ביטול עסקה פינת אוכל

הרקע לתביעה 1. עניינה של התביעה שלפניי בעסקת מכר במסגרתה רכשו התובעים מהנתבעת את הרהיטים הבאים: שלוש ספות נוער, פינת אוכל ושש כסאות ומערכת סלון. התובעים שילמו לנתבעת סך 29,000 ₪ בגין הרהיטים. 2. במסגרת התביעה דנן עתרו התובעים לביטול העסקה או חלק ממנה וכן להשבת הכספים ששלמו לנתבעת, בין היתר מכוח תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010 (להלן: "התקנות"). טענות התובעים 3. בתאריך 12.11.11 רכשו התובעים מאת הנתבעת ריהוט לביתם שכלל: שלוש ספות נוער בסך 10,500 ₪, פינת אוכל בסך 8,500 ₪ ומערכת ישיבה בסך 10,000 ₪. התובעים שילמו במועד ההזמנה את מלוא הסכום, במזומן ובסך 29,000 ₪. 4 בתאריך 17.11.11 שלחו התובעים לנתבעת באמצעות הפקסמיליה "הודעת עדכון" בדבר פרטי ההזמנה, שסוכמו בין הצדדים בשיחה טלפונית, יום קודם לכן. הודעת עדכון זו כללה פירוט הרהיטים שהוזמנו על ידי התובעים לרבות מידות, צבעים ודגמים. 5 בתאריך 26.12.11 סופקו שלוש ספות נוער לבית התובעים. אחת מספות הנוער שסופקו לתובעים הייתה בניגוד לדוגמא ולצבע שביקשו התובעים, בהתאם להודעת העדכון מיום 17.11.11. בספת נוער אחרת התגלה כתם בלתי ניתן להסרה. 6. התובעים הודיעו לנתבעת אודות הפגמים האמורים, אולם התנהלותה של הנתבעת לא הייתה משביעת רצון. על כן, ביקשו התובעים לבטל את יתרת ההזמנה, בגין פינת האוכל שטרם סופקה ובגין מערכת הסלון. מכאן התביעה שלפניי שסכומה הועמד על סך 19,500: 18,500 בגין השבת הכספים ששולמו עבור פינת האוכל והסלון ופיצוי בסך 1,000 ₪ בגין עוגמת הנפש שנגרמה לתובעים. טענות הנתבעת 7. לתובעים אין עילה לביטול הזמנת הרהיטים, שכן לא נטענה כל טענה לגבי פגם בפינת האוכל או במערכת הסלון. 8. אשר לזכות הביטול מכוח התקנות, זו מוגבלת לתקופה של 14 ימים ממועד אספקת הרהיטים. הואיל וביטול העסיקה נעשה לאחר שחלפו למעלה מ-14 ימים ממועד אספקת הרהיטים, אין באפשרות התובעים לבטל את העסקה. 9. בתאריך 26.1.12 הודיעה הנתבעת לתובעים, באמצעות בא כוחם, שמערכת הישיבה ופינת האוכל מוכנים זה מכבר והם ממתינים לתיאום מועד אספקה לביתם. לשם כך, ביקשה מהתובעים ליצור עימה קשר טלפוני. הנתבעת הבהירה לתובעים שבהתאם לתנאי ההזמנה, אי קבלת הרהיטים במועד תחייב בעלות דמי אחסנה. 10. בכל מקרה של ביטול, הרי שבהתאם לתנאי ההזמנה יש לחייב את התובעים ב-25% משווי מערכת הישיבה בתוספת דמי אחסון ולהפחית סכומים אלה מדמי ההשבה. 11. בדיון שנערך לפניי העידו העדים הבאים: מטעם התובעים: התובעים. מטעם הנתבעת: מר עמוס וילדר - מנהל הנתבעת (להלן: "מר וילדר") ומר רמי נוי - ייבואן מערכות ישיבה שעובד עם הנתבעת (להלן: "מר נוי"). דיון והכרעה: 12. התובעת הסבירה בעדותה לפניי את הנסיבות שהביאו את התובעים לפעול לביטול העסקה. על פי עדותה, בעת אספקת שלוש ספות הנוער, הבחינה שספה אחת אינה זהה לדגם אותו ביקשה. יתירה מכך, בעת התקנת ספת נוער נוספת "המתקין בזמן שהתקין אותה הוא עשה עליה כתם הוא ניסה להוריד ומרח את צבע מקורי של בד וגרם לו לדהות וזה לא ירד. החומר שהשתמש לנקות גרם לבד לדהיה" [פר' עמ' 1, ש'18-19]. 13. התובעים פנו לנתבעת בדרישה לתקן את הליקויים האמורים, אך לטענתם יחסה כלפיהם "מאוד השתנה מרגע סגירת העסקה זה הפך מאוד לא אדיב" [פר' עמ' 1 ש' 26-27]. בנסיבות אלה, ביקשו התובעים לבטל את עסקת המכר לרכישת הריהוט. 14. כך, בחלוף שבועיים ממועד האספקה, הגיעו התובעים לחנות הנתבעת, וביקשו לבטל את הזמנת מערכת הישיבה שבוצעה על ידם. בהגיעם לחנות הנתבעת פגשו את מאור, בנו של מר וילדר. מאור השיב "שלא נקבל שקל חזרה ונבחר מה שאנו רוצים מחנות אך כסף חזרה לא יהיה" [פר' עמ' 1, ש' 27-28]. 15. במעמד הדיון הוסיפו התובעים, שהנתבעת סיפקה להם כריות דקורטיביות כפיצוי עבור אספקת ספת הנוער בניגוד לדגם שביקשו. בנוסף, חזרו התובעים על הודעתם שהוגשה לבית המשפט בתאריך 29.3.12, לפיה בתאריך 16.3.12 סופקה להם פינת האוכל לשביעות רצונם. בשל כך, ביקשו לדון בביטול עסקת המכר של מערכת הסלון ופיצוי בגין הכתם שהתגלה בספת נוער בלבד. בהקשר זה הדגישה התובעת שמערכת הסלון הינה דגם בייצור סטנדרטי. על כן, עומדת להם זכות ביטול העסקה בהתאם לתקנות. 16. מר וילדר הסכים להחליף את הבד המוכתם באחת מספות הנוער. אשר למערכת הסלון, טען מר וילדר שמדובר במערכת מיוחדת שהוזמנה במיוחד עבור התובעים ועל כן לא ניתן לבטל את ההזמנה: "הסלון הוא סלון מיוחד שהוזמן עבור לקוחה במיוחד...אנו את הסלון אין לנו מה לעשות אלא אם יבוא אדם שירצה ארבע כורסאות נפתחות...הסלון אצלי במחסן עומד לרשותם, נשלח להם מכתב של עלות אחסון". [פר' עמ' 2, ש' 22-24, 27] 17. לדבריו, הודעת הביטול ששלחו התובעים לנתבעת נעשתה למעלה מחודשיים מיום הקניה. כמו כן, התובעים חתמו על הזמנה מיוחדת ולכן אין ביטולים. לדבריו: "אני לא צריך לספוג את מערכת הסלון...יש נושא חתימה על הזמנה שהיא הזמנה מיוחדת והתובע חתום על זה שאינו יכול לבטל חתימה נוספת בתחתית הזמנה שאין החלפות והחזרות, בתנאי מכר שבטול יחייב קבוע בפיצוי של 25%". [פר' עמ' 3, ש' 16-19] 18. לעניין זה העיד לפניי מר נוי, שמייבא את מערכות הסלון עובר הנתבעת מחוץ לארץ. במועד הדיון קרא מר נוי את פרטי ההזמנה של מערכת הישיבה והסביר: "את הדגמים אנו מזמינים בהזמנה מיוחדת יש לי סלונים שיש במלאי, את יכולה לבחור צבע. הבחירה שלך עדיין זה מגיע באופן מיוחד על פי פירוט הקונטיינר מגיע. זה מיוחד מהמפעל". [פר' עמ' 4, ש'16-18] 19. המחלוקת העיקרית בין הצדדים היא בשאלה האם מערכת הישיבה שהוזמנה על ידי התובעים נעשתה על פי הזמנה מיוחדת עבורם או שמא מדובר בדגם סטנדרטי. לשאלה זו חשיבות ניכרת לעניין הזכות לביטול עסקת המכר. 20. הזכות לביטול עסקת מכר מצויה בתקנה 2 לתקנות. על פי תקנה זו צרכן רשאי לבטל הסכם לרכישת טובין, ובכלל זה ריהוט, בהתקיים שלושה תנאים: השבת הריהוט לעוסק; הריהוט אינו פגום; לא נעשה בו שימוש. בענייננו, אין חולק שמערכת הישיבה כלל לא סופקה לתובעים וממילא לא הורכבה בבית התובעים, כקבוע בתקנה 6(א)(1) לתקנות. על כן ברי שתנאים אלה אינם מהווים מכשול לביטול העסקה. 21. יחד עם זאת, על פי תקנה 6(א)(2) זכות הביטול לא תחול לגבי "טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן על פי מידות או דרישות מיוחדות". כאמור, לגישתה של הנתבעת, מערכת הסלון הוזמנה במיוחד עבור התובעים מחוץ לארץ ועל כן העיסקה אינה ניתנת לביטול על פי התקנות. 22. לאחר שבחנתי את טענות הצדדים במלוקת זו, אני סבור שמערכת הסלון דנן אינה מהווה "טובין שיוצרו במיוחד עבור הצרכן", כמפורט בתקנה 6: ראשית, התרשמתי לחיוב מעדותם של התובעים לפניי. עדותם הייתה משכנעת וברורה. התובעים העידו לפניי שפריט הריהוט היחיד אותו רכשו מאת הנתבעת בהזמנה מיוחדת הוא פינת האוכל. יתר הפריטים הוזמנו מתוך קטלוג ללא כל שינויים (למעט בחירת צבע הרהיט, מתוך מספר אפשרויות). עדויות אלה לא נסתרו, שכן מאור, מי שביצע את עסקת המכירה מצד הנתבעת כלל לא העיד לפניי. שנית, עיינתי בטופס ההזמנה של פרטי הריהוט [נ/1]. בטופס ההזמנה רשום כדלקמן: "סלון דגם 8601 צבע שחור עור משולב". פרט לרישום זה, אין כל אינדיקציה לייצור מיוחד או דרישות מיוחדות למערכת הסלון. כך לדוגמא, לא צוינו מידות חריגות למערכת הסלון או תוספת מיוחדת עבורה. מרישום זה ברור שמערכת הישיבה אותה הזמינו התובעים היא מערכת ישיבה סטנדרטית על פי מספר דגם וצבע. שלישית, עדותו של מר נוי חיזקה דווקא את גרסת התובעים. מדבריו עולה שמערכת הסלון אותה הזמינו התובעים, לא קיימת במלאי הנתבעת. לכן, היא הוזמנה עבור התובעים. לדבריו: "את הדגמים אנו מזמינים בהזמנה מיוחדת...זה מיוחד מהמפעל". מכאן, שלא מדובר בדגם מיוחד, אלא בהזמנת דגם מתוך סדרה קיימת שבוצעה במיוחד עבור התובעים. 23. מטעמים אלה אני קובע שלתובעים קמה זכות ביטול עסקת המכר הנוגעת למערכת הישיבה. כתוצאה מביטול עסקת מכר זו, על הנתבעת להשיב לתובעים את ההסכום ששולם בגין מערכת הסלון, בסך 10,000 ₪. מסכום זה יש להפחית סך 100 ₪ כדמי טיפול כקבוע בתקנה 5 לתקנות, זאת כדמי ביטול. 24. התובעים דרשו בכתב התביעה 1,000 ₪ כפיצוי עבור הליקויים שנתגלו בשתי ספות נוער שסופקו להם. אין מחלוקת שהתובעים קיבלו כריות נוי כפיצוי על טעות באספקת דגם שונה ממה שביקשו, של ספת נוער. מכאן שנותר ליקוי אחד והוא הכתם על ספת נוער נוספת, ליקוי שלא הוכחש על ידי הנתבעת. 25. בנסיבות אלה, ובהתחשב בכך שהתובעים עושים כבר שימוש ממושך בספה, אני רואה לנכון לקבוע שהנתבעת תפצה את התובעים בעלות תיקון בד הספה, זאת על דרך האומדנא, בסך 500 ₪. 30. לא מצאתי ממש ביתר טענות הצדדים והן נדחות. 31. סוף דבר - התביעה מתקבלת בחלקה. אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך 9,900 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 12.11.11 ועד התשלום המלא בפועל, בגין ביטול רכישת מערכת הסלון. בנוסף אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים סך 500 ₪ למועד מתן פסק הדין, בגין הפגם בספה. לנוכח התוצאה אליה הגעתי אני מחייב את הנתבעת לשלם לתובעים הוצאות משפט בסך 500 ₪. סכום פסק הדין ישולם לא יאוחר מיום 15.8.12. בקשת רשות ערעור אל בית המשפט המחוזי בתוך 15 ימים. ביטול עסקה (הגנת הצרכן)