ביטול פסק דין בהעדר הגנה תעבורה

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר המבקש, בגין פסק דין שניתן ביום 26.6.12על פי כתב האישום נהג המבקש ביום 25.01.11 בשעה 13:25 כשרשיון הרכב פקע מעל 6 חודשים בתאריך 28.9.09 בניגוד לסעיף 2 לפקודת התעבורה, ועבירה בניגוד לסעיף 2 (א) לפקודת ביטוח רכב מנועי (נוסח חדש) תש"ל - 1970 שעניינה נהיגה ברכב הנ"ל, מבלי שהיתה לו או לאדם לאחר פוליסת ביטוח בת תוקף על השימוש ברכב.בתאריך 8.8.12 הגיש המבקש כאמור בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר וטען כי:- המבקש לא התייצב לדיון האמור, מאחר שלטענתו, כי טעות הייתה בידו כי סבר שמועד הדיון היה בעניינו קבוע למועד אחר, ואי התייצבותו של המבקש לא נובע חלילה מזלזול בבית המשפט הנכבד, אלא עקב טעות בתאריך הדיון. לטענת המבקש מדיניות האכיפה של משטרת ישראל לעניין רשיונות בכלל השתנתה לאחרונה, ועל פי נוהל מס' 15/11 ( צורפה לבקשה ) , מדיניות המשטרה הינה אכיפה מקלה וכי פקיעה של עד שנה ברשיונות הרכב או הנהיגה יקבל הנאשם דו"ח אזהרה בלבד ללא קשר לעברו התעבורתי ( סעיף 4 בנוהל ). עוד מציין המבקש כי הוא סובל ממחלת קוליטיס, ונאלץ להתאשפז לצורך טיפול במחלתו לעיתים קרובות, כך שפרח מזכרונו מועד הדיון אשר היה קבוע בתיק זה, ועקב טעות בלבל הוא בתאריך והתייצב לדיון ביום אחר. בנסיבות אלו סבור המבקש כי נגרם לו עיוות דין, ומבקש להיעתר לבקשה. משפט תעבורהפסק דין בהעדר הגנהפסק דין בהעדר (תעבורה)ביטול פסק דין