ביטול עסקה שמלת כלה

1. ע"פ כתב התביעה בתאריך 2.10.08 הזמינה התובעת שמלת כלה לחתונה ושילמה מקדמה בסך 2,000 ₪ כאשר לטענת התובעת, כללה ההזמנה איפור ועיצוב שיער ביום החתונה. ע"פ טענת התובעת, כ - 3 שבועות לפני החתונה, הגיעה למקום עסקה של הנתבעת לאיפור ניסיון אך לא קיבלה יחס הוגן ובסופו של דבר האיפור הניסיוני היה רשלן ולא מיומן, דבר שגרם לה עגמת נפש. בהמשך נאמר שאף השמלה שהוצגה בפניה היתה מלוכלכת וכאשר פנתה לנתבעת לבירור העניין נענתה בצעקות וביחס מבזה. לאור יחס זה, הודיעה התובעת לנתבעת על ביטול העיסקה ודרשה את החזר המקדמה. לטענת התובעת נאלצה לפנות לחנות אחרת לצורך שכירת שמלת כלה, איפור ושירותי מספרה. בנסיבות אלה, תובעת התובעת גם עגמת נפש בסכום של 13,000 ₪. 2. הנתבעת, בכתב ההגנה מאשרת כי אכן נעשתה אצלה הזמנה של שמלת כלה ושולמה מקדמה בסכום של 2,000 ₪. כן נטען שנעשתה על ידה עבודה רבה להתאמת השמלה לבקשת התובעת וגם האיפור ניסיון שנעשה היה לשביעות רצון התובעת. בהמשך כתב ההגנה, נטען שלמרות העבודה שנעשתה ע"י הנתבעת, הרי חמותה של התובעת הגיעה למקום והשמלה לא מצאה חן בעיניה, דבר שהתבטא בצעקות של החמה וסירובה לעזוב את המקום. לטענת הנתבעת למרות שהיתה זכאית לפיצוי בשיעור של 40% מערך ההזמנה לאחר שהתובעת ביטלה את העיסקה לא דרשה סכום כלשהו מעבר לסכום המקדמה, מה גם שהמדובר בהפרת הסכם. בסופו של דבר, עותרת הנתבעת לדחיית התביעה. 3. בדיון מיום 31.3.11 תוקן שם הנתבעת לאיריס חזן 4. התובעת, בעדותה בבימ"ש, מפרטת את טענותיה באשר לאיפור ניסיון שנעשה לה ולגבי דחיית דרישותיה לתוספת שיער וכן באשר לשמלה והיא חוזרת ועותרת להחזרת המקדמה. בעלה של התובעת בעדותו אומר שהיתה בעיית "צבעים" אך אינו יודע מה בדיוק היתה הבעיה ואין למעשה בעדותו חיזוק ממשי לגרסת אשתו - התובעת. הנתבעת, בעדותה, מציינת כי נענתה לדרישות התובעת ואף הוסיפה לה "אבנים" לשמלה ובאשר לניקיון השמלה היא מציינת שהשמלה בדרך כלל מועברת לניקיון כשבועיים לפני החתונה. כן מפרטת הנתבעת את התנהגותה של התובעת שגרמה לה נזקים רבים וכן לפיצוי שמגיע לה בגין ביטול העסקה. אם הנתבעת בעדותה, מפרטת את נסיבות ביטול העסקה ע"י התובעת כאשר לטענתה חמותה של התובעת היא שדרשה את ביטול העסקה וכן תיארה את התנהגות התובעת ואת הפרסומים שנעשו באינטרנט ע"י התובעת. 5 השאלה הדורשת הכרעה היא, האם בנסיבות שהוכחו זכאית התובעת להחזר המקדמה ששילמה ולפיצוי בגין עגמת נפש שנגרמה לה לטענתה. 6. למעשה, אין מחלוקת שאכן נעשתה עיסקה לרכישת שמלת כלה, איפור ועיצוב שיער. כאשר סכום העיסקה כולה עמד על 5,500 ₪. אין גם מחלוקת שהעסקה בוטלה ע"י התובעת וכי בסופו של דבר לא הגיעה לידי מימוש. השאלה היא האם אכן התנהגות הנתבעת מהווה הפרה של ההסכם וכי מדובר בהפרה יסודית של ההסכם המזכה אותה בהשבה ובפיצוי בגין הנזקים. גרסת התובעת לעניין הפרת ההסכם נסמכת על כך שהשמלה היתה מלוכלכת והאיפור הניסיוני לא היה לשביעות רצונה, אין כלל התייחסות בדבריה לעניין עיצוב השיער. 7. באשר לעניין ביטול ההזמנה לשמלת כלה, הרי טענת התובעת מתייחסת בכתב התביעה לעובדת היות השמלה מלוכלכת בלבד והטענה בפרוטוקול הדיון, על פיה, מדובר גם בתוספת שלא התאימה לשמלה, אין לה זכר בכתב התביעה. אכן אציין שגם אם השמלה היתה מלוכלכת ביום בו הגיעה לעסקה של הנתבעת, הרי הנתבעת הבהירה שניקוי השמלה מתבצע קרוב למועד החתונה וכי ממילא השמלה היתה עוברת ניקוי. אני קובע שגם אם אכן היתה השמלה לא נקייה באותו מועד, הרי לא היה מקום לביטול העסקה ללא מתן ארכה לתיקון הליקוי, מה גם שאין אני סבור שהמדובר בהפרה יסודית המזכה את הנתבעת בסעד של ביטול העיסקה. אציין שהתרשמתי שביטול העיסקה נעשה על רקע ה"יחס" שקיבלה התובעת לטענתה ולא על רקע ליקוי זה או אחר. גם באשר לאיפור הלא מקצועי, הרי מעבר לטענת התובעת לא נתמכת טענתה בכל ראייה נוספת לגבי האיפור הלא מקצועי. גם באשר לעיצוב השיער, אציין שכאמור אין התייחסות לכך בכתב התביעה וכי לטענת התובעת היא דרשה גם תוספת שיער, דבר שלגביו לא הוצגה ראייה שאכן עיצוב השיער שהוסכם כלל גם תוספת שיער. לעניין זה אדגיש שבעלה של התובעת העיד וכל מה שאמר הוא שאישתו התובעת אמרה לו שהשמלה "לא מסתדרת עם הצבעים" אך בעדותו אין כל התייחסות לטענות אישתו לגבי עיצוב השיער והאיפור. טענות שאין לי ספק שאם אכן היו, אשתו היתה מעלה אותן בפניו והוא היה מתייחס לכך בעדותו. אשר על כן, אני קובע שהתובעת לא הרימה את הנטל המוטל עליה להוכיח שהיו פגמים או הפרות של ההסכמה ביחס לאיפור ועיצוב השיער. אוסיף ואומר שגם אם אכן היה ליקוי או פגם באשר לעיצוב השיער ו/או האיפור, הרי גם כאן ניתן היה לתקן את הטעון תיקון וכי אין מדובר בהפרה יסודית, כל שכן שכאמור לא הוכחה כלל הפרת הסכמה כלשהי. לכל האמור אוסיף שבנסיבות מקרה זה מתבקש היה שחמותה של התובעת תובא למתן עדות שכן אין ספק שהיתה לא מעורבות רבה ב"סכסוך" בין התובעת לנתבעת ומשלא עשתה כן, התובעת הרי עובדה זו עומדת לרעתה. 8. יש לזכור שבסופו של דבר, הנטל מוטל על התובעת להוכיח כי היא זכאית לסכום הפיצוי ובכלל זה השבת המקדמה ששולמה, בנטל זה לא עמדה. אשר על כן, דין התביעה להידחות. אני מחייב את התובעת בהוצאות משפט בסכום כולל של 750 ₪ כאשר סכום זה ישולם תוך 45 יום מיום מתן פסק הדין. לא ישולם הסך הנ"ל תוך התקופה האמורה, ישא הסכום ריבית והצמדה כחוק מיום הגשת התביעה ועד התשלום בפועל. העתק פסק הדין יישלח לצדדים. בגדים (הגנת הצרכן)ביטול עסקה (הגנת הצרכן)אירועים (תביעות)