ביטול עסקה בסניף אחר

1. התובע, שהינו חייל בשירות סדיר, ראה ביום 30.10.11 בחלון הראווה של הנתבעת - סניף הנמצא בקניון רוטשילד בראשון-לציון - חרב הנקראת "קטאנה" (להלן:"החרב"). התובע נכנס לחנות והתעניין במחיר החרב ונענה שעלות החרב היא 1,200 ₪, אך גם נענה, שהחרב מכורה, אך אם הוא מעוניין לרכוש חרב כזו, ניתן למצוא חרבות כאלו בסניף אחר של הרשת ולשלוח אותה לסניף הקרוב למקום מגוריו. התובע החליט לרכוש את החרב ובאותו מעמד שילם מראש 785 ₪ במזומן וסכום נוסף של 215 ₪ שילם באמצעות כרטיס אשראי ונמסר לו, שהחרב תגיע לסניף הנתבעת ברחובות. ב. א) ביום 13.11.11 הגיע התובע אל סניף רחובות, שם שילם את היתרה בסך 200 ₪, אך את החרב קיבל רק למחרת - זאת לפי בקשתו. מאחר והתובע סבר, שעומדת לו הזכות להחזיר החרב תוך 14 ימים מיום שקיבל את החרב - החליט ביום 27.11.11 - 13 ימים מתאריך מסירת החרב לידיו, להחזיר החרב לנתבעת ולקבל את כספו חזרה, אך הנתבעת, תוך התעלמות מהוראות החוק - דחתה את התובע בלך ושוב, סירבה לבטל העסקה וסירבה להשיב לו את כספו. ב) נציג הנתבעת טען בפני התובע, שזכות הביטול של 14 ימים היא מיום הרכישה ולא מיום קבלת המוצר - טענה אותה דחה התובע, שכן לטענתו לא פירש נכונה נציג הנתבעת את החוק. גם אמו של התובע פנתה אל הנתבעת, אך הנתבעת עמדה בסירובה להשיב לתובע את כספו בטענה חדשה, שהחרב הוזמנה במיוחד עבור התובע. ג. לאור עמדת הנתבעת, הגיש התובע תביעה זו לבית המשפט בה ביקש לחייב הנתבעת להשיב לו את הסכום ששילם בעד החרב ובתוספת 1,000 ₪ פיצוי בגין שיחות טלפוניות, נסיעות, ריצות וטרטורים ועוד סך של 800 ₪ בגין עוגמת נפש. 2. בכתב ההגנה, מעלה הנתבעת את הטענות העיקריות הבאות: א. הנתבעת הייתה מעוניינת להביא את פניית התובע לסיום מהיר ויעיל, אך הצעות הפשרה שהוצעו על ידי הנתבעת- נדחו על ידי התובע. באשר למוצר, נטען על ידי הנתבעת, שהוא נרכש בסניף רחובות ומוצר זה אינו "מוצר מדף" וביום שפנה התובע אל סניף רחובות היה בידו סכום חלקי בלבד והוסבר לו, שעליו לשלם מחצית מעלות המוצר על מנת שניתן יהיה לבצע עבורו הזמנה מיוחדת של המוצר. ביום 30.10.11 שילם התובע תשלום חלקי ואז הוזמן המוצר מהספק בהזמנה מיוחדת והופקה חשבונית עסקה. ב. מאחר והעסקה בוצעה על ידי הזמנה מיוחדת - אין כל הצדקה לבטל העסקה - אם כי נציג הנתבעת הציע כהצעת פשרה להעניק לתובע זיכוי ולא השבה בפועל של הכסף, משום, שלטענת הנתבעת, אין הצדקה במקרה זה להשבה כספית. 3. אין מחלוקת בדבר רכישת המוצר- החרב - או בדבר צורת התשלום שהתובע שילם בעד החרב ואין מחלוקת על צורת התשלום ואין גם מחלוקת שאותה חרב נרכשה בסניף הנתבעת ברחובות. כמו כן, אין הנתבעת מכחישה את טענות התובע, שהוא וגם אמו הגיעו לסניף הנתבעת על מנת לבקש לבטל העסקה. השאלה השנויה במחלוקת והצריכה הכרעה במשפט זה היא, האם מדובר בהזמנה מיוחדת - כטענת הנתבעת - שאז יש להחיל חריג זכות הביטול כפי שנקבע בתקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א- 2010, (להלן:"התקנות הנ"ל") או שמא יש לקבל את טענת התובע, שאין מדובר בהזמנה מיוחדת ולכן חל הכלל הנקוט בתקנה 2 לתקנות הנ"ל, לפיו רשאי צרכן לבטל העסקה בהתאם לכללים שנקבעו בתקנה 2 הנ"ל. 4. על מנת להכריע בשאלה הנ"ל השנויה במחלוקת עיינתי בטענות הצדדים, כפי שאלו באו לידי ביטוי בכתבי הטענות ובעדויות בבית המשפט ולאחר שקילת כל חומר הראיות, אני מחליט שיש לקבל תביעת התובע, לבטל את העסקה ולהשיב לתובע את הסכום ששילם - זאת מהנימוקים הבאים: א. א) על פי הוראות תקנה 2 לתקנות הנ"ל, רשאי צרכן לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד שביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת הטובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם ובסעיף קטן (1) נקבע, שלרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפריטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין. לגבי פריטים 1 עד 3, 6 ו-23 לתוספת, פתיחת האריזה המקורית כשלעצמה לא תיחשב שימוש או פגימה בטובין, אלא אם כן יוכח אחרת. ב) טענתה העיקרית של הנתבעת היא, שהיות ועסקינן בהזמנה מיוחדת, יש להחיל את הוראות תקנה 6 לתקנות הנ"ל, הקובע, שזכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי: "(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". ג) על מנת להכניס מוצר למסגרת הגבלת זכות הביטול הנ"ל, על העוסק - הנתבעת- להראות שהמוצר יוצר:"במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות" ובמקרה שבפני, לא עמדה הנתבעת בנטל המוטל עליה במקרה זה. העובדות, כפי שהועלו על ידי הצדדים עצמם - גם הן לא תומכות בטענה הנ"ל של הנתבעת. ב. נציג הנתבעת, מר אמיר רז, (להלן:"מר רז") ניסה להסביר בבית המשפט, מדוע הוא סבור שעסקינן בהזמנה מיוחדת, ברם - עם כל הכבוד למר רז- הוא לא הצליח לשכנע או להוכיח שאכן עסקינן בהזמנה מיוחדת - זאת לאור הנימוקים הבאים: א) אני מקבל את טענתו של מר רז, שאכן התובע ראה החרב בסניף רוטשילד ומאחר וחרב זו כבר נמכרה הוא הופנה לסניף הנמצא במקום אחר. לעניין זה אין גם נפקא מינה עם עבר התובע מסניף לסניף, שכן לא זה אשר עושה את ההזמנה מיוחדת. אין גם לשלול את טענתו של מר רז, שבהגיע התובע לסניף ברחובות הוא ביקש להזמין את החרב, אך איני מקבל הטענה, שאם נאמר לתובע - עובדה שגם לא הוכחה- "שזו הזמנה מיוחדת שמזמינים מהחברה ולא מסניף אחר", יש לראות באמירה זו כהזמנה מיוחדת אליה כיוון המחוקק בתקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל. כמו כן, עצם העובדה שהפריט לא היה במלאי של הרשת והוזמן במיוחד עבורו - גם טענה זו אינה הופכת את הפריט להיות הזמנה מיוחדת (ראה עדותו של מר רז בעמ' 2 לפ',ש' 13- 16). ב) על מנת שהנתבעת תוכיח, שאכן עסקינן בהזמנה מיוחדת, היה על מר רז להציג בפני בית המשפט את ההזמנה ולהבין מתוכה, שאכן החרב שהוזמנה היו במידות מיוחדות שהזמין התובע - מידות, שאינן מידות של אותה חרב שהתובע ראה בחלון סניף רוטשילד או לציין סממנים מיוחדים, השונים והמיוחדים לחרב שהזמין התובע.. בחשבונית 3231 שהוגשה על ידי הנתבעת - ואשר לא צורפה לכתב התביעה - אין כל ציון שאותו פריט מהווה הזמנה מיוחדת. ג) גם אם טוען מר רז, שהחרב המוזמנת לא הייתה במלאי וגם אם החרב הוזמנה במיוחד עבור התובע, אין בכך כדי להכניס הזמנה זו במסגרת הגבלת זכות הביטול שבתקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל. ברור מאליו הוא, שאם אין חרב כזאת במלאי, היא מוזמנת מהחברה על מנת למכור אותה לצרכן - שכן מטרת העסק למכור את מוצריו - אך יהיה זה מוגזם ובלתי סביר לומר, שחרב זו יוצרה במיוחד עבור התובע ובמידות מיוחדות או דרישות מיוחדות של התובע בקשר לצורת החרב או כל סממן אחר שלא מופיע בחרב אחרת מסוג זה. ג. א) נראה לי, עם כל הכבוד לנציגי הנתבעת, שבמקרה זה נהגו עם התובע בדרך הקשה ולא על פי הוראות החוק, משום שהתובע עמד בתנאי החוק וביקש להחזיר את המוצר תוך 14 ימים. בעניין ספירת הימים, טוען התובע בתביעתו, שבעת שביקש להחזיר המוצר אמר לו מנהל החנות, שביטול העסקה הוא 14 יום מיום הרכישה ולא מיום קבלת הסחורה (סעיף 11 לכתב התביעה) וכתשובה לכך, השיבה הנתבעת בכתב ההגנה, שהתשובה שניתנה על ידי נציג הנתבעת אינה חורגת במאום מהתקנות הקבועות בחוק (ראה סעיף 11 לכתב ההגנה). ליישוב טענות הצדדים בנדון דנן, אני קובע, שמתקנה 2 לתקנות הנ"ל עולה באופן מפורש, שהחזרת המוצר ייעשה תוך 14 ימים "מיום שקיבל את הטובין" ולא מיום ביצוע ההזמנה. ב) זאת ועוד, אם הנתבעת טוענת שההזמנה הייתה הזמנה מיוחדת ולכן קיימת אותה הגבלת זכות הנזכרת בתקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל היה על הנתבעת להוכיח, שדרישתו המיוחדת של התובע לגבי אותה חרב, הייתה כזאת, אשר שוללת או לכל הפחות מקשה על מכירתה לאחר. מסקנה זו מתבקשת, שכן גם אם תמצי לומר שעסקינן בחרב מיוחדת - גם אז אין לומר שכל שינוי קל ביותר, יגרור שלילת זכות לביטול העסקה. 5. א. מהנימוקים שפורטו בהרחבה לעיל, הגעתי למסקנה שלא רק שהנתבעת לא הוכיחה שמדובר בהזמנה מיוחדת - כמפורט בתקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל, אלא גם לא שוכנעתי כלל, שיש לראות בהזמנת החרב הזמנה מיוחדת ברת סממנים מיוחדים לפי הזמנת התובע ושלא מדובר בחרב ככל חרב אחרת שהייתה בחנות ואשר לא נמצאה במלאי החנות והיה צריך להזמינה מהחברה. לכן, יש מקום לבטל את העסקה ומוטב היה, שהנתבעת - במקרה זה- תעשה שרות טוב ללקוח ואף להגיע למסקנה אחרת מזו שהגיעה, שהיות ולא מדובר בהזמנה מיוחדת והיות והתובע פנה במסגרת הימים הקבועים בחוק להחזיר המוצר - היה על הנתבעת להשיב לתובע את כספו, כמובן באותו ניכוי הקבוע בחוק לגבי ביטול עסקה. ב. בהתאם לתקנה 2 לתקנות הנ"ל, רשאי צרכן לבטל הסכם, מכל סיבה שהיא, בתנאי שיחזיר את הטובין לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש ולהחזיר המוצר תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר. אין הנתבעת מעלה טענה, שנעשה שימוש במוצר, או שהמוצר נפגם ולטענתו ההוגנת של מר רז, הוא אף הסכים לכך, שהמוצר הוחזר באריזתו המקורית. (עמ' 2 לפ', ש' 27- 28). משכך, מאחר ולא נטענה טענה כנ"ל והיות והחלטתי שהמוצר לא נכלל בסייג שנקבע בתקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל- והחרב הוחזרה בתוך פרק הזמן המותר בתקנות הנ"ל ובמקרה זה ובנסיבות, כפי שצוינו לעיל, היה על הנתבעת להשיב לתובע את הסכום ששילם בעד החרב. 6. א. סוף דבר, לאור האמור לעיל ומשלא נכלל המוצר, נשוא תביעה זו בסייג של תקנה 6(א)(2) לתקנות הנ"ל, חלה על ההתקשרות זכות הביטול לפי תקנה 2 לתקנות הנ"ל ומשכך יש להחיל את האמור בתקנה 3 לתקנות הנ"ל הקובע: "ביטל הצרכן את הסכם הרכישה, כאמור בתקנה 2, ישיב העוסק לצרכן, בניכוי דמי הביטול כאמור בתקנה 5...את מלוא התמורה ששילם או יבטל את חיובו...". ב. לפיכך, אני מחליט לבטל העסקה באופן כזה, שאני מחייב התובע להשיב לנתבעת את החרב, כפי שנרכשה, ומחייב את הנתבעת להשיב לתובע, במעמד החזרת החרב, את הסך של 1,140 ₪ ( 1,200 ₪ בניכוי הסך 60 ₪), שכן בתקנה 5(א) נקבע:"ביטל הצרכן את הסכם הרכישה כאמור בתק' 2, רשאי העוסק לגבות מהצרכן דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר הטובין או מערך השירות או 100 ₪ לפי הנמוך מביניהם". הסך של 1,140 ₪ ישא ריבית והפרשי הצמדה כחוק מיום הגשת התביעה- 12.12.12- ועד התשלום בפועל. ג. בנוסף לכך, אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובע הוצאות משפט בסך של 350 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הזכות להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)