ביטול עסקה הזמנת מטבח

1. עניינה של התביעה שלפניי ב"דמי ביטול עסקה" אשר גבתה הנתבעת מאת התובעים בגין ביטול הזמנת מטבח. דמי הביטול שנגבו הינם בסך 6,000 ₪. 2. לטענת התובעים, בתאריך ה- 26.2.2009 בשעות הערב, הם ביצעו הזמנה של מטבח מאת הנתבעת. למחרת היום בבוקר, לאחר שהתחרטו על ביצוע ההזמנה, העבירו הודעה טלפונית לנתבעת בדבר רצונם לבטל את העסקה. לנוכח ביטול העסקה, גבתה הנתבעת מהתובעים באמצעות כרטיס האשראי סך 6,000 ₪. התובעים עותרים להשבת דמים אלה. 3. לטענת הנתבעת, דמי הביטול משקפים את האפשרות שיעשה שימוש פסול בתוכניות שהכינה הנתבעת לצורך ביצוע המטבח. מעבר לכך הדגישה הנתבעת, שדמי הביטול מהווים חלק מתנאי ההזמנה עליהם חתמו התובעים. 4. בדיון שנערך לפניי העידו התובע וכן נציג הנתבעת, מר כוכבי. 5. התובע העיד שבשעות הערב בתאריך 26.2.2009 הם אכן הזמינו את המטבח מאת הנתבעת וזאת לאור הנחה משמעותית שהציעה להם נציגת הנתבעת. במהלך הלילה, התחרטו התובעים על ביצוע ההזמנה, וכבר בבוקר הגיע התובע אל משרדי הנתבעת, החזיר את התוכניות. אז התברר שהנתבעת עומדת על זכותה לגבות את דמי הביטול בסך 6,000 ₪, כפי שאכן קרה. התובע הצהיר בעדותו שלא עשה כל שימוש בתוכניות שנמסרו לו והחזיר אותם בשלמותן לנתבעת. 6. נציג הנתבעת הדגיש שטופס הזמנת המטבח הינו חוזה לכל דבר וענין. נציג הנתבעת הדגיש שהמטבחים אשר מייצרת הנתבעת נעשים במיוחד ללקוחות על פי הזמנתם. דמי הביטול נועדו למנוע מצב שבו יעשה שימוש לרעה בתוכניות שנערכו על ידי עובדי הנתבעת. 7. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, אני סבור שדין התביעה להתקבל בחלקה. טופס ההזמנה צורף כנספח לכתב התביעה. מטופס ההזמנה עולה שהוא מהווה הסכם שנוסח לצורך שימוש חוזר ונשנה של לקוחות הנתבעת ועל כן מדובר ב"חוזה אחיד". 8. קביעת תניה כי בכל מקרה של ביטול ההזמנה בטרם זו נשלחה למפעל לביצוע, ישולם פיצוי בשיעור 20% מערך ההזמנה אך לא פחות מ- 2,000 ₪ מהווה קיפוח של הצד השני לחוזה. 9. לבית המשפט יש סמכות להורות על ביטול של תנאי מקפח כאמור. 10. בחנתי את נסיבות המקרה. התרשמתי לטובה מעדותו של התובע ושוכנעתי שלא נעשה שימוש לרעה בתוכניות. פרק הזמן הקצר ממועד חתימת ההזמנה, בתאריך 26.2.2009 ועד לביטול ההזמנה, למחרת בבוקר, אינו מצדיק השתת פיצוי כה גבוה על התובעים. פיצוי שכזה אינו פרופורציונאלי להשקעה מצד הנתבעת בעיצוב תוכנית המטבח. 11. בהתחשב בפרק הזמן הקצר עד לביטול העסקה ובהתחשב בכך שעל פי גרסתו של התובע, שלא נסתרה, מתכננת הפנים הקדישה פרק זמן קצר יחסית, של כשעה, לתכנון המטבח, אני סבור שפיצוי בסך 1,500 ₪ הינו מידתי ומשקף את הטרחה שנגרמה לנתבעת בגין ביטול ההזמנה בנסיבות אלה. 12. משכך, אני מחייב את הנתבעת להשיב לתובע סך 4,500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום ביצוע החיוב, 27.2.2009. 13. לא מצאתי ממש ביתרת טענות הצדדים והן נדחות. 14. סוף דבר - התביעה מתקבלת בחלקה. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך 4,500 שח בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 27.2.09. בנוסף, אני מחייב את הנתבעת בהוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 26.6.2011. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. תביעות מטבחיםביטול עסקה (הגנת הצרכן)