ביטול עסקה כלי עבודה

ביום 24.5.12 רכש התובע מהנתבעת משור חשמלי. מאחר ולדבריו היה המשור מקולקל הוא החזיר אותו למחרת וקנה משור חדש ומשוכלל יותר בתוספת 200 ₪. לטענתו, גם מכשיר זה היה מקולקל והוא ביקש ביום 1.6.12 להחזיר את המכשיר אך הנתבעת סרבה להחזיר את כספו וביקשה לאפשר לה לתקן את המכשיר. התובע מבקש לבטל את העסקה ולהורות לנתבעת להשיב לו את כספו. הנתבעת טוענת כי כאשר הגיע התובע לסניף, הוא התבקש להשאיר את המשור על מנת שניתן יהא לשלוח אותו לבדיקה בהתאם לתעודת האחריות, ומאחר והמכשיר כבר היה בשימוש הנתבעת רצתה לבדוק שמא הקלקול נובע משימוש רשלני. התובע סירב מסיבה לא ברורה. עוד היא טוענת כי מאחר ונעשה שימוש במוצר, הרי שאין אפשרות לבטל עיסקה לפי התקנות הקובעות בענין, ובכל מקרה, אם אכן היה מתברר, לאחר בדיקה, כי טענת התובע מוצדקת היתה הנתבעת פועל להחלפת המוצר. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים, הרי שדין התביעה להדחות. תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 קובעות כי לצרכן זכות לבטל את העיסקה ולקבל את כספו בחזרה בתוך 14 יום מביצוע העיסקה. מטרת התקנות הינה לאפשר לצרכן לבטל עיסקה בלא צורך לתת סיבה והסברים. אולם, התנאי הוא שהמוצר לא נפגם ולא נעשה בו שימוש. התקנות גם מסוייגות בסייגים לא מעטים, ובענייננו קובעת תקנה 2(1) לתקנות הנ"ל, כי חיבור טובין לחשמל ייחשב לשימוש במוצר, ובכך מסייגת את זכות ההחלפה של המוצר הנתונה לצרכן. התקנות מפנות לשורה של מוצרים וטובין, המפורטים בתוספת לתקנות הנ"ל, וזה הרלבנטי לענייננו הוא האמור בסעיף 3 לתוספת קרי "מכשיר חשמל". אין חולק כי המשור שנרכש הוא מכשיר חשמלי. ואכן, אין חולק כי המשור חובר לחשמל שכן, אחרת לא יכול היה התובע לדעת שהמשור אינו תקין, כפי שהוא טוען. בנסיבות אלו, אין לתובע זכות לביטול העיסקה על פי התקנות הנ"ל, ולכן דין תביעתו להדחות. למעלה מן הצורך יצוין כי התובע לא ציין מה אינו תקין במשור וטענתו כי הוא מקולקל נטענה בלא כל פירוט, כך שלא ניתן לרדת לעומקה של הטענה. יחד עם זאת, גם אם המשור אכן אינו תקין, הרי שהיה עליו לתת לנתבעת הזדמנות לבחון את התקלה, בהתאם לתעודת האחריות, חובה שהנתבעת לא התנערה ממנה. הדבר אף עולה מהוראות סעיף 17(א) לחוק המכר, תשכ"ח - 1968, לפיו יש לתת למוכר הזדמנות לבדוק את המוצר. גם בדיון חזר נציג הנתבעת על כך שהמכשיר יילקח לבדיקה ואם הוא יימצא לא תקין יינתן לתובע מוצר חדש. התובע עמד בכל זאת על תביעתו לביטול העיסקה ומשסירב להצעת הנתבעת, אין הוא יכול לבוא בטענות אליה. לאור האמור לעיל, אני דוחה את התביעה. כל צד יישא בהוצאותיו. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום מקבלת פסק הדין. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)