אי התייצבות הנאשם

ראשית אתייחס לטענת הסניגור כי שמו נכתב בפרוטוקול מיום 22.04.10 כבעל דין. אין לי אלא להצטער על כך שמערכת "נט המשפט" פותחת כותרות של תיקים (שמותיהם של הצדדים) מפעם לפעם, בצורה שגויה. משתרבבים שמות עו"ד, ב"כ הצדדים בין שמות הצדדים בתיק וכך קרה גם בתיק זה. הסניגור, עו"ד מחמוד חלאילה, הגיש בקשה בשם מרשו, הנאשם, ובהחלטה שניתנה בעקבות בקשתו, השתבשה הכותרת והופיע עורך הדין כמבקש. אשר לבקשת הסניגור לביטול ההחלטה, כפי שציינתי בישיבה מיום 10/5/10, אי הופעת הסניגור ביום 22/4/10 לא היתה האירוע הראשון ולא היתה הדחייה הראשונה בתיק זה. הישיבה הראשונה נקבעה ליום 19/1/10. ביום 14/1/10 הגיש הסניגור בקשה "דחופה" לדחיית מועד הדיון בטענה כי טרם צילם את חומר התיק "ואין לו כל אינדיקציה לגביו". בהחלטתי מיום 19/1/10 (החלטה בפתקית) דחיתי את הדיון ליום 1/2/10 וקבעתי כי לא תינתן דחייה נוספת. אולם, באותו יום התייצב עורך דין מטעם עורך דין חלאילה, ביקש דחייה על מנת לצלם את החומר וככל הנראה, המועד 1/2/10 לא התאים לו, ולפיכך דחיתי ליום 10/2/10. ביום 9/2/10 שלח הסניגור בקשה "דחופה" ובה הוא מבקש לדחות את הדיון שנקבע ליום 10/2/10 לחודשים מרץ או אפריל, מועדים שציין בבקשתו. אף כאן, בראש הבקשה, טען הסניגור: "החתום מטה טרם צילם את חומר התיק ואין לו כל אינדיקציה לגביו...". כמובן, הסניגור לא טרח להתייצב לדיון והעמיד את ביהמ"ש בפני עובדה מוגמרת של אי התייצבות. יצויין כי רק ביום 9/2/10 הסניגור שלח מכתב "דחוף" לב"כ המאשימה ובו בקשה להעביר למשרדו בפקס את חומר הראיות נגד הנאשם. בשל אי התייצבות הנאשם ו/או סניגורו ביום 10/2/10, למרות החלטה קודמת בבקשתו לדחות את הדיון, חייבתי את הסניגור בהוצאות בסך 1,500 ₪, וזאת בשל טיפולו בתיק באופן שגרם לדחיות מיותרות בתיק, וציינתי: "אינני יכול להתעלם מהעובדה שהסניגור ייצג את הנאשם כבר ביום 19/1/10 (הערה: למעשה אף לפני 14/1/10), ומפליאה העובדה שרק ביום 9/2/10 טרח לפנות למאשימה על מנת לקבל את חומר הראיות. הוא גם לא התייצב היום...". קבעתי מועד חדש ליום 8/3/10 ובתאריך זה התייצבו הסניגור והנאשם. הסניגור הודה בשם הנאשם בעובדות כתב האישום, אולם ביקש לאפשר לו להגיש בקשה מנומקת בכתב לביטול ההוצאות שהוטלו עליו בישיבה מיום 10/2/10. באותה ישיבה מיום 8/3/10 הנאשם הורשע, אולם הסניגור ביקש לדחות את הטיעונים לעונש מן הטעם כי מתקיים הליך בוועדה של הכשרת הבניה. נעתרתי לבקשה של הסניגור ודחיתי לטיעונים לעונש ליום 22/4/10. בתאריך זה, כאמור, הנאשם והסניגור לא התייצבו. הסניגור הגיע לביהמ"ש לטענתו, בבוקר, אולם בשל מבצע של מעצר כ-35 סוחרי אמל"ח, שהובאו בפניי בבוקר, הגיש בקשה לדחות את הדיון בטענה שיש לו דיון בשעה 13:00 בתיק אחר בביהמ"ש המחוזי בחיפה ועזב את ביהמ"ש בלי להמתין לקבלת החלטה כלשהי. בשעה 10:30 בערך סיימתי את שמיעת בקשות המעצר והתחלתי לשמוע תיקי בניה, ואז גם ראיתי את בקשתו של הסניגור. כפי שציינתי בהחלטתי מיום 22/4/10, פירטתי את הנסיבות של אי התייצבות הסניגור והנאשם לדיון, שהיה קבוע לשעה 09:00, וכן ציינתי כי לפחות משעה 11:20, כשהבחנתי לראשונה בבקשת הסניגור לדחיית הדיון עקב משפט שקבוע לו בשעה 13:00 בחיפה, נעשו נסיונות במשך כ-45 דקות לאתר את הסניגור טלפונית במשרדו, אך לא היתה תשובה. לפיכך, נראה היה לי כי לא היתה הצדקה לעזוב את ביהמ"ש בשעה 10:30 או בשעה 10:00, שכן כבר סמוך לשעה 10:30 התחלתי לשמוע תיקי בניה, ולפיכך חייבתי את הסניגור בהוצאות פעם נוספת, וזאת לאור הנימוקים המפורטים כאמור לעיל. ביום 2/5/10 הגיש הסניגור בקשה לבטל את החיוב בהוצאות, אולם לא פירט מדוע היה צורך לדחות את הדיונים בינואר ובפברואר כדי לקבל חומר ראיות ולאחר מכן לבקש דחייה נוספת בשל טיפול בבקשה "להכשרת הבניה" ואי התייצבות כמפורט לעיל. אציין כי אינני נוהג להטיל הוצאות על עורכי דין בדרך כלל, וייתכן כי במשך השנים בהן אני יושב על כס המשפט, זה הוא מקרה חריג ואחד המקרים הבודדים שנאלצתי לעשות כן. בישיבה מיום 10/5/10, ציין הסניגור: "אני בתיק זה לא חוזר יותר. יחליט ביהמ"ש מה שיחליט. גם בתיקים נוספים שיהיו קבועים בביהמ"ש בפני אדוני, אני לא אגיע...". ביקשתי את תגובת ב"כ המאשימה לבקשה לביטול החיוב בהוצאות וזו הגיעה, ובה היא מציינת את התנהגותו הבלתי ראויה של הסניגור ומתנגדת לביטול החיוב בהוצאות. אף אני סבור כי הזלזול מצד הסניגור במועדים שנקבעו על ידי ביהמ"ש, אי התייצבות, בקשות דחייה כדי לבצע פעולה בלי לבצע את אותה פעולה ובלי לעשות מאמץ לבצע אותה במועד, מעידה על זלזול בהליכי ביהמ"ש ובביהמ"ש עצמו, בעיקר כאשר הנימוק לדחיית הדיון בעבר, היה כדי לאפשר "הכשרת הבניה" ולפיכך, כל דחייה מסייעת לנאשם ולסניגור בקידום המטרה האמורה, שכשלעצמה היא ראויה, אך אינה מהווה נימוק מוצדק להארכת הדיונים בבתי המשפט. יצויין גם כי הנאשם בחר לא להתייצב לדיונים, ולדברי הסניגור, נותק הקשר בינו לבין הנאשם. אשר על כן, אני דוחה את הבקשה. משפט פלילינאשם