ביטול עסקה עד 14 יום

1. התביעה שלפניי, עניינה ביטול עסקה ופיצויים עפ"י חוק הגנת הצרכן, תשמ"א - 1981. 2. טענות הצדדים: א. התובע, כך עפ"י כתב התביעה, בנה בחצר ביתו בריכה ומפל וביקש לרכוש גופי תאורה. ביום 23.7.13 הגיע לאולם התצוגה של הנתבעת ומנכ"ל החברה, מר אייל בן שמואל, המליץ לתובע לרכוש ארבעה גופי תאורה מדגם "רקפת" שהיו מוצגים באולם, בשני צבעים שונים שתאמו, לטענת מר בן שמואל, לפרויקט הנבנה בגנו של התובע. התובע ניסה ליצור קשר עם מבצע העבודה ע"מ לקבל יעוץ לגבי המוצר, אך משלא הצליח, נאמר לו על ידי מר בן שמואל, שאם יהיה צורך בכך ניתן יהיה לבטל את העסקה. בשעה 17:10 שילם התובע בעבור הרכישה ומר בן שמואל ציין בפניו שמדובר באולם תצוגה, הפריטים יהיו מוכנים מחר, ישלחו בדואר שליחים ואם יהיה צורך ניתן לבטל. למחרת, ביום 24.7.13, בשעה 09:00, בהמלצת מבצע העבודה, התקשר התובע לנתבעת וביקש לבטל את העסקה, לאחר מספר ניסיונות שלא צלחו, שלח דואר אלקטרוני בו הודיע על ביטול העסקה. מר בן שמואל יצר מידית קשר עם התובע והודיע כי לא ניתן לבטל את העסקה בטענה כי גופי התאורה יוצרו במיוחד עבורו. לגישת התובע, מדובר בטענה תמוהה לאור כך שטרם חלפו 24 שעות מעת שביצע את ההזמנה, כשרוב השעות שחלפו לא היו שעות עבודה. התובע טען כי עד היום לא קיבל המוצרים בעדם שילם והנתבעת מתכחשת להתחייבותה לבטל העסקה. התובע עתר להשבת הסך של 2,171 ₪ ששילם בעבור גופי התאורה בתוספת 10,000 ₪ פיצוי נזיקין, הוצאות יעוץ משפטי, נסיעות ועוגמת נפש. ב. הנתבעת טענה כי אכן פנה התובע לנתבעת ביום 23.7.13 לצורך רכישת גופי תאורה. הנתבעת טענה שהליך יצור גופי התאורה הינו באמצעות לקיחת יציקת אלומיניום ושתילת לדים בצבעי אור ייחודים ועדשות בזוית הארה שנבחרו ע"י הלקוח. גופי התאורה מוטבעים בסיליקון נוזלי שמתקשה לאחר 8 שעות חימום בתנור, לצורך התקנתם בבריכה. הנתבעת טענה שהובהר לתובע שמדובר במוצרים המיוצרים בהזמנה מיוחדת והם אינם מוצרי מדף סטנדרטים, לכן אין אפשרות להחזירם. הנתבעת טענה שמטעם זה התובע לא קיבל את המוצרים בחנות, והם נשלחו אליו לביתו יום למחרת כפי שביקש. הנתבעת צרפה את הזמנת הלקוח והפנתה לכיתוב "מוצר שהוזמן בהזמנה מיוחדת לפי דרישת הלקוח לא ניתן להחזיר". הנתבעת טענה שגופי התאורה יוצרו עבור התובע בו ביום ונשלחו אליו בדואר שליחים יום למחרת. לאחר כל זאת, התקשר התובע והודיע שהוא מבקש לבטל את ההזמנה מהטעם שהקבלן התקין לו גופי תאורה אחרים בבריכה בביתו. הנתבעת הסבירה לתובע שאין לה אפשרות למכור את גופי התאורה לצד ג' מאחר והוכנו במיוחד לצרכיו, וקיימת אפשרות אפסית שלקוח עם בריכה במידות דומות ירצה לרכוש את גופי התאורה בהם בחר התובע, בגווני האור שנבחרו ע"י התובע. הנתבעת טענה שהתובע איים כי במידה ולא יושב לו כספו בתוך יומיים יפנה לערכאות ואכן בו ביום נשלח מכתב ממשרד עורכי דין. הנתבעת שבה וטענה כי עפ"י תקנות הגנת הצרכן, זכות הביטול אינה חלה על מוצרים שיוצרו במיוחד עבור הצרכן. בנוסף, מעולם לא נאמר לתובע כי ניתן יהיה לבטל את העסקה, נהפוך הוא, הוסבר לתובע שמדובר במוצר ייחודי לפי הזמנה. כמו כן, סכום התביעה מופרז שכן אין מחלוקת ששולמו 2,171 ₪ בלבד. 3. דיון והכרעה: לאחר ששקלתי את כתבי הטענות ועדויות הצדדים, נחה דעתי כי דין התביעה להתקבל חלקית. ואבאר. 4. המסגרת הנורמטיבית: תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א - 2010 (להלן: "תקנות הגנת הצרכן"), קובעות לעניין ביטול עסקה, כדלקמן: "2. צרכן רשאי לבטל הסכם בהתאם לפסקאות (1) עד (7) ובלבד ביטול הסכם לרכישת טובין יהיה בתנאי שהצרכן יחזירם לעוסק והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש בידי הצרכן הרוכש; החזרת טובין באריזה המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בהם - (1) לרכישת טובין או סוגי טובין כאמור בפרטים 1 עד 6 ו-23 לתוספת - בתוך 14 ימים מיום שקיבל את הטובין." זכות ביטול העסקה הוגבלה בתקנה 6, שלשונה: "6. (א) זכות הביטול כאמור בתקנות אלה לא תחול לגבי - ...(2) טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות;" 5. דיון: א. בענייננו, אין מחלוקת בדבר רכישת גופי התאורה ואין חולק שיום למחרת הודיע התובע על ביטול העסקה. השאלה השנויה במחלוקת הינה, האם מדובר בהזמנה מיוחדת כטענת הנתבעת, שאז יש להחיל את החריג לזכות הביטול הקבוע בתקנה 6 לתקנות הגנת הצרכן או שמא יש לקבל את טענת התובע שאין מדובר בהזמנה מיוחדת ולכן חלה תקנה 2, לפיה רשאי צרכן לבטל העסקה בהתאם לתנאים הקבועים בתקנה. לגישתי, במסגרת הכרעה במחלוקת זו, יש ליתן גם משקל לחובת הגילוי והודעה ללקוח כי מדובר בהזמנה מיוחדת. ב. בכתב ההגנה ובדיון שנערך לפני הסביר נציג הנתבעת את אופן ביצוע ההזמנה: הלקוח בוחר גוף תאורה, צבע וזווית תאורה והנתבעת יוצקת את גופי התאורה בסיליקון עפ"י בחירה זו. נציג הנתבעת טען כי במהלך הרכישה הסביר ללקוח כי מדובר בהזמנה מיוחדת ולא במוצר מדף, וגופי התאורה הוכנו לבקשתו מיידית ונמסרו בדואר שליחים למחרת. נציג הנתבעת הפנה לטופס ההזמנה בו נרשם כי מוצר בהזמנה מיוחדת לא ניתן להחזיר. ג. מנגד טען התובע, שבעת הרכישה הבהיר לו נציג הנתבעת שוב ושוב כי ניתן יהיה לבטל העסקה, ובשום שלב לא נאמר לו כי מדובר בהזמנה מיוחדת שנבנית עפ"י צרכיו. התובע אף הפנה לאתר האינטרנט של הנתבעת, המציג גופי תאורה הניתנים לרכישה מהמדף. בנוסף, טען כי בניגוד לטענת נציג הנתבעת, לא קיבל את גופי התאורה למחרת, ורק לאחר חודשיים קיבל הודעת דואר לפיה התקבלה חבילה מטעם הנתבעת הממתינה לו בדואר. ד. לאחר שמיעת ההסבר מטעם נציג הנתבעת סבורה אני כי אכן קיימים גופי תאורה המיוצרים ע"י הנתבעת בהזמנה מיוחדת עפ"י צרכי לקוח באמצעות יציקתם בסיליקון. ברם, לאחר עיון בחומר הראיות שהוצג בפניי לא שוכנעתי כי גופי התאורה שנמסרו לתובע הינם בגדר הזמנה מיוחדת, וזאת מהטעמים הבאים: ראשית, באתר האינטרנט של הנתבעת נמכרים מהמדף גופי תאורה מדגם "רקפת", דגם זהה לדגם שנמכר לתובע. נציג הנתבעת הודה בפניי כי קיימים גופי תאורה מדגם "רקפת" הנמכרים מהמדף, אך הסביר שאינם טבולים בסיליקון, כגופי התאורה שנמכרו לתובע. שנית, בטופס ההזמנה, בגין רכישת גופי התאורה נשוא תביעה זו, נרשם כדלקמן: "תאור פריט: גוף תאורה דגם רקפת IP68 טבול מים, צבע כחול, 12V 800 ₪ גוף תאורה דגם רקפת IP68 טבול מים, צבע לבן קר, V12 800 ₪ ספק כוח A2 V12 ממותג 240 ₪ "...החזרת מוצרים תתבצע עד 14 יום מיום קבלת המוצר ובלבד שאריזת המוצר לא נפתחה או נפגמה, לא ניתן להחזיר מוצר אשר אריזתו נפתחה או שנעשה בו שימוש, מוצר שהוזמן בהזמנה מיוחדת לפי דרישת הלקוח לא ניתן להחזיר." בטופס הזמנה נרשם, אפוא, שקיימים מוצרים אותם ניתן להחזיר בתוך 14 יום וקיימים מוצרים שהוזמנו בהזמנה מיוחדת, אותם לא ניתן להחזיר. אך, לא נרשם במפורש בטופס ההזמנה שהמוצרים אותם רכש התובע הינם מסוג הזמנה מיוחדת. שלישית, עדותו העקבית של התובע בבית המשפט, לפיה במהלך הרכישה נאמר לו מספר פעמים ע"י נציג הנתבעת, שבמידת הצורך ניתן יהיה לבטל את העסקה, מהימנה בעיני. מהאמור לעיל עולה, שמטופס ההזמנה לא ניתן להסיק שמדובר בהזמנה מיוחדת; הנתבעת מוכרת מוצרים זהים באמצעות האינטרנט שאינם מהווים הזמנה מיוחדת; מהימנה עלי גרסת התובע לפיה, נאמר לו ע"י נציג הנתבעת מספר פעמים כי באפשרותו יהיה להחזיר את המוצרים ולבטל את העסקה במידה ויחפוץ בכך. לפיכך, לא הנתבעת לא עמדה בחובת הגילוי והתובע לא יכול היה לדעת שמדובר בהזמנה מיוחדת. לאור האמור, סבורה אני שהנתבעת לא עמדה בחובתה להוכיח שמדובר בהזמנה מיוחדת ולא הוכיחה כי יידעה את התובע שהמוצר שהוזמן על ידו הינו בגדר הזמנה מיוחדת. יפים לענייננו דברים שנקבעו ברע"א 8733/96 רוברט לנגברט נ' מדינת ישראל, פ"ד נה(1) 168 (1999): "חוק הגנת הצרכן, נימנה עם התחיקה המתערבת בחוזים שבין צדדים לא שווים, והמטילה על הצד החזק -הספק-חובת הוגנות מוגברת כלפי הצד החלש -הצרכן ... חוק הגנת הצרכן מבקש לאזן את חוסר השוויון שבין הצדדים ע"י הטלת חובת גילוי על ספקים." 6. פיצויים לדוגמא: בנסיבות המקרה דנן, לאור כך, שחלק ממוצריה של הנתבעת מיוצרים בהזמנה מיוחדת, אך לא הוכח בפני שהנתבעת יידעה את התובע כי המוצר שרכש הינו בהזמנה מיוחדת, לא מצאתי מקום להשית פיצויים לדוגמא על הנתבעת. לגישתי, טוב תעשה הנתבעת אם מעתה והלאה תציין בפני הלקוח ובטופס ההזמנה במפורש כי מדובר בהזמנה מיוחדת. 7. ביטול עסקה: תקנה 2 לתקנות הגנת הצרכן, מאפשרת לצרכן לבטל עסקה, בתנאי שיחזיר את הטובין לעוסק תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר והטובין לא נפגמו ולא נעשה בהם שימוש. אין חולק, שהעסקה בוצעה ביום 23.7.13 בשעה 17:00, כשנאמר לתובע שהמוצר יסופק למחרת בדואר שליחים ולמחרת בשעה 9:00 הודיע התובע לנתבעת על ביטול העסקה. התובע טען כי עד היום לא התקבלו לידיו גופי התאורה וכי רק לאחר חודשיים קיבל הודעה מהדואר שממתינה לו חבילה מהנתבעת, הוא לא דרש אותה והיא חזרה לנתבעת. מנגד טענה הנתבעת שכבר למחרת ביצוע העסקה נשלחו גופי התאורה בדואר שליחים ומשלא נדרשו ע"י התובע, הוחזרו לנתבעת באמצעות הדואר בשלמותם. נציג הנתבעת צירף אישור על שליחת חבילה, אך לא צירף אישור מהדואר המציין את מועד מסירתה. יתרה מזו, גם אם היה מוכח בפני שגופי התאורה נשלחו למחרת, הרי שלאור כך שהתובע הודיע בשעה 9:00 על ביטול העסקה, לא היה מקום לשולחם בדואר עד בירור הסוגיה. לא זו אף זו, אין מחלוקת, כי המוצרים מצויים כיום בחזקתה של הנתבעת בשלמותם. לפיכך, מצאתי לנכון להורות על ביטול העסקה, בהפחתת הסך של 240 ₪ ששילם התובע בעבור ספק כוח שסופק לו בעת ההזמנה ע"י הנתבעת, ובתכתובת המיילים אף ביקש לקזזו. כן, יש להפחית סך של 100 ₪ בגין דמי ביטול, בהתאם לתקנה 5(א) לתקנות הגנת הצרכן. 7. סוף דבר: התביעה כנגד הנתבעת - מתקבלת בחלקה. הנני מורה לנתבעת לשלם לתובע סך של 1,831 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הגשת התביעה, 11.9.13, ועד לביצוע התשלום בפועל. בהתחשב בנסיבות העניין, תישא הנתבעת בהוצאות משפט בסך של 500 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד לתשלום בפועל. בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בתוך 15 יום. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)