ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים

תיק זה היה קבוע בפגרה לדיון בצו העיקול הזמני אשר הוטל על מר אחמד נג'ים (המשיב מס' 3) ולאחר שנדחה לבקשת מי מהצדדים נדחה ליום 19.9.12. התיק נקבע לשעה 08:30 ובשעה 09:00, משהוברר כי ב"כ המבקשת , עו"ד גאנם, לא התייצב, ביטל ביהמ"ש את צו העיקול שהוטל כנגד מאפיית עין אפיה (דהיינו כנגד אחמד נג'ים). יש לציין, כי לא נעלמה מעיני ביהמ"ש העובדה שנציג התובעת התייצב, אם כי למיטב זכרוני באיחור ולפני סגירת הפרוטוקול, ואולם בא כוחו הגיע לביהמ"ש בסביבות השעה 09:35 ואף הגיש בקשה לביטול החלטה בגין ביטול העיקול, שעליה אפשרתי זכות תגובה מסודרת למשיב מס' 3 - אחמד נג'ים, אשר אכן הגיב על הבקשה עד יום 27.9.12. בבקשתו לביטול ההחלטה מיום 19.9.12 מסביר ב"כ המבקשת/התובעת כי איחור עקב נסיבות שאינן תלויות בו, דהיינו תקלה ברכבו ועומס בתנועה וכי נציג התובעת נכח באולם ואולם בשל חוסר נסיונו לא הובאה סיבת העיכוב בפני ביהמ"ש. לטענתו של ב"כ המבקשת/התובעת, ניצל הצד השני לרעה את חסרונו וטען טיעון עובדתי שאינו אמת ונוגד החלטות שיפוטיות בנוגע לצו העיקול שניתן במעמד שני הצדדים וכי המשיבים הפרו החלטה על הפקדה של 30,000 ₪ ומכאן שקמה הזכות לדרוש מימוש עיקול בהתאם להחלטה מיום 12.7.12. לטענתו של ב"כ המבקשת, ביטול צו עיקול שניתן במעמד הצדדים פוגעת בו לרעה וכי יש לשמור על המצב הקיים. ב"כ המשיב מס' 3 הגיב כאמור בכתב ותגובתו ארוכה מאוד. ראשית, הוא מציין כי לא ניתן הסבר מניח את הדעת לאיחור המשמעותי של ב"כ המבקשת. שנית, בניגוד לעמדתו, צו העיקול הזמני ניתן במעמד צד אחד ולא התקיים דיון במעמד שני הצדדים, כאשר המצהיר מטעם המבקשת - מר יובל גורודצקי לא התייצב לחקירה על תצהירו. לטענתו של המשיב מס' 3 - דינו של צו העיקול הזמני שניתן במעמד צד אחד להתבטל וזאת בין השאר בהעדר עילת תביעה כנגד מר ניג'ם וכי המבקשת לא הציגה כל ראיות שאי מתן הצו יכביד על ביצוע פסה"ד וגם מאזן הנוחות נוטה לכיוון המשיב. עברתי על פרוטוקולי ביהמ"ש. הטענה שצו העיקול הזמני ניתן במעמד שני הצדדים בהסכמה אינו נכון וניתנה האפשרות למשיב מס' 3 לפנות לביהמ"ש באמצעות עו"ד, כפי שאכן עשה. ניתנה האפשרות לקיום דיון במעמד הצדדים ואולם מחדל המבקשת מנע קיום דיון שכזה. אי התייצבות לדיון בזמן, כמו גם מאזן הנוחות שאינו נוטה לטובת המבקשת, שכנע אותי כי אין הצדקה להותיר את צו העיקול הזמני על כנו ואשר על כן אני מבטל את צו העיקול הזמני. זאת ועוד, לא מצאתי שום הצדקה להטלת ערובה להבטחת הוצאות ע"י מי מהצדדים ובקשות שהוגשו בעני זה נדחות. אני קובע את התיק להוכחות והתיק יישמע על פי המועדים המצויינים דלעיל: המבקשת/התובעת תגיש תצהירים תוך 60 יום. הנתבעים 1 ו- 2 יגישו תצהירים תוך 30 יום לאחר מכן. הנתבע מס' 3 יגיש תצהירים תוך 30 יום לאחר מכן. כל נושא ההוצאות, ויש מקום לפסוק הוצאות, יידון ויוכרע במסגרת התיק העיקרי. התיק נקבע ליום 27.2.13 שעה 09:00. צוויםעיקול