ביטול עסקה עולם הקולנוע

1. בתאריך 2.9.10 רכש התובע מחשב נייד מהנתבעת ולטענתו, לאחר שהפעיל את המחשב התברר לו שתוכנת ה-WINDOWS אינה חוקית. לאור גילוי זה, פנה התובע אל הנתבעת וביקש להסדיר העניין, אך נציג הנתבעת טען, שאין דבר כזה תוכנה לא חוקית. כאשר התובע שמע תשובה זו, ביקש הוא מנציג הנתבעת להשיב לו את כספו ומאחר וזה סירב, הגיש התובע תביעה זו לחייב את הנתבעת לשלם לו סך של 1,500 ₪, הכולל בחובו: את מחיר המחשב בסך של 1,300 ₪, הוצאות משפט בסך של 50 ₪ וכן עוגמת נפש בסך של 150 ₪. 2. הנתבעת ביקשה, בכתב ההגנה לדחות את תביעת התובע - זאת, בין היתר, לאור הטענות הבאות: א. המחשב שנמסר לתובע היה תקין, חדש וללא דופי והיה מצויד במערכת הפעלה מקורית של חב' מיקרוסופט עם רישיון הפעלה חוקי ועל המחשב הייתה גם מדבקה עם המספר הסיריאלי של הרישיון. למחשב גם צורפה תעודת אחריות של היבואן HP ודיסק הפעלה מקורי של מיקרוסופט. ב. גם אם טענתו הייתה נכונה, היה על התובע לפנות אל היבואן הנ"ל במסגרת תעודת האחריות ולהעלות בפניה את טענותיו, שכן הנתבעת עצמה אינה מייבאת את המוצר שנמכר לתובע והיא גם לא מתקינה מערכות הפעלה במחשב. 3. שמעתי את הצדדים ועיינתי בכתבי הטענות ובמסמכים שצורפו והיות והיה בדעת בית המשפט לבדוק ולשקול את טענות הצדדים - כפי שאלו עלו במהלך הדיון - לא ניתן פסק הדין ביום הדיון. לאחר שבחנתי ולאחר ששקלתי את חומר הראיות, אני מחליט, שדין התביעה להידחות - זאת מן הנימוקים הבאים: א. הנתבעת מעלה טענה, שהיא בגדר השערה בלבד - טענה בלתי מוכחת- לפיה, סבורה הנתבעת, שהתובע ביצע שינויים כלשהם בהגדרות התוכנה של המחשב ואולי מסיבה זו הוא נתקל בתקלות. (ראה סעיף 9 לכתב ההגנה). נציג הנתבעת חוזר בבית המשפט על טענה זו ואומר: " יכול להיות שהוא התקין עליו עוד משהו לא בצורה טובה, יכול להיות שלחץ על משהו, לא יודע מה היה שם". (עמ' 1 לפ',ש' 23- 24) מעצם ניסוח הסעיף ומעצם דברי נציג הנתבעת בבית המשפט עולה, שהאמור בו הוא סברה והשערה בלבד ("הנתבעת סבורה", "ואולי מסיבה זו...") ועל "יכול להיות" לא בונים הוכחה, במיוחד כאשר בסופו של יום טוען נציג הנתבעת, שהוא לא יודע מה היה שם. לכן, בית המשפט דוחה טענה זו, כפי שנטענה. ב. בתביעה, כפי שהוגשה, פורטו עובדות בקצרה ועיקר טענת התובע, שעליה הוא מבסס את עילת תביעתו היא: שהנתבעת מכרה לו מחשב עם תוכנה לא חוקית. טענה זו נותרה, עד לסיומו של הדיון, כטענה בלבד והתובע לא הוכיח טענתו זו ולו לכאורה. תובע לא יכול לזכות בתביעתו על סמך טענה סתמית, לא מוכחת ולבקש כספו בחזרה. ג. בעצם, התובע תבע את עלות המחשב בחזרה מבלי לבקש ביטול העסקה ובאופן כזה - אם הייתה מתקבלת תביעתו, היה נשאר התובע עם המחשב וגם עם החזר כספי. מכל מקום, גם אם התובע היה מבקש ביטול העסקה - לא היה מקום להיעתר לתביעה זאת, משום שטענתו העיקרית על היות התוכנה לא חוקית - לא הוכחה. ד. התובע גם מלין על כך, שהוא היה צריך להעביר את המחשב לתיקון אצל היבואן, אך גם עולה מדבריו שהיבואן אכן תיקן את הטעון תיקון. בעניין זה אומר התובע בכתב התביעה:" ..וביקשתי ממנו (מהנתבע - ג.ב.) שיסדיר את העניין אך הוא טען שאין דבר כזה תוכנת WUNDOWS לא חוקית אז ביקשתי ממנו שיחזיר לי את כספי הרכישה..." (ראה האמור בכתב התביעה) ובעדותו בבית המשפט אומר התובע:" ..כשאני תבעתי עוד לא תיקנתי את המחשב, לא ידעתי שאפשר לתקן את המחשב". (ראה בעמ' 1 לפ',ש' 14- 15) מטענות התובע עולים שניים אלה: ראשית, כאשר תשובת נציג הנתבעת לא מצאה חן בעיניו, ביקש הוא מייד להחזיר המחשב ולקבל חזרה את הכסף ושנית, התובע כלל לא בדק אפשרות לפנות אל היבואן על פי תעודת האחריות, אלא החליט ישר לתבוע את החזר כספו. ה. אכן, המחשב תוקן במסגרת תעודת האחריות, התובע לא שילם עבור התיקון והתובע הצהיר בבית המשפט, שכיום המחשב בסדר. (עמ' 1 לפ',ש' 14- 15) התובע גם הגיש לבית המשפט מסמך על החזרת המחשב לאחר התיקון, שעבר בדיקה כללית ללא תשלום ובכך, בעצם, יצאה החברה ידי חובת התיקון במסגרת תעודת האחריות. (ראה ת/1) 4. העולה מהנימוקים הנ"ל הוא, שלא היה מקום להגיש התביעה ואם כבר הוגשה בשל טענת אי חוקיות - היה על התובע להוכיח טענה זו, אך הוא לא עמד בנטל ההוכחה ולו לכאורה. לכן, לאור הנימוקים שפורטו לעיל, אני מחליט לדחות את התביעה ולאור התוצאה אליה הגעתי, אני מחייב את התובע לשלם לנתבעת הוצאות משפט בסך של 350 ₪ בצירוף ריבית והפרשי הצמדה כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. קולנוע / תיאטרוןביטול עסקה (הגנת הצרכן)