ביטול פסק דין אוטומטי

טעות של הסנגור אינה מצדיקה באופן אוטומטי ביטול פסק דין. הסנגור העביר לדבריו את התיק לחברו להופעה בדיון בחודש מרץ, ולא פעל לברר גורל התיק עד לימים אלה, לאחר שניתן גזר דין בהיעדר התייצבות לפני למעלה מחודש. קשה לקבל התנהגות מעין זו, ובכל מקרה, הנאשם זומן כדין לדיון ואין הצדקה לביטול פסק הדין מחמת פגם בזימון. לפיכך, בהתאם להלכות שקבע בית המשפט העליון, חובה על הנאשם להגיש בקשה מפורטת לביטול פסק הדין ולפרט את כל טענותיו, הן לעניין אי התייצבותו והן לגופו של עניין כנגד העבירה המיוחסת לו. הסנגור יבהיר לנאשם כי רשיונו נפסל, הנהיגה אסורה עליו וכי לשם חישוב הפסילה חובה עליו להפקיד את רשיונו במזכירות. מבלי לפגוע באמור לעיל, רשאי הנאשם להגיש בקשה מתוקנת ומפורטת כנדרש בתוך 21 יום. ביטול פסק דין