ביטול תנאים מקפחים בחוזה הלוואה

1. בפניי בקשה לצו מניעה זמני האוסר על פינוי המבקשות מדירתן. 2. המשיבים 2 ו- 3 נוקטים מזה זמן נגד המבקשות בהליכי פינוי מדירתן, בשל חוב המובטח במשכנתא, שנוצר בעקבות הלוואה שנטלו מהמשיב 1 על פי הסכם הלוואה שנכרת בשנת 2000. ההלוואה לא נפרעה ועל כן נפתח תיק הוצל"פ לשם מימוש המשכנתא שנרשמה על הדירה. 3. המבקשות טוענות כי ביום 5.5.2009 קבע בית הדין לחוזים אחידים כי חוזה ההלוואה עליו החתים המשיב 1 את לקוחותיו כולל תנאים מקפחים רבים, וכי על המשיב 1 להציג חוזה מתוקן שיחול על יחסיו עם הלווים. חוזה מתוקן כאמור לא הוצג. מכאן, כך טוענות המבקשות, מתבקשת המסקנה שהחוזה עליו חתמו בטל ומבוטל. עוד טוענות המבקשות כי יש לעכב את הליכי המימוש עד שייערך בירור מהו החוב האמיתי שלהן כלפי המשיב 1 בהתאם לחוזה המתוקן. 4. לאחר שעיינתי בבקשה, בתשובת המשיבים 1 ו- 2 ובתגובה לתשובה, באתי לכלל מסקנה כי דין הבקשה להדחות. 5. טעמו של דבר הוא שהמבקשות אינן מצביעות על תנייה קונקרטית בחוזה ההלוואה עליו חתמו, אשר ביטולה על ידי בית הדין לחוזים אחידים, משנה באופן כלשהו את התוצאה האופרטיבית מבחינתן של המבקשות, קרי, את פינויין מן הדירה בהתאם לשטר המשכנתא, משלא פרעו את חובן לבנק. לא די בכך שבית הדין לחוזים אחידים פסל סעיפים כאלה ואחרים בחוזה ההלוואה בהיותם תנאים מקפחים בחוזה אחיד. מי שמבקש צו מניעה זמני האוסר על המשך ההליכים למימוש המשכנתא, צריך להכבד ולהראות ברחל בתך הקטנה כיצד ביטול אותם סעיפים שולל את זכותו של הבנק להמשיך בהליכים למימוש המשכנתא. בנטל זה, המבקשות לא עמדו. 6. כמו כן, אין ממש במסקנה המשפטית אליה הגיעו המבקשות, לפיה, משלא הוצג חוזה הלוואה מתוקן, החוזה השריר וקיים ביניהן לבין הבנק, בטל ומבוטל. הדעת נותנת כי לכל היותר, בטלים אותם סעיפים מקפחים שלא תוקנו, אך החוזה בכללותו- עודנו קיים. 7. גם הטענה בדבר העדר יריבות בין המבקשות לבין המשיב 2 דינה להדחות, שכן כעולה מתגובת המשיב 2, המשיב 1 מוזג עימו ביום 31.5.2006. 8. בנסיבות אלה, מתבקשת המסקנה כי המבקשות לא הצביעו על זכות לכאורה שיש להגן עליה במסגרת סעד זמני, ודי בכך על מנת לדחות את הבקשה. 9. העובדה שטרם הוגשה תגובתו של המשיב 3 (ובמועד מתן החלטה זו גם טרם חלף המועד להגשתה, שכן מועד זה מסתיים רק היום), אינה מעלה או מורידה, שכן הזוכה בתיק ההוצל"פ הוא המשיב 2, ואילו המשיב 3 הוא רק כונס הנכסים מטעמו. 10. אשר על כן, הבקשה נדחית. המבקשות ישלמו למשיבים 1 ו- 2 הוצאות הבקשה בסך 5,000 ₪. 11.חוזההסכם הלוואהתנאי מקפחהלוואה