ביטול עסקת נופש ברגע האחרון

רקע 1. עניינה של תביעה זו בזוג אשר רכש אצל הנתבעת חבילת נופש לכרתים לתאריכים 5-8 באוקטובר 2012 וביום 4.10.12 בקש לבטלה לאחר שבאותו יום התגלה הצורך בביצוע הפסקת הריון מידית אצל התובעת. 2. חבילת הנופש נרכשה על ידי התובעים ביום 29.9.12 באמצעות הטלפון והעלות הכוללת שלה הסתכמה בסכום של 1,262 $ אשר שווים בעת ביצע ההזמנה (30.9.13) עמד על סך של 4,530 ₪. 3. לגרסת התובעת, ברגע שנודע לה דבר קיומה של הבעיה הרפואית שבעטיה היה עליה להתאשפז בבית החולים לצורך ביצוע הפסקת ההריון היא התקשרה אל משרדי הנתבעת והודיעה לה על כך ומאז עמדה בקשר רצוף עם אחד מנציגיה, שמו אמיר (להלן: "אמיר") אשר אמר לה וביום שלמחרת אמר גם לתובע, כי בנסיבותיו החריגות של הארוע "לא תהיה בעיה לבטל את ההזמנה כנגד תשלום דמי ביטול בסך 100 ₪". טענות הצדדים 4. התובעים טוענים כי חרף האמור לעיל, הודיעה להם הנתבעת במכתב מיום 16.10.13 כי "בהתאם למסמך תנאים כלליים של החברה: דמי ביטול - בביטול של פחות מ- 2 ימי עבודה לפני היציאה או במקרה של אי התייצבות, ישולמו דמי ביטול מלאים - 100%" (ר' נספח ג' לכתב התביעה). לנוכח העובדה שהם חויבו במלוא התמורה בגין העסקה, הגם שזו לא יצאה אל הפועל, עותרים התובעים בתביעתם להשבת מלוא כספם בתוספת הפרשי ריבית והצמדה לרבות מע"מ בגין הפרשי ריבית והצמדה מאז יום התשלום בפועל, בתוספת פיצוי בסך 1,000 ₪ בגין עגמת הנפש שנגרמה להם ו- 800 ₪ בגין הוצאות הכנת התביעה. 5. הנתבעת טוענת כי במועד ביצוע ההזמנה חתמו התובעים על מסמכי הנסיעה שכללו אישור חיוב כרטיס אשראי בסך 4,530 ₪ וקבלו לידיהם מסמך הנושא את הכותרת "תנאים ואחריות" בו מופיע סעיף "דמי ביטול" הקובע כדלקמן: "במקרה של ביטול הזמנה (או חלק ממנה) ובמידה וסעיף 14 לחוק הגנת הצרכן יחול על ההזמנה, יחולו דמי הביטול בהתאם לחוק זה. בכל מקרה אחר יחול האמור להלן: דמי טיפול בסך 100 ₪ לנוסע יגבו בכל מקרה של ביטול. בנוסף.... בביטול של פחות מ- 2 ימי עבודה לפני היציאה או במקרה של אי התייצבות (NO SHOW) ישולמו דמי ביטול מלאים - 100%". לטענת הנתבעת, בקשת התובעים לביטול החופשה נעשתה אצלה ביום 4.10.12 בשעה 15:55, כלומר פחות מ- 24 שעות בטרם ההמראה (5.10.12 בשעה 08:00) - ביטול שבנסיבותיו היה עליה לשלם בגין ההזמנה דמי ביטול מלאים לספקים ולחברת התעופה. 7. הנתבעת מוסיפה וטוענת כי מהקלטות של שיחות התובעים עם הנציג אמיר עולה שהוא הבהיר להם באופן מפורש כי דמי הביטול מלאים והביע נכונותו לבדוק עם מחלקת פניות הציבור של הנתבעת את האפשרות להפחתתם. מעבר לזה - כך טוענת הנתבעת - יומיים לפני מועד הטיסה המתוכנן שוחחה התובעת עם נציג אחר שלה ששמו שמוליק להלן: "שמוליק") ושאלה אותו מהו גובה דמי הביטול וזה הבהיר לה כי מדובר בדמי ביטול מלאים ( 100%). 8. בתשובה לשאלותי במהלך הדיון בבית המשפט, אמר נציג הנתבעת כי אמיר איננו עובד אצלה עוד ולכן לא יכול היה הוא לחייבו להתייצב לעדות וגם לא ראה צורך בכך. עוד אמר נציג הנתבעת כי לו היתה התובעת מוציאה פוליסת ביטוח לנסיעה, היא בוודאי היתה מקבלת את כספה בחזרה. ואכן במסמך התנאים והאחריות הנ"ל מציינת הנתבעת כי: "לנוסע מומלץ לבטח עצמו, על חשבונו, בביטוח אישי המכסה נזקים ואירועים העלולים לקרות". 9. בתשובתם לטענות אלה אמרו התובעים כי באותו יום שלפני הנסיעה הם התכוונו לבטח עצמם לקראתה ואולם מש"נטרפו הקלפים" עם קבלת תוצאות הבדיקה השגרתית אליה ניגשה התובעת, הם לא הספיקו לעשות זאת ונותרו ללא ביטוח. 10. לנוכח טענת הנתבעת בדבר קיומן של הקלטות שיחותיהם של התובעים עם נציגיה ולאחר שקטעים מן ההקלטות הושמעו לי במהלך הדיון, הוריתי לנציגה בדיון להגיש לתיק בית המשפט תמלילים של הקלטות אלה. התמלילים הוגשו והתמונה העולה מהם היא כדלקמן: הזמנת החופשה בוצעה על ידי התובעת ביום 29.9.13 בשעה 17:20. בשיחה שהתקיימה בין התובעת לנציג שמוליק ביום 30.9.13 בשעה 14:00, אמר לה האחרון כי כרטיס האשראי שלה טרם חויב במחיר העסקה ובשיחה נוספת מהשעה 15:10 הוא הודיע לה כי החדר שהוזמן במלון אושר וכי היא תחויב בסכום של 4,530 ₪ ב- 5 תשלומים ללא ריבית. בשיחה מאוחרת יותר שהתקיימה בין השניים ביום 2.10.13 בשעה 14:00 השיב שמוליק לשאלת התובעת לגבי כרטיסי הטיסה כי חברת התעופה טרם חייבה אותה בגין הזמנת הכרטיסים ובשיחה נוספת מהשעה 15:20 שאלה אותו התובעת האם היא תחויב בדמי ביטול אם תבקש לבטל את העסקה באותו יום. לכך השיב לה שמוליק: "כן, זה 100% דמי ביטול" (זאת, על אף שבאותה שעה מדובר היה על יותר מ- 2 ימי עבודה לפני מועד הטיסה אשר תוכנן ליום 5.10.13 בשעה 08:00). ביום 4.10.13 בשעה 16:30 התקשרה התובעת אל הנתבעת והודיעה כי היא נמצאת בבית חולים שכן לאחר בדיקה שגרתית הודיעו לה כי עליה להתאשפז ולעבור ניתוח דחוף. בשיחה זו שהתקיימה בין התובעת לנציג אמיר, אמר לה האחרון: "אני עושה בדיקה לראות מה אפשר לעשות. בעקרון היציאה היא מחר. בדרך כלל כשמבטלים יום לפני, זה דמי ביטול מלאים. אני אעשה את הבדיקה, אני אגיד לך... אני אבטל את המקומות... תשובה לגבי דמי הביטול תהיה לך מחר. יכול להיות שיוותרו, יכול להיות שיקחו איזה שהוא סכום סמלי, אני לא יודע, צריך לדעת מה קורה מבחינתם". לכך ולשאלתו של אמיר האם יש לה ביטוח השיבה התובעת כי היא לא תכננה להתאשפז, ציינה שהיא נמצאת בבית החולים מאז השעה 09:00 בבוקר והוסיפה כי בשל אופן השתלשלות העניינים מהבוקר היא גם לא הספיקה לשוחח עם סוכן הביטוח שלה. בנוסף לכך הציעה התובעת כי תשלח לאמיר מכתב מבית החולים והוא השיב לה ש"זה יעזור" וחזר ואמר כי את התשובה הסופית היא תקבל מחר. מאז שיחה זו ועד ל- 15.10.13 לא קבלה התובעת תשובה כלשהי מהנתבעת וכשהתקשרה באותו יום כדי לבדוק מה קורה נאמר לה ששמוליק כבר לא עובד אצל הנתבעת. רק ביום 16.10.13 לאחר מספר שיחות טלפון נוספות של התובעת עם אמיר, נשלחה אליה תשובת הנתבעת במייל, תשובה בה הובהר לה כי לאור האמור במסמך התנאים הכללים אין היא זכאית להחזר כספי כשלהו וכי הנתבעת תשמח להעניק לה 10% הנחה בהזמנה עתידית למגוון מוצריה הצ'רטר שלה. דיון והכרעה 11. בכל הנוגע לטענת הנתבעת בדבר היותה גורם מתווך בין התובעים לבין ספקי השירותים (חברת התעופה ובית המלון) דעתי היא כי אין בטענה זו כדי להועיל לה. התובעים התקשרו עם הנתבעת ועבורם היתה היא זו האמורה לדאוג לכל צרכי נסיעתם. הנתבעת לא הגישה בתיק זה הודעות צד ג' כנגד הספקים השונים מן הטעם ש"המלון הוא ביוון והמטוס הוא שלנו ושילמנו את המקומות" ולכן, כך לטעמי, אין לה אלא להלין על עצמה בעניין זה. 12. אכן, בעת שביצעו את הזמנת החופשה, ידעו התובעים כי במקרה בו תבוטל ההזמנה על ידם ביטול של פחות מ- 2 ימי עבודה, יהיו דמי ביטול העסקה מלאים והם אינם כופרים בכך. ברי לכל, שהם רצו והתכוונו לצאת לחופשה. ואולם, דעתי היא כי מדיניות כזו השוללת ממי שהזמין חבילת נופש את זכותו להשבת הכסף ששילם בעקבות ביטול העסקה כשלא עמדה בפניו ברירה אחרת אלא לעשות כן, הינה מדיניות בלתי ראויה. 13. חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה) תשל"א-1970, קובע בסעיף 18, כך: "18. (א) היתה הפרת החוזה תוצאה מנסיבות שהמפר, בעת כריתת החוזה, לא ידע ולא היה עליו לדעת עליהן או שלא ראה ולא היה עליו לראותן מראש, ולא יכול היה למנען, וקיום החוזה באותן נסיבות הוא בלתי-אפשרי או שונה באופן יסודי ממה שהוסכם עליו בין הצדדים, לא תהיה ההפרה עילה לאכיפת החוזה שהופר או לפיצויים. (ב) במקרים האמורים בסעיף-קטן (א) רשאי בית המשפט, בין אם בוטל החוזה ובין אם לאו, לחייב כל צד להשיב לצד השני מה שקיבל על פי החוזה או, על פי בחירה כאמור בסעיף 9, לשלם לו את שוויו, ולחייב את המפר בשיפוי הנפגע על ההוצאות הסבירות שהוציא ועל ההתחייבויות שהתחייב בהן באופן סביר לשם קיום החוזה, והכל אם נראה לבית המשפט צודק לעשות כן בנסיבות הענין ובמידה שנראה לו. 14. עובדות המקרה המונח בפני במסגרת תביעה זו, הנתמכות במסמכים הרפואיים שצורפו לכתב התביעה, מלמדות על כך שמבחינת התובעים נעשתה קיומה של העסקה שנכרתה בינם לבין הנתבעת בלתי אפשרית. בנוסף לכך, הנתבעת לא הוכיחה את טענותיה לפיהן מחירי הטיסה והמלון שולמו על ידה לספקים השונים, מה עוד שלדברי נציגה בדיון בבית המשפט "המטוס הוא שלה", כשעל פי תמלילי השיחות שפורטו לעיל, נכון ליום 2.10.13 בשעה 15:20 התשלומים טרם נגבו בפועל. טענת התובעים לפיה נציג הנתבעת אמיר אמר להם כי לנוכח נסיבות המקרה הם יוכלו לקבל את כספם בחזרה, אמנם נתבררה כבלתי מדויקת, שכן אמיר אמנם אמר לתובעת ש"יכול להיות שיוותרו, יכול להיות שיקחו איזה שהוא סכום סמלי", אך לא הבטיח לה דבר, מן הסתם משום שההחלטה על כך לא היתה בסמכותו. בהקשר זה אעיר כי יש בתגובתו הספונטנית הנ"ל של אמיר כדי ללמד משהו על חוש הצדק הבסיסי שצריך להתקיים לטעמי אצל כל אדם, באשר הוא אדם. 15. סוף דבר, מפני כל הנימוקים שפורטו לעיל, מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל, ברובה המכריע. לנוכח העובדה שהנתבעת טרחה למען התובעים בהזמנת חבילת הנופש אצל הספקים השונים הקשורים בה, אני סבורה כי לא יהא זה צודק לשלול ממנה את מלוא העמלה המגיעה לה בגין עסקה זו, עמלה אותה אני אומדת בשיעור של 15% מסכום העסקה. בנוסף לכך, לטעמי, בהיות התובעת מודעת - מן הסתם - לסיכונים השונים שטומנת בחובה טיסה לחו"ל במצב של הריון, תרמה השתהותה ברכישת פוליסת הביטוח לנסיעה זו עד לרגע האחרון תרומה מסוימת לנזק שנגרם לה ולתובע, נזק שאותו אני מעריכה בכ- 10% ממחיר חבילת הנופש. התוצאה היא שאני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעים סך של 3,397 ₪ ולשלם להם 500 ₪ הוצאות משפט. סה"כ 3,897 ש"ח ₪. סכום זה ישולם בתוך 30 יום, שאם לא כן יישא בהפרשי הצמדה וריבית כחוק, עד ליום התשלום בפועל. זכות להגשת בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי, בתוך 15 ימים. נופשסוכני נסיעות (תביעות)ביטול חופשה / טיולביטול עסקה (הגנת הצרכן)