ביצוע צו הבאה

1. בתיק זה הנאשם עצור עד תום ההליכים. 2. דיון הוכחות ראשון היה ביום 11/5/11 והעדים לא התייצבו. יצוין כי בהחלטה קודמת היה על המאשימה לוודא את זימון העדים והיא לא עשתה כן. 3. דיון הוכחות נדחה נקבע ליום 1/6/11 באותו מועד התייצב הנדקר, אולם שלושה עדים לא התייצבו ולכן הוציא בית המשפט צווי הבאה לעדי תביעה 2, 3, 4. יצוין כי באותו מועד ביקשה המאשימה כי יוצא לעדים הללו צו הבאה ללא שחרור, אולם בית המשפט קבע כי צו הבאה יוצא עם שחרור בהפקדה כספית, צו ההבאה בוצע ושלושת העדים הפקידו הפקדות כספיות. 4. בדיון היום התייצבו שניים מתוך העדים, כאשר הדיון נדחה לתקופה של קרוב לשעתיים עקב המתנה לסנגור, ובפרק זמן זה אחד מן העדים עזב את בית המשפט. בנסיבות אלה, כאשר המאשימה ביקשה צו הבאה ללא שחרור ובית המשפט הורה על צו הבאה עם הפקדה, וכאשר לאחר מכן העד המרכזי גם התייצב לדיון ורק עזב את בית המשפט כיוון שהמשפט לא החל, לא נראה לי כי יש מקום לחייב את המאשימה לסיים את פרשת התביעה עוד היום. 5. אשר על כן אני קובע לסיום ההוכחות בתיק ליום 17/7/11 שעה 13:00 עד 16:00. 6. אני מוציא צו הבאה ללא שחרור לעד תביעה 3 יוסף אבו סהיבאן 7. הנאשם יוזמן באמצעות שב"ס וליווי. 8. באותו מועד תשמע גם פרשת ההגנה וסיכומים בעל פה. צו הבאהצווים