ביטול עסקה תיירות

1. התובע הגיש תביעה קטנה כנגד הנתבעת ע"ס 3,000 ₪ בגין החזר עלות חבילת נופש ברומא (טיסה ובית מלון) עקב אשפוזו של התובע ערב יום הנסיעה. 2. עובדות המקרה: א. ביום 11/12/13 התובע ובת זוגתו הזמינו חבילת נופש באמצעות הנתבעת, הכוללת טיסה לרומא, כאשר מועד היציאה נקבע ליום 24/12/13 בשעה 07:40 ומועד החזרה נקבע ליום 28/12/13 בשעה 23:00 ובנוסף ההזמנה כללה לינה בבית מלון ברומא והכל בעלות 5,010 ₪. ב. החבילה הוזמנה, התמורה שולמה והכרטיסים והוואושר לבית המלון הוצאו והומצאו לתובע ולבת זוגתו והכל היה מוכן לקראת הנסיעה המתוכננת. ג. התובע העיד בפני כי יום לפני הטיסה (דהיינו ביום 23/12/13) הרגיש בכאבי גרון ולחץ בחזה ועקב כך הוא פנה לרופאת המשפחה שלו ולאחר בדיקות שנעשו לתובע, הוברר שהוא סובל מדלקת גרון וחשד לבעיות לב והובהל באמבולנס לחדר המיון בבית חולים בני ציון ואושפז לראשונה בחייו במחלקת טיפול נמרץ לב ונאסר עליו לרדת ממיטתו ושוחרר מבית החולים רק למחרת (24/12/13), לאחר שהטיסה המוזמנת יצאה לדרכה. ד. כשנודע לתובע שהוא עומד להתאשפז, בת זוגתו הודיעה לנתבעת על עובדת אשפוזו ועל כך שהם נאלצים לבטל את ההזמנה ואף שלחה הודעת ביטול בכתב לנתבעת לפי בקשתה. 3. מסתבר שהתובע לא רכש לעצמו ביטוח שיכול לכסות את נזקיו במקרה של ביטול ההזמנה בנסיבות המתוארות, לעומתו, כפי שהבנתי במהלך הדיון, בת זוגתו אכן דאגה לבטח את עצמה אצל חברת ביטוח. 4. התובע טען בתביעתו שהוא אדם ספורטאי ומעולם לא אושפז, וכי מה שקרה הינו מכח עליון המזכה אותו בקבלת כספו בחזרה. 5. לעומתו, הנתבעת טענה בכתב ההגנה כי במעמד ההזמנה כל פרטי העסקה, לרבות מדיניות ביטול כרטיסי הטיסה הובאו לידיעת התובע במפורש, הן בעל פה והן בכתב על גבי טופס "אישור הזמנת שירותי תיירות" שאושר על ידו, כאשר על גב הטופס מצויין במפורש מדרגות דמי הביטול, וכי הודעה על ביטול ב-3 ימים לפני מועד הטיסה יעמדו על 100% מעלות החבילה, וכי במעמד ההזמנה הנתבעת הציעה לתובע לרכוש פוליסת ביטוח רפואי לחו"ל, המכסה בין היתר מקרה של ביטול טיסה בלתי נמנע עקב סיבות בריאותיות, או סיבות אחרות והוא לא הסכים לרכוש פוליסה כזו. הנתבעת טענה שהיא העבירה לתובע את כל המסמכים הקשורים לעסקה, לרבות כרטיסי טיסה והיא מלאה את חלקה בעסקה ואת כל התחייבויותיה כלפי התובע. 6. גב' יפעת גורודצקי מטעם הנתבעת העידה כי עפ"י הרישומים אצל הנתבעת, בת זוגתו של התובע הודיעה שאינם יכולים להשתתף בטיסה ביום 23/12/13 בשעה 17:45 וכי הביטול הגיע למשרדי הנתבעת לפי בקשתה בשעה 18:00 מאותו יום וכל נסיונותיה למכור את חבילות הנופש לאחרים לא הצליחו, מאחר ומשרדי הנתבעת נסגרים בשעה 20:00 ומאחר והטיסה היתה למחרת בשעה 07:40. בנוסף, גב' גורודצקי העידה שחברת התעופה ישראייר ובית המלון חייבו את הנתבעת בדמי ביטול מלאים ואף הציגה כרטיס הנהלת חשבונות (נ/3) המעיד על חיובה בסכום כולל של 1,295.54 דולר בגין ההזמנה הנ"ל. 7. התובע טען בסיכומיו שאין מחלוקת סביב עובדות המקרה, אולם הוא חושב שיש מקום לפיצוי וכי הוא היה מצפה שהנתבעת תסכים לפצות אותו ולו בחלק מהעסקה, וכי נגרמה לו עוגמת נפש והדבר לא היה תלוי בו והוא מאד רצה לצאת לחופשה זו וכי החוויה שעבר מול הנתבעת הוסיפה על תסכולו והוא מבקש להיות קשובים לנתונים ולדברים שקרו שלא היו פשוטים עבורו ולהתחשב. דיון והכרעה: 8. אקדים ואציין שבית המשפט מביע אמפתיה מוחלטת עם דברי התובע ועם המצב שאליו נקלע ומאחל לו בריאות והחלמה מלאה. 9. על אף זאת, ביהמ"ש לא מצא דרך להושיע לתובע ואני נאלץ לדחות את תביעתו, וזאת מהנימוקים הבאים: א. עפ"י הוראת חוק הגנת הצרכן, במקרה של הזמנת שירותי תיירות, ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 יום מביצועה ובתנאי שנותרו לפחות 7 ימים עד למועד היציאה (סעיף 14(ג)(ד)(2), ובנוסף, ובהתאם להוראת תקנה 6(א)(12) לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) הוראות הביטול עפ"י אותן תקנות אינן חלות על שירותי הארחה, נסיעה, חופש ובילוי המתבצעים במלואם מחוץ לישראל, לרבות טיסה שיוצאת מישראל. ב. שוכנעתי שהנתבעת שילמה לספקיה את מלוא התמורה שהגיעה ממנה בגין ההזמנה נשוא תיק זה ואין כל צדק או הצדקה שהיא תחזיר לתובע סכום שכבר שילמה לספקים. ג. בנוסף, הנתבעת, כפי שהעידה גב' גורודצקי, עשתה עד כמה שיכלה להקטין את נזקי התובע, אולם ומדוחק הזמן לא עלה בידה למכור את החבילות לאחרים. ד. בל נשכח שהנתבעת אינה משמשת כחברת ביטוח עבור לקוחותיה ואין להתייחס אליה בדרך זו. ה. התובע לא ביטח את עצמו בפני המצב שאליו נקלע, כפי שבת זוגתו עשתה, ועקב כך ובאין פתרון צודק אחר, עליו לשאת בנזק שנגרם. 10. סיכומו של דבר, אני מחליט לדחות את התביעה, ולפנים משורת הדין, ובהתחשב בנסיבות המיוחדות של המקרה, אינני עושה צו להוצאות. תיירביטול עסקה (הגנת הצרכן)