ביטול עסקה בכרטיס סים

בפני תביעה לביטול עסקה של רכישת מכשיר טלפון נייד מסוג סמארטפון. התביעה הוגשה לאחר שהנתבעת סירבה לבטל את העסקה מאחר והאריזה נפתחה כטעם ראשון שניתן לתובע, כי הוכנס כרטיס סים, כטעם נוסף, עובדה שהתבררה להיות לא נכונה, ובהמשך נטען כי התובע חזר עם המכשיר ועל אף שהיה צריך לקבל תמיכה במישרין מהספק אזי ניתן לו שירות והנציגה בחנות יצרה קשר ונתנה לתובע תשובות שהוא הבין. כמו כן לבקשת התובע הותקנה לו על ידי הנציגה אפליקציה במכשיר לשמיעת רדיו. נציגת התובעת אישרה כי אין להם בחנות גרסה פתוחה שניתן לבדוק אותה לפני רכישה על מנת לבחון האם מדובר במכשיר שתואם לקונה. עוד הוסף כי התובע רכש בחנות "ברזל" כי הוא מקבל שירותי סלולר מחברת "סלקום" ולכן אין שירות של תמיכה בין בחנות ובין של בזק ובכלל זה טיפול בסוגיית כרטיס המיקרו סים. התובע הסביר כי כאשר פתח את הקופסא נוכח לדעת כי כרטיס הסים שלו אינו תואם את המכשיר. כי למכשיר נדרש מיקרו סים. כן התברר לו כי ההוראות בעברית מקוצרות ואינן ברורות. בנוסף נטען כי אין חיבור לאינטרנט ואין מדובר באנדרואיד. לכן הוא חזר לחנות של התובעת על מנת לבטל את העסקה על פי תנאי העסקה ונדחה. נציגת הנתבעת הסבירה כי ניתן לחתוך כרטיס סים ולהפוך אותו למיקרו סים והיא אף הסכימה לסייע לו לקבל שירות זה מחברת הסלולר. כן הוצע כי בתיאום נציג הספק ייפגש עם התובע באופן אישי כדי להסביר לו כיצד להפעיל את המכשיר. התובע עמד על זכותו להשיב את המכשיר הסלולרי ללא תנאי כי הוא עמד בלוח הזמנים שנקבע בחשבונית. כנגד הוסבר על ידי נציגי הנתבעת כי הם לא יכולים להשיב מכשיר שהוצא מהקופסא ליצרן ללא תלונה על פגם וכי הנתבעת שילמה כבר על המכשיר. עוד עלה מעדות הנציגה בחנות שמכרה את המכשיר לתובע כי היא עצמה אינה מבינה את המוצר לפרטיו. על פי החשבונית שצורפה לכתב התביעה התנאים לביטול העסקה הם: השבה תוך 14 יום ממועד הרכישה ובלבד שהמוצר באריזתו המקורית ולא נגרם לו נזק. כן הוסף הסדר של זיכוי למצב של אי התאמה או פגם במוצר או של זיכוי בתנאים אחרים. במקרה האחרון יש חיוב של סכום מסוים המופחת מהזיכוי. התנאים הכתובים בחשבונית אינם מדגישים כי המוצר לא יושב אם האריזה נפתחה. הנתבעת לא טענה כי המכשיר הובא אליהם לביטול העסקה שלא באריזתו המקורית או כי נגרם לו נזק למעט שהותקנה בו אפליקציה. התובע עתר לפיצוי על סך של סכום התשלום עבור המוצר (מעוגל כלפי מעלה ). טענת ההגנה של התובעת כי יש לפרש את התנאים בחשבונית כהשבה באריזה מקורית לא פתוחה לא מופיעה בחשבונית. אכן אלה הם התנאים שקבע מחוקק המשנה בתקנה 6(א)(9) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א- 2010 אולם ניתן להתנות עליה לטובת הצרכן. לכך אוסיף כי יש לפרש את התנאים בחשבונית לטובת הצרכן. לכן כאשר יש ספק הוא לטובת הצרכן. האמור בחשבונית בהתייחס לפתיחת האריזה אינו ברור. לפיכך אני קובעת כי היה על הנתבעת לקבל את המכשיר חזרה כאשר התברר כי הוא אינו מתאים לתובע בגלל השוני בכרטיס הסים. אולם התובע בחר לבקש להתקין על המכשיר אפליצקציה. לטענתו ההתקנה לקחה שעתיים ללמדך כי המכשיר, או התוכנה בעייתיים. לכך השיבה נציגת הנתבעת כי ההתקנה לקחה שעתיים כי היא לא מבינה את המוצר. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים השתכנעתי כי מלכתחילה הנתבעת הייתה צריכה לבטל את העסקה בגלל האי התאמה אולם לאחר שהוספה האפליקציה לבקשת התובע הזדמנות זו חלפה. יחד עם זאת מצאתי לחייב את הנתבעת בפיצוי לתובע על כך שמלכתחילה לא ניתנה לו הזכות שלו כצרכן לבטל את העסקה ואני מעמידה את הפיצוי על סך של 700 ₪, כולל אגרת בית המשפט. בקשת רשות ערעור תוך 15 יום לבית המשפט המחוזי בבאר שבעביטול עסקה (הגנת הצרכן)