ביטול עסקה הובלה

התובעת רכשה ספה מאת הנתבעת בתמורה לסך של 1,700 ₪, ובתוספת דמי הובלה בסך של 200 ₪. אין מחלוקת כי התובעת שילמה את מלוא הסכום לרבות דמי ההובלה לנתבעת. עיקר המחלוקת בין הצדדים היא באשר לפגמים שנפלו בספה אם בכלל. לטענת התובעת, הספה הגיעה ארוזה ועטופה והיא שילמה את הסכום במלואו מבלי לפתוח את האריזה. רק לאחר שהמוביל הלך היא התפנתה לפתוח את האריזה, ולגרסתה גילתה מספר רב של פגמים בספה, התובעת מנתה בפניי את כל הפגמים שמצאה בספה אחד לאחד, תוך הצגת תמונות שהיא צילמה. התובעת טוענת כי כריות הישיבה לא תואמות את המושב, ונוצר חלל ריק בין כריות הישיבה לבין המושב. לטענתה הרוכסן של אחת הכריות מקולקל, המסד של הספה הובא עם קרע וחובר באמצעות סיכות מתכת, וגם מילוי כריות המשענת יצאו החוצה מתוך הכרית עצמה. במהלך הדיון, ביקשתי ממנהל הנתבעת להתייחס לפגמים. מנהל הנתבעת התייחס אחת לאחת לטענות התובעת, הכחיש כי מדובר בפגם כלשהו. לגרסתו, מדובר בספה בצורת חצי סהר ולא ספה ישרה, אף אחת מהתמונות לא מראה את הספה בכללותה, אלא מתמקדת לכאורה בפגם ומשכך לא ניתן לראות כל פגם. לטענתו, אין כל פגם בתיאום הכריות עם המושב. הקרע שנצפה כקרע מזערי שקרה מחמת העובדה שהספה הועלתה ידנית לקומה שמינית ולא באמצעות המעלית, קרע זה תוקן ע"י הנתבעת. זאת ועוד, טוען מנהל הנתבעת כי סיכות המתכת הן החיבורים של מסד הספה כפי שצריך להיות. כך גם טוען מנהל הנתבעת, כי המילוי שהוצא מהכרית והרוכסן הפתוח של אחת הכריות הן תמונות מבוימות של התובעת עצמה, ומהן לא ניתן ללמוד על כל פגם. עוד לגרסת ההגנה, התובעת הזמינה ספה בגודל מיוחד בגודל של 2.30 מ' במקום 2.10 מ'. עד ההגנה הציג בפני ביהמ"ש את הזמנת הספה אשר מאששת את הטענה כי הוזמנה ספה בגודל לא סטנדרטי . לטענתו, כבר מייד עם קבלת הספה ביקשה התובעת לחזור בה מההזמנה, שכן גילתה כי גודל הספה אינו מתאים לדירתה. משסירבה הנתבעת לבטל את ההזמנה ולהחזיר את הכסף לתובעת, ביקשה התובעת בכל מחיר לחפש אמתלה לביטול העסקה, ולפיכך הגישה תביעה זו. שמעתי את בעלי הדין מעידים בפניי, ועיינתי בכל התמונות שהציגה התובעת לעיוני. אכן חסרה תמונה ולו לפחות אחת אשר מראה את הספה במבט כללי, לא ניתן מהתמונות להיווכח מגודל הספה או צורתה, התמונות הן תמונות תקריב של הפגמים לכאורה אותם ביקשתי התובעת להציג. לא התרשמתי מהתמונות שראיתי כי מדובר בפגמים המצדיקים ביטול עסקה או פיצוי אחר. אי התאמה של כריות למושב הספה יש להראות במבט כולל של הספה, ולא בחלק קטן כאשר אין לדעת אם הכרית לא הוזזה לצד האחר כפי שטוען מנהל הנתבעת. כמו כן, גם לא התרשמתי כי נותר קרע במסד הספה, נראה אכן כי היו חיבורים בסיכות מתכת האופייניות לעבודת רפדות, ייתכן והיה קרע שנסגר, ואולם כאמור מדובר במסד הספה ולא בחלק הנגלה לעין או בשימוש התובעת. אינני יכולה אף להשתכנע כי מדובר בפגם במילוי הכרית או ברוכסן מקולקל כאשר גרסה זו נסתרת ע"י הנתבעת, ונטען כי התמונות בוימו. אם אכן מדובר בליקוי, הנתבעת לא הכחישה את מחויבותה להחליף רוכסן או לסגור את המילוי. על התובעת לאפשר לנתבעת לתקן פגמים אלה אם אכן הם קיימים. נטל ההוכחה על התובעת בבחינת המוציא מחברו עליו הראיה, התובעת מבקשת ביטול עסקה והשבת כספים לאחר שהספה מצויה בשימושה מזה כשנה. על מנת שביהמ"ש יורה על ביטול עסקת המכר, על התובעת לשכנע את ביהמ"ש כי מדובר בהפרה יסודית של עסקת המכר ובפגמים היורדים לשורש העסקה. התובעת לא הצליחה להרים נטל זה. התובעת צרפה תמונות בלבד להוכחת גרסתה, ואלה כאמור לא הצליחו לתמוך בגרסה באופן שמשכנע את ביהמ"ש כי קיים פגם המצדיק את ביטול העסקה. בנסיבות אלה, אני מורה על דחיית התביעה. מאחר והתובעת התייצבה לדיון קודם ללא נוכחות הנתבעת לאור איחור של נציג הנתבעת, פסה"ד שניתן בהעדר בוטל ללא תשלום הוצאות, ולפיכך אינני מוצאת מקום לפסוק הוצאות כנגד התובעת. התביעה נדחית אפוא ללא צו להוצאות.ביטול עסקה (הגנת הצרכן)הובלות