ביטול ערבות צד ג

1. המבקש איננו יכול להתגורר עם משפחתו, שכן הוא רב עם משפחתו, וריבים אלה מהווים את הבסיס לשבעה אישומים נגדו. 2. שירות המבחן קבע ביום 22.8.99 כי המבקש מתקשה לגייס כוחות נפשיים הדרושים לתהליך גמילה מתמשך מסמים, ואפשר כי אימת הדין ועובדת מעצרו יהוו גורם מדרבן להשתלבות בטיפול גמילה. 3. המבקש טוען כי הוא רוצה להיגמל עכשיו וקיימת אפשרות קרובה לגמילתו בליפתא, ואיננו יכול להשיג ערבות צד ג'. המבקש אף טוען כי הגמילה בליפתא נעשית על-ידי מגורים במקום. 4. אם אכן המבקש ישיג אישור מליפתא שמקבלים אותו לגמילה במועד קרוב ספציפי, ושגמילה זו כרוכה במגורים במקום ואי-יציאה מהמקום - אוכל לדון בבקשה להקלה בתנאי השחרור בערובה, במובן של ביטול ערבות צד ג' - מאותו רגע שהמבקש יתקבל לגמילה בליפתא, אם יתקבל. 5. כל עוד לא יומצא אישור כאמור - אין מקום להקל בתנאי השחרור, שכן על המבקש להבין את חומרת מעשיו, ולהבין כי יסבול באופן ממשי אם לא יעמוד בהם, כדי שלא יחזור על מעשיו. 6. בשלב זה - הבקשה נדחית, אולם אדון בה מחדש עם המצאת אישור כאמור. ערבות