הנתבעת כי חיוב אחד בסך של 45 ₪ שנגבה מן התובע ביתר הוחזר רק לאחר הגשת התביעה, אין צו להוצאות. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)