הגשת חוות דעת מומחה באיחור

המועד הקבוע בתקנה 127 לתקנות סדר הדין האזרחי להגשת חוות דעת מומחה רפואי הינו המועד הקבוע בחיקוק. על מנת להאריך מועד זה, חייב המבקש להגיש חוות דעת מומחה באיחור לשכנע כי אכן היה לו טעם מיוחד לאי הגשת חוות הדעת במועד כמצוות תקנה 528 לתקנות סדר הדין האזרחי. אמנם בית המשפט אינו מקפיד עם הצדדים יתר על המידה בעניינים שבסדרי דין, אולם אין להסכים עם תופעות של התרת הרסן יתר על המידה, באופן שסדרי הדין יהוו רק מעין "המלצה" לצדדים, בחינת רוצים - נוהגין על פיהם, לא רוצים - נוהגין לפי ראות עיניהם. כבר נפסק לא אחת על ידי בית המשפט העליון כי אמנם אין סדרי הדין מהווים מיטת סדום שבה קוצצין את ידיהם ורגליהם של בעלי הדין וכי אין להתיר את הרסן ולהרשות לכל בעל דין לנהוג בתקנות הדיון כאוות נפשו, רוצה - מקיימן, אינו רוצה - אינו מקיימן. אמנם אין הפרוצדורה 'מיטת סדום', אך גם מזרן סתם אין היא שאתה מקפלו וזורקו ממקום למקום. תקנות הדיון - מטרתן ליצור מסגרת נאותה כדי אפשר לצדדים להגיע לחקר האמת בדרך היעילה ביותר, ולכן מן הראוי כי נקפיד ככל האפשר לקיימן. בית המשפט ציין בפסיקתו כי לאחרונה החל רווח המנהג הפסול להגיש תביעות, הנוגעות לנזקי גוף, בלא שתצורף אליהן חוות דעת של מומחה, כאשר בשלבים מאוחרים יותר, מבקשים הצדדים להגיש חוות דעת תוך התעלמות מהוראות התקנות. חריגות מעין אלה, אשר, לדאבון הלב, רווחות במקומותינו עד כי הפכו להיות "מגיפה" של ממש, גורמות לבזבוז זמן מיותר המתבטא בצורך לקיים ישיבות קדם משפט חסרות טעם ותוחלת, וכן בדחיות, מסוג הדחייה דידן, אשר אין להם כל הצדקה והיו נמנעות לו נהגו הצדדים בהתאם להוראות סדרי הדין. חוות דעת מומחהמומחהחוות דעת