ביטול עסקה בוול סטריט

הצדדים וכתבי הטענות: התובעת הגישה תביעה בסך 7,900 ₪, אותם שילמה, עת נרשמה ללימודי אנגלית אצל הנתבעת. בכתב התביעה מבקשת התובעת לבטל את הקורס שכן לא קוימו הבטחות של שיטות הלימוד וניהול הקורס, וכן בשל הסתבכות כלכלית, בהיותה אם חד הורית. התובעת טענה שלא קיבלה לידיה העתק ההסכם, החתום על ידה. בדיון, שהתקיים ביום 21.3.12, בפני כב' השופטת בן ארי, העידה התובעת כי אם תוך חודש היא רואה שקשה לה, הם יחזירו לה את הכסף. לדבריה אינה יודעת אנגלית, למרות שלמדה חודש אצל הנתבעת. (הצדדים הסכימו כי המשפט יימשך בפני, מהשלב אליו הגיע בפני המותב הקודם). הדיון נדחה על מנת שהנתבעת תזמן מטעמה את מי שהחתימה את התובעת על ההסכם. בדיון בפני סיפרה התובעת כי היא מכירה את אותיות ה- A,B,C, עם זאת אמרה שהובטח לה שיינתן לה "שיעור של מדריכה פרטית, חיזוקים, שאעבור על זה גם אם היא אינה בטוחה". עוד טענה התובעת כי הובטח לה שיהיה בכתה מעל מדריך אחד, כי היא מתחילה ברמה נמוכה, ומעולם לא הייתה מעל מדריכה אחת, בשעות בהן נמצאה בקורס. לדברי התובעת נזקקה לעזרה, והעובדה שהיה רק מדריך אחד בכתה, גרם לכך שהיה עליה להמתין עשר דקות, עד שיכולה הייתה לשאול את השאלה. לדבריה אינה קוראת היטב את השפה העברית, והוסבר לה מה שכתוב. כשביקשה לחשוב כמה ימים, נאמר לה "במקרה הכי גרוע אפשר להחזיר לך את השיקים". לטענת התובעת בכתב התביעה ובמכתבים שצורפו אליו, הקורס אינו מתאים למתחילים. בכתב ההגנה טוענת הנתבעת, בין היתר, כי התובעת רכשה את הקורס, החלה בלימודיה, ולא הייתה זכאית לבטל את הקורס. כמו כן טוענת התובעת כי מלוא המידע שהוצג לתובעת היה נכון, וכי התובעת לא הציגה כל צידוק לביטול החוזה. הנתבעת ממשיכה ומפרטת בכתב ההגנה, כי התובעת למדה במשך 7 שבועות, וכי טרם תחילת הלימודים עברה התובעת מצגת ארוכה ומפורטת, המציגה בפניה את שיטת הלימוד. הנתבעת טוענת שנחתם הסכם בינה לבין התובעת, לפיו אין אפשרות ביטול לאחר תחילת הקורס. לטענת הנתבעת "כבר מתחילת לימודיה, התובעת הגיעה בגישה מעט שלילית. למידתה לוותה מתחילת הדרך בבעיות של חוסר בטחון ובחוסר שיתוף פעולה". עוד טוענת הנתבעת כי "נציגי הנתבעת ניסו ללוות את התובעת, לסייע לה, להציע לה פתרונות לימודיים לקשיים שחוותה, אך התובעת הביעה עמדה נחרצת, המנוגדת לחוזה כי ברצונה לבטל. לטענת הנתבעת, קיימת התאמה מלאה בין המצגים, כפי שהוצגו לתובעת, לבין מה שאירע בפועל. כך למשל טוענת הנתבעת כי לא הובטחו לתובעת שיעורים פרטיים עם מורה, וכי מעבר ללימודי המולטימדיה מתקיימים שיעורים עם מורה, בהם נוכחים לרוב 2-2 תלמידים. בתקופה הקצרה בה למדה התובעת התקיימו 5 שיעורים כאלה. עוד ציינה הנתבעת כי בעת למידה במרכז המולטימדיה נוכחים במקום 2-3 מורים מלווים, המעניקים שירות בהתאם לצורך לתלמידים בעמדות. לטענת הנתבעת, השלימה התובעת במהלך התקופה הקצרה בה למדה, רמת לימוד מלאה, שזהו קצב התקדמות מעל הממוצע. הנתבעת מפנה בכתב ההגנה לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) התשע"א-2010, וטוענת כי אינן מקנות לתובעת זכות לביטול החוזה. הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי שיקים שמסרה התובעת חזרו, ללא כיסוי. לטענת התובעת, במכתב אותו שלחה למועצה לצרכנות, וכן בדיון בפני, לא קיבלה במהלך הקורס, שיעור של מדריכה פרטית. לעניין זה השיבה גב' פיכמן, העדה מטעם הנתבעת, כי צריך להיות רישום שהתובעת אכן קיבלה את העזרה, אולם הנתבעת לא זימנה מטעמה איש מהמורים, שיעיד על התייחסות פרטנית מצדו, או מצד כל מורה אחר, אל התובעת. עוד הלינה התובעת על כך שהובטח לה שיהיו 3 מדריכים בכתה, ובשעות בהן היא השתתפה בשיעור, לא הייתה מעל מדריכה אחת. על טענה זו השיבה העדה מטעם הנתבעת, כי אכן הובטח לתובעת שהצוות בשיעור יכלול מעל מדריך אחד. "זה תלוי שעות, אין שיעור שמתנהל עם מדריך אחד בלבד" והוסיפה כי "יכול להיות שבאותה סיטואציה יצא המדריך רגע החוצה". כאמור לא העיד איש מטעם הנתבעת על התנהלות השיעורים בהם השתתפה התובעת, על מספר המדריכים בכל שיעור ועל השאלה האם אכן נאלצה להמתין דקות ארוכות עד שהתפנה מדריך לסייע לה. לאחר הדיון הגישה הנתבעת לבית המשפט העתק ההסכם, חתום על ידי התובעת. דיון והכרעה לאחר שקראתי את כתבי הטענות, והמסמכים שצורפו להם, שמעתי את העדות וקראתי את פרוטוקול הדיון הקודם, הריני סבורה כי דין התביעה להתקבל בחלקה. אני סבורה שהתובעת הבינה מהי שיטת הלימוד, בטרם החלה ללמוד, אך אני מאמינה לתובעת כי לא קיבלה עזרה באופן פרטי, וכי לא היו די מדריכים בכתה. הגב' פיכמן, שהעידה מטעם הנתבעת, ידעה אמנם לספר על נסיבות החתימה על ההסכם, אולם כאמור לא יכולה הייתה לסתור את טענות התובעת באשר לאופן התנהלות השיעורים, ולכך שלא קיבלה הדרכה פרטית. אני מאמינה שהגב' פיכמן קראה בפני התובעת את ההסכם בטרם החתימה אותה עליו. עם זאת, שפת האם של התובעת היא רוסית, ודומה כי אינה שולטת בשפה העברית, מכל מקום לדבריה לא קראה את החוזה, למרות שחתמה עליו. לדבריה גב' פיכמן הסבירה לה מה כתוב בחוזה. לדברי התובעת, כאמור לעיל, ביקשה לחשוב כמה ימים, אך לדבריה נאמר לה "במקרה הכי גרוע אפשר להחזיר לך את השיקים". גם אם הכוונה הייתה ברוח החוזה, בטרם תתחיל בלימודים, אני מאמינה לתובעת שלא הבינה כהלכה, וכי הבינה שתוכל לבטל את העסקה, גם לאחר תחילת הלימודים. סע' 5 (ב) לחוק הגנת הצרכן, התשמ"א-1981 קובע כי "עוסק, העומד לחתום על חוזה עם צרכן, חייב לתת לו הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני חתימתו, וכן למסור לו עותק ממנו לאחר החתימה". אני מקבלת את דברי התובעת לפיהם לא ניתנה לה הזדמנות סבירה לעיין בחוזה לפני חתימתו. גב' פיכמן הסכימה עם התובעת כי אכן הובטח לה שהצוות יכלול מעל מדריך אחד, וכן כי הובטח לה שיעור של מדריכה פרטית לחיזוק. אני מקבלת את טענת התובעת לפיה בשיעורים בהם השתתפה לא נכח למעלה ממדריך אחד, וכי לא קיבלה את העזרה הפרטנית, שהובטחה לה. מכל מקום הנתבעת לא הביאה עדים מטעמה לסתור עדות זו של התובעת. בנסיבות כפי שפורטו, בהרחבה, לאור העובדה שלא ניתנה לתובעת הזדמנות סבירה לעיין בחוזה, ולא מולאו ההבטחות במלואן, אך עם זאת, לאור העובדה שהתובעת הבינה מהי שיטת הלימוד, בטרם החלה בלימודיה, לאור העובדה שהתובעת הפסיקה את לימודיה אצל הנתבעת בין היתר, בשל מצבה הכלכלי, ולאחר שהשתתפה בשבעה שיעורים, הריני קובעת כי על הנתבעת להחזיר לתובעת סך של 2,500 ₪. לאור האמור, תשלם הנתבעת לתובעת סך של 2,500 ₪, וזאת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין, שאם לא כן יישא הסכום הפרשי הצמדה וריבית, מיום הגשת התביעה, ועד למועד התשלום בפועל. בנסיבות העניין לא מצאתי מקום לחייב בהוצאות. ניתן לבקש רשות ערעור מבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)