ביטול עסקה איחור באספקה

בפניי תביעה הנוגעת לביטול עסקה לרכישת רהיטים וזאת, בהסתמך על תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010 (להלן:"תקנות הגנת הצרכן"). הנתבעת 1 הינה חב' לה קמפניולה בע"מ ,ונתבעת 2 הינה הבעלים של נתבעת 1 אשר סיפקה הרהיטים. המסכת העובדתית: אין חולק כי ביום 13.1.13 התובעים הזמינו ארון וספסל מעץ מלא לחדר הינוקות בביתם ושילמו תמורתם בסך של 6,950 ₪. אין חולק כי על גבי ההזמנה מצויים כי זמן האספקה יהא בין 5-6 שבועות תוך ציון בקשת התובעים להקדמת מועד האספקה. אין חולק כי ביום 21.2.13 סופק הריהוט לבית התובעים. אין חולק כי בעת אספקת הריהוט יצרו קשר התובעים עם הנתבעת 2 בטענה כי ריהוט לא תואם ההזמנה וכי יום למחרת האספקה הנתבעת לקחה עימה הספסל שהוזמן וסופק לבית התובעים. טענות הצדדים: 5. התובעים טוענים כי חל איחור במועד האספקה. לטענתם על אף בקשתם להזדרז באספקת הריהוט ומשחלף חודש ממועד האספקה אין הריהוט סופק. התובעים לטענתם פנו לנתבעת 2 ביום 12.2.13 ונמסר להם כי לא ניתן יהא לספק הריהוט בתוך פחות מ-6 שבועות ממועד ההזמנה ואף הוסיפה החארונה כי מכייון שתובעת 1 חתמה על טופס ההזמנה עליו נרשם כי הריהוט יסופק בתוך 6 שבועות ולפיכך אין יכולים התובעים להתלונן על כך. 6. יתרה מכך טוענים התובעים הריהוט שסופק לביתם לא נושא כל דמיון לריהוט אותו סברו כי רכשו. לטענתם הריהוט היה פגום ובלתי שמיש לחלוטין,במידות שאינן המידות שהוזמנו כגון גובה,עומק, הארון היה בלתי יציב והובטח פרזול מסילות איכותי למגירות ואילו בפועל הותקנו מסילות פשוטות,גלגלי הארון אינם מתאימים לגודל ומשקל הארון,הוזמנו דלתות ללא מזסגראות אולם בפועל הגיעו דלתות עם מסגרות אשר הודבקו בצורה לא מקצועית, הובטח כי גב הארון יהא מעץ מלא ואילו בפועל לא כך היה הדבר,באתר הנתבעת 1 ניתן ללמוד כי הארון בעל 3 מדפים ואילו בפועל הגיע עם 2 מדפים בלבד,על גבי הארון והספסל היו מצויות טביעות אצבעות, צבע הארון אינו "אטום" כפי שנכתב בהזמנה, הספסל היה אמור על פי ההזמנהל היות נגיש משני צידיו ואילו סופק לביתם כאשר דופן אחת אינה נגישה לא צבועה ולא מתוכננת כלל.הארון לטענתם היה באיכות ירודה באופן חריג, ובעל ריח רע וחזק מאוד וכל אלו לא איפשרו להשאיר הארון בבית במקום סגור ולהשתמש בו. 7. לטענתם של התובעים כלל הפגמים שהמופרטים לעיל הפכו הריהוט שבופק על ידי הנתבעת 1 למפגע בטיחותי ולסכנה תברואתית לתינוק בן יומו ועל כן דרשו הם מהמוביל שייקח הריהוט בחזרה. 8. הנתבעת 2 הגיעה ביום 22.2.1.3 לבחון טענות התובעים וטלה עימה הספסל שסופק להם ואף הודתה לטענתם כי מבין 2 המוצרים שסופקו,אכן הספסל היה לא תקין. 9. על אף שהנתבעת 2 נטלה עימה הספסל אין היא השיבה לתובעים את סך תמורתו. 10. לגבי הארון, הנתבתע 2 סירבה לקבל הארון בחזרה לרשותה והציעה היא לתקן הפגמים בבית התובעים ,הצעה אשר לטענת התובעים דחו הם אותה על הסף. 11. עוד טוענים התובעים כי לאחר דין ודברים הודיעה הנתבעת כי תסכים היא לקבל לרשותה בחזרה הארון ולהשיב לתובעים כספם ובתנאי שמסך עלות הרכישה ינוכה סך של לא פחות מ-1,737.5 ₪ המהווים 25% מסך העסקה הכולל בגין דמי ביטול ובתנאי שהתובעים ישיבו הארון על חשבונם לרשותם. התובעים נאותו להצעתה אולם לצד הסכמתם סירבה הנתבעת 2 להעביר לתובעים את הכתובת למשלוח הארון. 12. לטענת התובעים - הדרישה לביטול העיסקה נעשה על ידה כדין וזאת, הואיל וריהוט האמור הוזמן על ידם בהתאם לדגם כפי שנחזה באתר הנתבעת 1, אין מדובר בריהוט שהוזמן בהזמנה מיוחדת על פי מידות מיוחדות המתאימות רק למזמינים, עוד טוענים התובעים כי הריהוט אותו הזמינו מוצג למכירה באתר הנתבעת 1. יתרה מכך טוענים הם כי הריהוט שסופק הינו פגום ברמה האסתטית וברמה השימושית ואף ברמה הבטיחותית. 13. משכך, בהתבסס על תקנות הגנת הצרכן , זכאים הם לבטל את העסקה במועד הקבוע בתקנות ובתנאים הקבועים בתקנות. 14. עוד טוענים התובעים ודורשים הם כי דמי ביטול העסקה יעמדו על סך של 100 ₪ בלבד בהתאם להוראות תקנות הגנת הצרכן. 15. הנתבעת 2 מצידה טוענת כי לאורך הדרך בין הצדדים לא הובטח לתובעים אספקה של כחודש אלא שישה שבועות כפי שמצוין על גבי ההזמנה וזאת עם נכונות מצד הנתבעות להקדים ההזמנה. לטענת הנתבעת 2 ההזמנה סופקה ביום 21.3.13 יומיים לפני מועד האספקה ולפיכך אין מדובר באיחור במועד האספקה. 16. בנוסף לכך טוענת נתבעת 2 כי במועד אספקת הריהוט התובעים חתמו על תעודת משלוח בה מודים הם כי הסחורה התקבלה בשלמותה. 17. עוד טוענת נתבעת 2 כי הארון שסופק עשוי מעץ מלא, גובה הארון הינו 195 ס"מ כפי שהוזמן ומודבר בגובה ללא הגלגלים,בנוגע לדלתות הארון מודה הנתבעת כי אכן התובעים הזמינו דלתות ללא מסגרות ובפועל סופק ארון עם דלתות בעלות מסגרת, אך נאותה הנתבעת 2 להחליף הדלתות בדלתות חדשות. לגבי עומק האורן טוענת הנתבעת 2 כי אכן הזמינו התובעים ארון בעומק של 50 ס"מ אולם לאחר שהתברר כי עומק המגירות יהא קטן יחסית יצרה קשר עם תובעת 1 וסוכם כי העומק יהא 55 ס"מ. לגבי מספר המדפים בארון נעתרה הנתבעת 2 להוסיף מדף שלישי לארון. לגבי הספסל, הנתבעת 2 החזירה לרשותה הספסל על אף שלטענתה לא היה בו פגם ובוצע הוא על פי ההזמנה ,נעתרה הנתבע 2 לספק ספסל חדש על פי הדרישה החדשה של התובעת 1. עוד טוענת כי גלגלי הארון אינם מהווים סכנה ממשית, וכי הגלגלים תואמים את משקל הארון. לגבי ריח,צבע ואטימות טוענת הנתבעת 1 כי הריהוט עשוי מעץ מלא וצבוע צביעה ידנית על ביסס מים. 18. לגבי ביטול העסקה,הנתבעת 2 מצידה טוענת כי המקרה האמור נכלל במסגרת הסייג הקבוע בתקנה 6 (א)(2) לתקנות הגנת הצרכן . כך, לטענתה מדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור התובעים על פי דרישות מיוחדות. לטענת הנתבעת, קיימת תחולה לתקנה 6(א)(2) באשר מדובר בהזמנה אשר יוצרה במיוחד בעבור התובעת ולפי דרישותיה המיוחדות. 19. במסגרת הדיון בפני שבו הצדדים על טענותיהם . אקדים אחרית לראשית ואציין , כבר בשלב זה כי , לאחר בחינת הטענות , הראיות והמצב המשפטי הנני סבור כי דין התביעה להתקבל חלקית ולהלן יפורטו טעמי. המסגרת הנורמטיבית 20. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א 2010 קובעות בסעיף 2 כדלקמן: "צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; (1)לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1-6 ו-23 לתוספת- בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין". פרט 1 בתוספת לתקנות הינו "ריהוט". מן האמור נובע כי ככלל קיימת לרוכש ריהוט הזכות לבטל עסקת רכישה בהתאם לתקנות. אלא שתקנה 6 לתקנות מסייגת את זכות הביטול כדלקמן: "זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי- ... (2) "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות" טענתה של הנתבעת 2 מתמקדת למעשה בסייג האמור ולטענתה נכללים המוצרים נשוא ההזמנה בגדר הסייג באשר מדובר במוצרים שיוצרו במיוחד בעבור התובעים - והוזמנו במיוחד בעבורם, בדרישות מיוחדות כגון מידות. 21. על אף שמדובר לכאורה בתנאים מצטברים הרי שהנני סבור כי התנאים האמורים שלובים אלו באלו ובמקרים רבים בקיום או הוכחת האחד יש להשליך על השני . כך, ברי כי לו תצליח הנתבעת להראות שהמוצר יוצר לפי מידות או דרישות מיוחדות של הצרכן הרי שיקל עליה להוכיח התנאי הראשון ולפיו מדובר בטובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן. לאור האמור, אבחן במשולב קיומם של התנאים האמורים בנסיבות המקרה בפני. 22. במקרה שבפניי הנתבעת טוענת כי התובעים הינם אדריכלים אשר לחם חוקם הוא הזמנות מיוחדות וכמובן שבאתר החברה לא מופיע ולא הופיע מוצר דומה וזהה לזה במידותיו של הארון והספסל שהוזמנו. בהקשר זה אקדים ואדגיש כי אין חולק כי התובעים ביצעו ההזמנה בהתבסס על דוגמת הארון שבאתר . הנני סבור כי בנסיבות האמורות, אין המדובר בדרישה מיוחדת של הצרכן באופן המאפשר לנתבעת לחסות תחת הסייג האמור. בהקשר זה הנני סבור כי תכלית המחוקק לא היתה להגביל את זכות הביטול למוצרי מדף בלבד אלא שכאמור המחוקק גילה מפורשות דעתו כי זכות הביטול הצרכנית תחול גם על מוצרים אשר יוצרו במיוחד בעבור הלקוח. הנני סבור כי באיזון בין זכות הצרכן לביטול העסקה לבין הפגיעה בעוסק אשר נאלץ לכבד את זכות ביטול זה , מרכז הכובד נוגע לאפשרות של העוסק למכירה מחודשת של הטובין. בהקשר זה הנני סבור כי את המינוח "דרישות מיוחדות" יש לפרש בהקשר לכוונה האמורה וכיוון שכך, הנני סבור כי הסייג יתקיים מקום בו הדרישות המיוחדות הינן כאלו השוללות, או לכל הפחות מקשות על מכירת המוצר לאחר. במקרה בפני, אינני סבור כי ביצוע הזמנה של מוצר כמין זה יש בו משום דרישה מיוחדת של הצרכן השוללת אפשרות הביטול שכן- אין מדובר במוצר שלא ניתן למוכרו לאחר בשל הדרישה המיוחדת כאמור שכן מדובר במידות סטנדרטיות ואף מצויי בדף הפייסבוק של הנתבעת מידות דומות למידות אלו. הקש לאמור ניתן ללמוד מפרשנות אשר ניתנה על ידי בתי המשפט בהקשר את החריג לכלל הנזכר בסעיף 4ג(ד)(3) אשר גם במסגרתו נקט המחוקק במילים :"דרישות מיוחדות". כך , לעניין זה נקבע על ידי השופט פלינר בתק 250/03 אבנר אורי נ' גלקסי מחשבים (2003): "...החריג לכלל הנזכר בסעיף 14(ד)(3) לחוק הגנת הצרכן (צ.ל - 4ג(ד)(3) ל.ב.מ.) מדבר על טובין שיוצרו במיוחד עבור לקוח. את הסעיף יש לפרש באופן מצמצם ולהגבילו למקרים בהם נתפרה "חליפה מיוחדת" ההולמת אך ורק את מידות אותו לקוח - ואם ההזמנה מבוטלת לא ניתן לשווק את אותו מוצר ללקוח אחר.". וכן, בתק (רח') 11153-06-10 מנחם אלינר נ' אמריקן סיסטמס המומחים למזרונים וספות נוער (1996) בע"מ (2010(: "יש לאבחן בין הזמנה מיוחדת על פי מידות מיוחדות המתאימות אך ורק למזמין (כמו, למשל, הזמנת ארון המתאים לחדר בעל מידות מסוימות או הזמנת חליפה המתאימה למידות אדם מסוים ולא מתאימה לאדם אחר) ובין כורסה, שאין לגביה הוכחה שהיא הוזמנה על פי מידות מסוימות ושאינה מתאימה למאן דהוא אחר." 23. לאור האמור ומשלא נכלל המוצר נשוא התביעה בסייג האמור , חלה על ההתקשרות זכות הביטול של התובעים. אין חולק כי התובעת מסרה הודעת ביטול כדין ומשכך, חל האמור בתקנה 3 : 24. בהתאם לקבוע בתקנה הנני קובע משכך כי העסקה בטלה וכי על הצדדים לבצע השבה הדדית דהיינו, על התובעים להשיב הארון לחנות ומנגד לקבל את הסכום אשר שילמו בגינו (4,900 ₪) בקיזוז סך 100 ₪ - דמי הביטול בהתאם לתקנה 5 - וזאת, בתוספת הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה ועד למועד התשלום המלא בפועל. יתרה מכך על הנתבעות להשיב לתובעים סך של 1,900 ₪ בגין הספסל שהוחזר לרשותה. האמור יבוצע הדדית בתוך 30 יום מהיום ותוך תיאום מראש. לאחר ששקלתי החלטתי שלא לעשות צו להוצאות. באשר לתביעה שכנגד: התובעת שכנגד 2 טוענת כי על הנתבעים שכנגד לפצותן בגין עוגמת הנפש שנגרמה להן כתוצאה משימוש לרעה במעמד לקוח שלכאורה לא מרוצה ולהכפיש את שם החברה. התובעת שכנגד הינה חברה בע"מ אשר אינה רשאית להגיש תביעה בבית משפט לתביעות קטנות כאשר עילת התביעה היא לשון הרע , עילה שכבר נפסק שאינה מתאימה לדיון בבית משפט לתביעות קטנות. בתביעה העיקרית התקבלה רק הטענה כי המוצרים שסופקו אינם הזמנה מיוחדת ולכן פתוחה בפני התובעת שכנגד להגיש תביעה מתאימה לבית המשפט השלום . צרכנותקבלת מוצר באיחוראספקהביטול עסקה (הגנת הצרכן)