ביטול עסקה שירות הכרויות

התובעת 1 טוענת ששילמה 3,500 ₪ עבור חברות במועדון של הנתבעת לשירותי היכרויות עם גברים, והיתה חברה במועדון 14 חודש,כאשר לטענת התובעת לא פנו אליה, ולא הכירו לה גברים. התובעת 1 טוענת כי ניתנו לה 4 מספרי טלפון של גברים, אולם הם לא היו מעוניינים להכיר, וכן טוענת כי השתתפה ב- 3 ארועים. הנתבעת הציגה דף התאמות שבוצעו עבור התובעת 1. התובעת 2 טוענת ששילמה 3,300 ₪, ואחרי שבועיים החליטה לבטל את ההתקשרות כי פגשה גבר שמתאים לה. התובעת 2 טוענת כי השתתפה ב- 2 ארועים, וכי לא קיבלה התאמה אישית. הנתבעת טוענת כי הציעו לתובעת 2 הקפאה של המנוי, או החזר של 40% מהתשלום. התובעת 3 טוענת ששילמה 3,500 ₪, ותובעת 580 ₪ החזר עבור חברה שהביאה למועדון. התובעת 3 טוענת כי נפגשה בפועל עם 3 בחורים, אולם הם לא עברו בדיקה גרפולוגית, וכי לא השתתפה בארועים, ואחרי חודש וחצי ביטלה את המנוי. הנתבעת טוענת כי עשו 13 התאמות אישיות לתובעת 3. התובעת 4 טוענת כי שילמה 4,600 ₪, וכי למחרת שלחה פקס לביטול. התובעת 4 טוענת כי לא קיבלה, לא הכרויות ולא ארועים. הנתבעת טוענת כי עשו לתובעת 4 שתי התאמות, וכי התובעת 4 ביטלה יום או יומיים אחרי החתימה את העיסקה. התובעת 5 טוענת כי שילמה 6,400 ₪ עבורה ועבור התובעת 6. התובעת 5 טוענת כי בתחילה ביקשה לשנות צורת התשלום מאשראי לשיקים, אולם הנתבעת לא איפשרה, והפקידה את התשלום באשראי. התובעות 5 ו- 6 טוענות כי לא הלכו לארועים וכי לא רצו להשתתף במועדון, ולא היו להן פגישות עם גברים. הנתבעת טוענת כי התובעות 5 ו- 6 קיבלו 3 התאמות אישיות, ומדובר בעסקת ריבית, שהנתבעת ספגה. התובעות דורשות ביטול ההסכם לשירותי היכרויות, והחזר כספי של הסכום ששילמו לנתבעת עבור שירותי היכרויות, שלא ניתנו להן, לטענתן. לאחר ששמעתי את טענות הצדדים, ועיינתי במסמכים, אני קובעת כי בנסיבות התיקים דנן בהם מדובר על עיסקה של חברות במועדון לצורך מתן שירות של היכרויות עם גברים, אין מקום לאכוף את ההסכם, הואיל ומדובר על עסקה למתן שירות אישי, והואיל ומדובר בעסקה שדורשת אמון בין הצדדים, דבר שנפגם בנסיבות שתוארו על ידי התובעות. לפיכך, לאור ביטול ההסכם על ידי כל אחת מהתובעות, זכאיות התובעות להשבת כספן, בניכוי התמורה שקיבלה כל אחת מהתובעות עד מועד הביטול, אם בדרך של השתתפות בארועים של הנתבעת, ואם בדרך של ביצוע מספר התאמות אישיות. לאור האמור לעיל, הנתבעת תשלם כדלקמן: לתובעת 1 סך של 2,600 ₪ בצירוף 200 ₪ הוצאות משפט. לתובעת 2 סך של 2,700 ₪ בצירוף 200 ₪ הוצאות משפט. לתובעת 3 סך של 2,150 ₪ בצירוף 200 ₪ הוצאות משפט. לתובעת 4 סך של 4,600 ₪ בצירוף 400 ₪ הוצאות משפט. לתובעת 5 (עבורה ועבור התובעת 6) סך של 4,800 ₪ בצירוף 400 ₪ הוצאות משפט. כל הסכומים הנקובעים לעיל, ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד התשלום בפועל. הכרויות / שידוכיםביטול עסקה (הגנת הצרכן)