ביטול פסק דין בכפוף לתשלום הוצאות

בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן ביום 10.11.10 בהעדר המבקש. המבקש טוען כי לא התייצב לדיון מסיבות רפואיות והוא צרף לבקשה אישור רפואי. המשיבה 4 מצביעה על כך שהאישור הרפואי אינו תקף למוסדות משפטיים, אולם משאירה את ההחלטה בדבר ביטול פסק הדין לשיקול בית המשפט, בכפוף לתשלום הוצאות. בהחלטה האם לבטל פסק דין שניתן במעמד צד אחד, שומה על בית המשפט לבחון אם יש לבטלו מחמת הצדק, ולחילופין אם נכון לבטלו מכח שיקול דעת בית המשפט. במקרה דנן לא הובאה בפני עילת ביטול מחובת הצדק, שכן המבקש ידע על הדיון ולא התייצב אליו מחמת מחלתו, ואף לא הודיע על כך שלחא יוכל להתייצב. בבקשה לביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד מכח שיקול הדעת הכללי של בית המשפט, יש לבחון את הסיבה לאי ההתייצבות ואת סיכויי הצלחת המבקש. יצויין כי הגישה המקובלת כלפי בקשת ביטול פסק דין שניתן במעמד צד אחד הינה גמישה, תוך נטיה לאפשר לבעל דין את יומו בבית המשפט. לאחר שעיינתי בבקשה ובהנמקותיה, בשים לב לנימוקי אי-ההתייצבות, לאחר שלא התרשמתי מזלזול בבית המשפט מצד התובע, ולנוכח מגמה להעדיף את בירור הדברים לגופם, אני מורה על ביטול פסק הדין מיום 10.11.10, בכפוף לתשלום הוצאות כמפורט להלן. יחד עם זאת, צודקת המשיבה 4 כי המשיבים התייצבו בבית המשפט וביטלו זמנם לנוכח העדרותו של המבקש, אשר לא טרח ליידע את מזכירות בית המשפט על מחלתו. לפיכך ביטול פסק הדין יהא בכפוף לתשלום הוצאות הדיון למשיבים 2, 3, 4 בסך 200 ₪ לכל אחד מהם כפי שנקבע בפסק הדין, וזאת ללא קשר להליך העיקרי. המבקש יפקיד בקופת בית המשפט איפוא, עד ליום 20.12.10 את סכום ההוצאות בסך 600 ₪ בסך הכל, אשר יועבר למשיבים 2, 3, 4. יודגש כי אם הסכום הנ"ל לא יופקד ע"י המבקש-התובע עד למועד הנ"ל, יעמוד פסק הדין המקורי בעינו. אם תבוצע הפקדה במועד, יקבע מועד חדש לדיון ליום 27.2.11 שעה 11:00. ביטול פסק דין