ביטול עסקה אייבורי

לפניי תביעה לתשלום 500 ש"ח כפיצוי בגין אי החזרת פקדון בעקבות ביטול עיסקה. 1. התובעת הגישה את כתב תביעה נגד הנתבעת ביום 08/04/08. 2. מטופס ההזמנה עולה שביום 01/04/08 רכשה התובעת מהנתבעת מחשב בסך 2,500 ₪ ושילמה מקדמה בסך 200 ₪. כשבאה לקחת את המחשב דרש ממנה נציג הנתבעת תוספת עמלה שלא נרשמה בהזמנה המקורית. התובעת סירבה לשלם את התוספת, הודיעה על ביטול ההזמנה וביקשה בחזרה את המקדמה. נציג הנתבעת ביטל את העסקה אך סירב להחזיר את המקדמה. לא הוגשה כל ראיה באיזה תאריך בוטלה ההזמנה. על כל פנים, ברור שזה היה לאחר 1/4/08 ולכל המאוחר ב-8/4/08. 3. בכתב ההגנה שנחתם ביום 15/04/08 והוגש ביום 24/4/08 טוענת הנתבעת כדלקמן: א. התובעת זוכתה בגין המקדמה בסך 200 ₪ ביום 14/08/08. ב. הזיכוי נעשה למרות שהיא רשאית לגבות דמי ביטול. הנתבעת ביקשה לחייב את התובעת בהוצאות משפט בגין עתירה לא מוצדקת ולא מוכחת. 4. בדיון שהתקיים במעמד הצדדים ביום 22/07/08 הודתה התובעת שהמקדמה הוחזרה לה ביום 14/04/08 אך לטענתה היא זכאית גם לפיצוי בגין עגמת נפש. 5. נציג הנתבעת טען שהזיכוי ניתן כעבור פחות משבועיים מיום הודעת הביטול. הוחלט שלא לחלט את המקדמה מנימוקים טכניים של החברה, עוד טען שאין לו מושג מדוע הוא נתבע, ומבקש הוצאות בסך 500 ₪. 6. בכתב תביעתה, התובעת לא ציינה שהיא תובעת גם עגמת נפש. משקיבלה בחזרה את המקדמה, כאמור לעיל, בתוך זמן סביר ביותר, היה עליה למחוק את התביעה או לחילופין לשנותה ולהעמידה על סכום בגין עגמת הנפש ולהוכיחו. 7. אדגיש כי מחומר הראיות אני למד שהתובעת קיבלה את כספה בחזרה תוך פחות משבועיים, מיום ביטול ההזמנה. בנסיבות אלה, אינני מוצא שנגרם לתובעת כל נזק לרבות עגמת נפש המצדיק קביעת פיצוי. 8. אני דוחה את התביעה ומחייב את התובעת לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך 250 ₪ עד ליום 1/10/08. אם הסכום לא ישולם עד למועד הנ"ל יתווספו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד יום התשלום בפועל. 9. לצדדים הזכות לבקשת רשות ערעור מבית המשפט המחוזי תוך 15 יום מיום קבלת פסק הדין. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)