הסרת תכנים מפייסבוק

האם אפשר לבקש למחוק תכנים שפורסמו בפייסבוק עקב הפרת תנאי השירות ? פייסבוק ( Facebook Inc) היא חברה זרה המאוגדת במדינת דלאוור בארצות הברית, משרדיה הראשיים נמצאים במדינת קליפורניה ומניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק. פייסבוק משמשת כבעלים וכמפעילת שירות פייסבוק בישראל ובעולם שהוא בתמצית - רשת חברתית המאפשרת קישור וירטואלי בין אנשים, במסגרתו כל משתמש ברשת יוצר פרופיל אישי ("חשבון") אליו הוא מעלה תמונות, רשימות וקישורים, בהם יכולים לצפות - לפי הגדרות הפרטיות והאבטחה אשר נקבעו על ידי המשתמש- כלל המשתמשים ברשת או רק משתמשים אשר הוגדרו על ידי אותו משתמש כחבריו. אציין כי משתמשים יכולים ליצור בינם לבין עצמם קשר אישי, אשר רק הם יכולים לראותו, או שכאמור, יכול משתמש להעלות מסרים פומביים במסגרת החשבון שלו. בתנאי השירות של פייסבוק נקבעה החובה של המשתמש כלפי פייסבוק לכך שלא יעשה שימוש באופן המפר את תנאי השימוש וכן את כללי הקהילה. במסגרת ההסכם נקבעה מפורשות חובה של המשתמשים שלא להפר את תנאי השימוש וכללי הקהילה עוד נקבעה זכות של פייסבוק- בהבדל מחובה שלה - לנקוט בהליכים כנגד המשתמשים ויתרה מכך, נקבע מפורשות כי לא חלה עליה חובה לנקוט באמצעים כנגד משתמשים והיא לא תהיה אחראית לכל תוכן אשר מועלה על ידי משתמש. לפי ת.א 35377-03-17 דורי בן ישראל קריו נ' פייסבוק ישראל בע"מ, יש בתנאי השימוש בכדי להקנות לפייסבוק את הזכות להסיר תכנים המועלים על ידי משתמשים. אולם ספק אם ישנה חובה המוטלת על פייסבוק לנקוט באמצעים כלפי מי מהמשתמשים ואשר ניתנת משכך, לאכיפה על ידי מי מהמשתמשים כלפיה. לסיכום, גישת בית המשפט היא כי אין בהסכם תנאי השירות של פייסבוק משום יצירת חובה של פייסבוק כלפי משתמשים לפעול להסרת או לצמצום חשיפת תכנים כאלו ואחרים.מחשבים ואינטרנטפייסבוקדיני אינטרנט