יבוא סמים מקולומביה

הכרעת דין 1. תמצית הכרעת הדין כנגד הנאשם הוגש כתב אישום המייחס לו את העבירות הבאות: קשירת קשר לביצוע פשע עבירה לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין; יבוא סמים עבירה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים; עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים. על פי עובדות כתב האישום קשר הנאשם קשר לייבא סמים מקולומביה. בהמשך נשלח עבורו מקולומביה משלוח של סם מסוג קוקאין המוסווה בצורה של משחק הרכבה לילדים. הסם נשלח למען של אחד בשם צחי פולק אשר הוא היה אמור למסור את הסם לנאשם. הסם נתפס עוד בטרם הגיעו ובסופו של דבר, באופן המתואר בכתב האישום, נמסר לאותו צחי פולק וזה נעצר כאשר היה בדרכו למסור את הסם לנאשם. הנאשם כפר בעובדות כתב האישום וטען כי מעולם לא הזמין סם מקולומביה ולא היה לו כל קשר לעיסקת יבוא הסם. לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים ועיינתי בסיכומיהם אני קובע כי התביעה הרימה את הנטל המוטל עליה והוכיחה את אשמתו של הנאשם מעבר לספק סביר. בהתאם אני מורה להרשיע את הנאשם בעבירות שיוחסו לו בכתב האישום. 2. עובדות שאינן שנויות במחלוקת א. אין חולק על כך כי בתאריך 14.5.01 הגיעה מעטפה לביתו של צחי פולק (להלן: "צחי") ובה סמים מסוכנים מסוג קוקאין. ב. אין חולק על כך כי המעטפה הכילה 2 לוחות משחק בצורת לגו וכי לוח אחד הכיל 495.92 גרם ברוטו קוקאין וכי הלוח השני הכיל 489.30 גרם ברוטו קוקאין ובבדיקת מז"פ עלה כי הלוח האחד הכיל 34.6 גרם נטו קוקאין ואילו הלוח השני הכיל 36.5 גרם נטו קוקאין. ג. אין חולק על כך כי המעטפה ובה הסמים הגיעה מקולומביה דרך לונדון לארץ, וכי על המעטפה רשומים שמו כתובתו של צחי פולק זכאי ומודבקים בולי קולמביה. המעטפה כידוע הגיעה דרך לונדון , ובלונדון איתרו אותה פקידי המכס. המעטפה נשלחה במשלוח מבוקר ארצה במטוס אל-על בטיסה 316 L.Y ונמסרה לקברניט הטיסה בשם מגיד, שבהגיעו ללוד, מסרה לידי שוטרי הימ"ר. יש לציין כי ב"כ הנאשם אינו חולק על שרשרת הסם. ד. אין חולק על כך כי השוטר אייל הררי התחפש לדוור והביא את מעטפת הסמים לביתו של צחי, שם קבלה את המעטפה אימו, שחתמה על קבלת המעטפה (ראה ת4/). ה. אין חולק על כך שצחי, לאחר שאמו לילי העירה אותו וקבל את המעטפה לידיו, התקשר לטלפון הסלולרי מסוג מירס שנמצא בד"כ בחזקתו של הנאשם ומספרו 057-738161. אין חולק על כך שבאותו היום 14.5.01, היה המכשיר הנ"ל בחזקתו של הנאשם, וכשנעצר הנאשם בתאריך 14.5.01 שעה 17.00 טלפון סלולרי זה היה בחזקתו. ו. אין חולק על כך שצחי לאחר שחייג לפלאפון 057-738161 ולאחר ריב אם אימו יצא מביתו ובידו היתה שקית נילון שבתוכה מעטפת הסמים. השוטרים שארבו לו מחוץ לביתו עצרוהו ולאחר שצעקו לו עצור משטרה ותפסו את שקית הנילון שלו ובה מעטפת הסמים. כן תפסו את 2 הפלאפונים הסלולריים שהיו בחזקתו שמספרם 055-558129 וכן 051-256838. ז. אין חולק על כך שהנאשם נעצר באותו היום 14.5.01 בשעה 17.00 (ראה דו"ח פעולה של השוטר אייל הררי ת7/). 3. המחלוקת בתמצית ב"כ הנאשם אינו חולק על כך כי יש ראיות הקושרות את הנאשם לביצוע העבירה. אלא שלטעמו יש לזכות את הנאשם מחמת הספק. הספק הוא בנוגע לזיהוי הנאשם כמי שהזמין את הסמים וכמי שהיה היעד למשלוח הסמים בארץ. לטענתו הנמען האמיתי היה אחיו של הנאשם מר אורן דהן שהוא חברו הטוב של צחי פולק וגם הורשע עימו בעבר בפרשה אחרת שעניינה סמים. לטענת הסניגור החליט למעשה צחי פולק למסור למשטרה את שמו של הנאשם וזאת כדי להגן על אחיו של הנאשם שהוא חברו הטוב. 4. אמינות העדים - כללי כאמור חלק גדול מהעובדות בתיק זה אינו שנוי במחלוקת. המחלוקת הינה ככל הנוגע למערכת היחסים שבין צחי פולק והאחים אלי ואורן דהן. בהתאם גם עדויותיהם של שלושה אלו הן העדויות המרכזיות שבתיק, אשר יש לבחון את אמינותם ואת השתלבות גירסאותיהם ביחד עם עובדות וראיות אוביקטיביות שיש בפני ביהמ"ש בין אם כראיות טכניות, כגון פלטי שיחות טלפון ובין אם עדויות של שוטרים ואחרים שהעידו בביהמ"ש. כלל, ומטעמים שעוד יפורטו, סבור אני כי גירסאותיהם של שלושת המעורבים בפרשה, כפי שנמסרו בביהמ"ש אינן אמינות. ביהמ"ש לא האמין לגירסתו של אלי דהן, וכן לא האמין לגירסאותיהם של צחי פולק ואורן דהן. בגירסאות אלו, וכפי שיפורט בהמשך, נתגלו סתירות מהותיות. מדובר למעשה בגירסאות כבושות הסותרות את גירסאות אותם עדים במשטרה וגירסאות שאינן מתיישבות זו עם זו ועם עדויות אחרות. סבור אני כי ניכר בשלושת העדים, ובמיוחד העדים אלי דהן (הנאשם) וצחי פולק כי ניסו לתאם ולהתאים את גירסתם בביהמ"ש למצג אותו ניסו להציג ולפיו הנמען לסמים שנשלחו מקולומביה הינו אורן דהן. גירסתו של אלי דהן הינה בעיקרה גירסה כבושה ולאחר שבחקירה שמר בתחילה על זכות השתיקה. בהתאם, וכבר מטעם זה, אין גרסתו אמינה. מעבר לכך בגירסתו נתגלו סתירות וכפי שיפורט בהמשך, סתירות אלו פוגמות באמינות הגירסה ובהתאם ביהמ"ש אינו מקבלה כאמינה. גירסתו של צחי פולק בביהמ"ש היתה בלתי אמינה. בעוד שבמשטרה ציין מס' פעמים כי היה מצוי בקשר הדוק עם הנאשם בנוגע לעיסקת הסמים, תוך שהוא עושה הבחנה מפורשת בין הנאשם לבין אחיו אורן (ראה למשל ת31/ עמ' 1 שורות 9 ואילך ו-ת33/ עמ' 1 שורה 18 ואילך) הרי שבביהמ"ש ניסה לטעון כי למעשה היה בקשר רק עם אורן דהן ושמו של הנאשם נמסר על ידו למשטרה כדי להגן על אורן. גם גירסתו זו, העומדת בסתירה עם עדויות במשטרה וכן סותרת דברים שאמר לשוטרים שעצרו אותו, הינה גירסה כבושה ובלתי אמינה. גם גירסתו של האח אורן דהן שהעיד בביהמ"ש לא היתה אמינה וניכר בו כי ניסה בעדותו למצוא את הנתיב בין הגנה על אחיו ובין הימנעות מלקיחת אחריות אישית לביצוע העבירה. עדותו היתה מתפתלת וחמקמקה ואינה אמינה עליי. בנסיבות אלו, וכפי שיפורט, סבור אני כי יש להאמין לגרסאותיו של צחי פולק במשטרה, הנתמכות בעדויות שוטרים ובראיות טכניות, והנתמכות גם בשקריו של הנאשם שהם שקרים בנושאים מהותיים והמווהים חיזוק לראיות המאשימה. 5. גירסאותיו של צחי פולק כאמור נעצר צחי פולק בסמוך לביתו כאשר יצא למסור את חבילת הסמים אל הנמען האמיתי. מיד כשנעצר נשאל על ידי השוטרים למי מיועדת חבילת הסמים והשיב כי החבילה מיועדת לנאשם. מדובר בתשובה ספונטנית לשאלה שנשאל הנאשם מיד כשנעצר. שלושה שוטרים, השוטר אדרי, רפ"ק באשה וסנ"צ מנחם חבר העידו כי שמעו את השם לראשונה מהנאשם וכי שם זה לא היה מוכר להם. מכאן גם הטענה כי השוטרים הם אילו שאמרו להנאשם להגיד את השם אלי דהן אינה מתיישבת עם גירסאותיהם. כשנעצר צחי פולק נתפס בחזקתו מכשיר טלפון נייד. השוטר יוסף חמוד דיפדף בזכרון השיחות היוצאות של המכשיר הסלולרי ומצא כי השיחה האחרונה היתה למס' טלפון נייד 055-538129 וכן אותר מס' נוסף 057-738161 אשר במכשיר הסלולרי מצוין בשפה האנגלית ELI-D. מספרי הטלפון והשם המופיע מצביעים על קשר רצוף בין הנאשם לבין צחי פולק שאם לא כן לא היה מס' הטלפון מוכנס לזכרון המכשיר הסלולרי שאצל צחי כמס' קבוע ומזוהה. מיד לאחר שנעצר הועבר צחי למשטרה ומסר עדות שתועדה בקלטת וידאו (ת29/ ו-ת30/). בהמשך מסר גם הודעות נוספות (ת31/, ת32/ ו-ת33/). העדויות נמסרו לחוקרים שונים בהזדמנויות שונות. בעדויות מציין פעמים רבות צחי כי אלי דהן הוא זה שהזמין את הסמים וסיכם איתו כי הסמים יגיעו על שמו. העד מסביר בעדותו את מערכת יחסיו עם אלי דהן להבדיל ממערכת יחסיו עם אורן דהן. הוא מציין במפורש כי אורן הוא חברו הטוב וכי אלי הוא זה שפנה אליו בענין עיסקת הסמים ואיתו סיכם את העיסקה, על אף שאלי אינו חבר טוב אלא אחיו של חבר טוב. ההבחנות הברורות שעושה צחי פולק בעדויותו במשטרה בין שני האחים מצביעות על אמינות הגירסאות במשטרה ועל כך שאין מדובר בניסיון סרק לגלגל עשן מאח אחד לאחד שני אלא בתיאור אמיתי של מערכת היחסים. אם רצה הנאשם שלא להפליל כלל את אורן כי אז היה מקפיד שלא להזכירו. ואולם העד צחי פולק הזכיר בעדותו את מערכת היחסים הקרובה שיש לו עם אורן אלא שציין שמי שיזם את עיסקת הסמים היה דווקא אלי דהן. בכל הודעותיו למשטרה מסר למעשה צחי פולק גירסה זהה ולפיה אלי דהן הוא זה שהזמין את הסמים והוא זה שקשר איתו את הקשר לבצע את העיסקה. עדויותיו בדבר הקשר הישיר שהיה לו עם אלי דהן, וזאת ללא כל קשר במערכת היחסים ההדוקה שיש לו עם אחיו של הנאשם אורן דהן, נתמכות בפלטי השיחות היוצאות ממכשיר הטלפון הסלולרי שבבעלותו (ת25/) המצביעים על קיום שיחות בין צחי לבין הנאשם מס' פעמים במועדים המתאימים לאלו העולים בעדותו כמועדים בהם קויים קשר בינו לבין אלי דהן בענין הסמים. בביהמ"ש מסר צחי גירסה שונה ולפיה לא היה אלי מעורב כלל בעיסקה והיכרותו שלו עם אלי דהן הינה הכרות שטחית וכי אין לו קשר ממשי עם הנאשם למעט פגישות אקראי. גירסה זו אינה מתיישבת עם העובדות העולות מזכרון מכשיר הטלפון הנייד שברשותו אשר על שמו של הנאשם ומס' הטלפון שלו מופיעים בו במסגרת המספרים השמורים בזכרון. גם גירסתו לפיה מסר את שמו של אלי דהן במטרה להגן על חברו אורן דהן אינה מתיישבת עם טענתו, כפי שנמסרה בת34/ (עדותו בת"פ 221/01 של בימ"ש המחוזי בחיפה בפני כב' השופט צמח) שם טען כי מסר את השם מכיוון שרצה להגן על אמו. לטענתו כאשר נעצר חשש כי גם אמו תעצר ואז מסר את שמו של אלי דהן. כאשר נשאל מדוע ציין את שמו של אלי דהן ולא את שמו של אורן דהן היתה תשובתו "בשביל להגן על אמא שלי" (ת"פ 221/01 עמ' 7 לפרוט' מיום 15.10.01 במרכז העמוד). אם אכן ביקש להגן על אמו (ולא ברור מדוע סבר כי זקוקה היא להגנה) הרי שאין למסירת השם אלי דהן או אורן דהן כל משמעות. השוטרים בקשו לדעת למי ממוענים הסמים ובין אם היה עונה כך או אחרת לא היתה בתשובתו דבר שיש בו כדי להשפיע על יחס השופטים לאמו. בהתאם טענתו זו אשר עולה בעדותו בביהמ"ש אינה אמינה. בביהמ"ש מסר העד צחי פולק כי צילצל במכשיר לטלפון הנייד שברשותו לאלי דהן, מתוך כוונה להשיג את אחיו אורן, בעת שהיה מחוץ לבית. ייתכן כי גם צילצל מחוץ לבית ואולם מעדויות הוריו של צחי פולק שהעידו בביהמ"ש וכן מהאזנות הסתר לשיחות הטלפון שבביתו של צחי פולק עולה כי צחי פולק צילצל מביתו לחבר שיבוא לקחת את החבילה שהגיעה מקולומביה. הוריו של צחי פולק העידו על כך בביהמ"ש וגם צוטטו כאשר שוחחו ביניהם בטלפון שבבית משפחת פולק אשר היה נתון להאזנות (ת49/). ההסבר לפיו התקשר צחי פולק לאלי דהן במטרה להאשים את אחיו אורן דהן אינה הגיונית. ראשית, אם אכן קשריו עם אורן כה הדוקים יש לצפות כי מס' הטלפון הנייד של אורן יהיה בזכרון הטלפון הנייד של צחי פולק ולאו דווקא מס' הטלפון הנייד של אלי אשר איתו אין לו למעשה, לגירסתו כל קשר. בנוסף, אם אכן סיפר העד צחי פולק דברים המיוחסים לאורן על אלי הרי שאז לכאורה אלי לא ידע כלל על עיסקאת הסמים ויהיה מנותק ממנה. בנסיבות אלו אין זה סביר שדווקא בהקשר של הגעת חבילת הסמים ינסה צחי לאתר את אורן באמצעות אחיו. מפלטי שיחות הטלפון הנייד של צחי פולק ניתן לראות כי צחי מדבר לעיתים עם אלי דהן ולעיתים עם אורן דהן. מדובר בשיחות הנמשכות פרק זמן של קרוב לדקה ולפעמים אף יותר מכך. סביר להניח כי אם צחי משוחח עם אלי דהן פרק זמן של קרוב לדקה אין מדובר בחיוג אקראי לטלפון שגוי או במטרה לשאול היכן אורן כי אז השיחה היתה קצרה בהרבה. שיחות הטלפון מעידות על קשר רציף בין צחי פולק לשני האחים. ראיה נוספת לקשר הישיר שבין צחי פולק לבין הנאשם עולה משיחות הטלפון שבוצעו ע"י צחי פולק לקולמביה. צחי פולק התקשר לקולומביה שלוש פעמים כדי למסור את שמו וכתובתו לאותו אדם שאמור היה לשלוח את הסמים מקולומביה לארץ. כך עולה מפלט שיחות הטלפון הנייד של צחי. מתברר כי המספר אליו צילצל צחי פולק לקולומביה זהה למספר אליו התקשר הנאשם מספר רב של פעמים ממכשיר הטלפון הנייד של חברתו מיטל אברגי'ל וכן מביתו של הנאשם (ראה ת27/). העובדה שצחי פולק והנאשם מצלצלים מס' רב של פעמים לאותו מס' טלפון בקולומביה מצביעה על הקשר הישיר שביניהם. ויצויין לענין זה כי דווקא אורן דהן לא התקשר כלל לטלפון הנ"ל. אשר על כן ובסיכומו של דבר סבור אני כי עדותו של צחי פולק בביהמ"ש אינה אמינה וכי יש להעדיף את גירסאותיו המפורטות כפי שנרשמו במשטרה, גרסאות הנתמכות בעדויות השוטרים, עדויות הוריו ותמליל האזנת הסתר בביתו, וכן נתמכות בנתונים אובייקטבים והם פלטי שיחות הטלפון של המעורבים בפרשה. בהתאם סבור אני כי יש להעדיף את גרסאותיו במשטרה אשר התקבלו בהתאם להוראות סע' 10 א' לפקודת הראיות, עדיות שהיו מפורטות ואמינות וביהמ"ש מעדיף אותם על פני עדותו רווית הסתירות של העד בביהמ"ש. 6. עדותו של הנאשם כפי שצויין עוד בפרק הכללי העוסק בעדויות הנאשם, עדותו של הנאשם בביהמ"ש הינה עדות כבושה ובלתי אמינה. עדותו סותרת דברים שמסר במשטרה בחקירתו, במידה שהשיב לשאלות (בחלק מהחקירה שמר הנאשם על זכות השתיקה) והיא אינה מתיישבת עם עדויות אחרות שבתיק החקירה ועם ראיות אוביקטיביות כגון פלטי שיחות טלפון. כאמור, גרסתו של הנאשם הינה כי לא היה קשור כלל לעסקת הסמים. הנאשם הוא היחידי מבין שלושת המעורבים בפרשה שנסע לקולומביה. לטענתו, כפי שהעיד בביהמ"ש, היה בקולומביה במסגרת של טיול תמים, ללא כל מעורבות בביצוע מעשה אסור זה או אחר. לדבריו בביהמ"ש יצר בקולומביה קשר עם צעירה קולומביאנית העונה לשם מריה ואותה מריה היא נשוא שיחות הטלפון אשר ביצע לקולומביה מביתו. לטענתו, אין כל קשר בין שיחות הטלפון לאותה מריה ובין הסמים שהגיעו לארץ והוא אינו קשור כלל לסמים. גרסתו זו של הנאשם אינה מתיישבת עם עדותו במשטרה ועם ראיות אחרות שבתיק. ראשית, הנאשם נחקר ונשאל במפורש בעדותו ת10/ האם טייל בקולומביה עם אדם כלשהו והאם היה בקולומביה עם בחורה. בתשובה לשאלה השיב בשלילה (ת10/ עמ' 2 ש' 9 ואילך). יתרה מזאת, כשנחקר בביהמ"ש לא היה יכול הנאשם למסור כל פרט מזהה של אותה מריה כגון מספר טלפון, כתובת, שם משפחה, שמות הוריה וכיוצ"ב וזאת על אף שאותה מריה, שלדבריו חיה אצל הוריה, היתה בת זוגו בכל תקופת שהותו בקולומביה. והחשוב מכל - שיחות הטלפון שבוצעו לאותה אהובה עלומה בוצעו ממכשיר הטלפון של בתו זוגו הישראלית. קשה להניח כי החברה בארץ היתה מאפשרת ומעודדת קשר רומנטי עם מתחרה מחו"ל. כמו כן, אין כל הסבר כיצד ידע צחי פולק להתקשר לאותו מספר טלפון בקולומביה אליו התקשר הנאשם. צחי פולק לא היה בקולומביה ולכאורה אין לו כל קשר עם מריה שהיא בת זוגו של אדם אשר לטענתו בביהמ"ש אין לו כל קשר עמו. ההסברים שניתנו בביהמ"ש לפיהם מדובר בשיחות טלפון שבוצעו לקולומביה, למשרדי קפה אינטרנט אשר באמצעותם ניתן להעביר הודעות, הינם הסברים כבושים שבאו לתת מענה לסתירות שבין פלטי הטלפון לבין הגרסאות שהומצאו על ידי הנאשם וצחי פולק לצורך המשפט. גם לא ברור כיצד ניתן להעביר דרך אותו מוקד הודעות בקפה אינטרנט הודעות ל"מריה" ששם משפחתה אינו ידוע (בהנחה שהשם "מריה" אינו חריג בבוגוטה). מדובר בהסברים בלתי אמינים, אשר אינם מתיישבים עם הראיות ועם ההגיון. בהתאם, ביהמ"ש אינו יכול להאמין לגרסה זו. הנאשם העיד כי הנסיעה לקולומביה עלתה לו כ2,200- דולר וכן העיד כי כספו נגנב ממנו בעת שהיה בקולומביה וכי נזקק לעזרה של הוריו והורי חברתו במימון הנסיעה. אלא שאמו של הנאשם, הגב' שרה דהן, שהעידה בביהמ"ש, לא יכלה לספר לביהמ"ש על מימון של נסיעת הבן לקולומביה. סיכומו של דבר, גרסת הנאשם הינה גרסה כבושה. הנאשם יכול היה לטעון בעדותו במשטרה כי אינו קשור כלל לעסקת הסמים וכי כל העסקה בוצעה על ידי אחיו אורן. הנאשם גם היה יכול לספר במשטרה כי שהה בקולומביה ביחד עם בת זוגו. מדובר בפרטים שמסירתם למשטרה אינם יכולים לפגוע בו. הנאשם לא עשה כן וגרסתו בביהמ"ש כבושה ובלתי אמינה וביהמ"ש אינו מקבל גרסה זו כאמת. 7. עדותו של אורן דהן אורן הוא אחיו של הנאשם וחברו הטוב של צחי פולק. נראה שבמסגרת העדויות ניסה הנאשם לגלגל את האשמה לפתחו של האח אורן שלמעשה כבר נשפט בענין אחר וממילא הוא מרצה מאסר. בטרם אתייחס לעדותו של אורן, אציין כי אין לשלול את האפשרות שגם אורן דהן מעורב בפרשה זו, לפחות בידיעה. יתכן ששני האחים, אלי ואורן דהן, שותפים בתכנון וצירפו את צחי פולק וזאת כדי לנסות ולהסוות את משלוח הסמים מקולומביה אליהם. אינני שולל אפשרות זו כלל ועיקר ובהחלט יתכן שהקשרים ההדוקים שבין אורן דהן לצחי פולק הם אלה שבסופו של דבר הובילו למעורבותו של צחי בעסקת ייבוא הסמים. ואולם, בכל האמור לעיל, אין כדי לשלול מהנאשם את תפקידו המרכזי בארגון ייבוא הסמים מקולומביה לארץ. עדותו של אורן דהן הינה עדות כבושה. אמנם, ניתן לטעון כי כבש את עדותו ולא הסכים למסור אמת עד שהובטח לו כי הדברים שיאמר בביהמ"ש לא ישמשו כראיה נגדו. ואולם, בכך אין כדי להסביר מדוע עדותו לאחר שניתן לו החסיון הינה עדות עמומה אשר אינה מוסרת פרטים. אורן דהן טוען כי היה לו חבר שטס לקולומביה ואיתו היה בקשר, בדרך כלל בטלפונים ציבוריים. העד לא יכול היה למסור פרטים על אותו אדם מעבר לכך ששמו הוא יעקב וגם לא יכול היה לתת הסבר כיצד זה בוצעו שיחות רבות לאותו אדם ממכשירי הטלפון הנייד ומבית משפחת דהן, וזאת על אף טענתו כי הוא משוחח עמו בטלפונים ציבוריים. אורן טען גם כי התקשר לקולומביה מהטלפון שברשותו שמספרו 055-739275. ואולם, דווקא מפלאפון זה לא יצאו שיחות לקולומביה, וזאת בשים לב לפלט השיחות של מכשיר טלפון זה. העד אורן שכח את כל הפרטים המזהים של אותו יעקב ולא היה יכול לציין גם מתי נסע אותו יעקב לקולומביה, במיוחד בזיקה למועדי הנסיעה של הנאשם לקולומביה. יתרה מזאת, אותו יעקב שאמור להיות בקולומביה, מצוי בקשר עם אורן דהן, לטענתו, בעניני אספקת הסמים. בנסיבות אלה, אין כל הסבר מדוע היה על צחי פולק לצלצל לקולומביה כדי להעביר את הכתובת למשלוח הסמים כי הרי אורן, שהוא חברו הטוב של צחי, ידע בוודאות היכן מתגורר צחי ויכול היה למסור את הכתובת בעצמו. אין כל הסבר לגרסתו של אורן כיצד זה כבש את עדותו ולמעשה הפליל לכאורה את אחיו וגרם לכך שאחיו הנאשם ישב במעצר זמן כה רב. אורן לא היה יכול למסור כל הסבר סביר בענין זה ועדותו, גם בענין זה, אינה אמינה. גם מהתרשמות בלתי אמצעית מהעד אורן בביהמ"ש, נראה כי לא שש למסור את עדותו וגם זאת לאחר שהובטח לו החסיון. את התשובות לשאלות מסר כמי שכפאו שד וניכר בו שהוא מעיד תחת אילוץ, ככל הנראה בהשפעת אחיו הנאשם. בסיכומו של דבר, מבלי לשלול את האפשרות שאורן דהן אכן היה מעורב בעסקה, אינני מאמין לגרסתו, לפיה אחיו אלי כלל לא מעורב בפרשה. 8. ראיות חיזוק התומכות בגירסת המאשימה כאמור, העדויות העיקריות כנגד הנאשם הינן מכלול הודעותיו של צחי פולק כפי שנמסרו במשטרה, בין אם במסגרת חקירות, ובין אם בדברים שאמר לשוטרים מיד כשנעצר וזאת כאשר נשאל למי מיועדים הסמים והשיב כי הם מיועדים לאלי דהן. צחי פולק הינו שותף לדבר עבירה ובהתאם עדותו טעונה חיזוק וזאת על פי הוראות פקודת הראיות. סבור אני כי יש בחומר הראיות די כדי להוות ראיות חיזוק וראיות סיוע. כאמור לעיל, נתמכות עדויותיו של צחי פולק במשטרה בראיות אוביקטיביות והן פלטי שיחות מכשירי הטלפון השונים (ניידים וקבועים) שהוצגו לביהמ"ש. פלטי שיחות הטלפון, הסותרים את גרסאותיו במשטרה, מהווים חיזוק לעדויות שמסר צחי פולק במשטרה. חיזוק נוסף לעדויותיו של צחי במשטרה הן אותן האזנות סתר שבראיה ת47/, מהן עולה כי גרסתו של צחי בביהמ"ש אינה אמת וכי צלצל מהבית להודיע לאלי דהן כי הסמים הגיעו. העובדה שצחי פולק צלצל לקולומביה לאותו מספר טלפון שאליו התקשר פעמים רבות אלי דהן, מעידה על הקשר שבין השניים בכל הנוגע למשלוח מקולומביה. עובדה זו מהווה גם חיזוק לגרסה שמסר במשטרה וסותרת את הגרסה שמסר לביהמ"ש. כאמור, גרסתו של הנאשם אלי דהן אינה אמינה. ביהמ"ש סבור כי כל הגרסה המתייחסת לאותה חברה מריה, גרסה שעלתה לראשונה בביהמ"ש, הינה גרסה שקרית, וזאת בשים לב לסתירה שבין גרסה זו לבין הגרסה שמסר הנאשם לביהמ"ש כאשר ציין במפורש ששהה בקולומביה לבדו ולא יצר קשר עם כל אדם לרבות בחורה כלשהי. מדובר בשקרים המתייחסים לנקודות מהותיות בעדותו של הנאשם והלכה היא כי שקר של נאשם מהווה חיזוק לראיות כנגדו. על כל אלו יש להוסיף את עצם הגעת החבילה מקולומביה. אמנם נטען כי אין ראיות מספיקות שהחבילה הגיעה מקולומביה וככל שהדבר ידוע הגיעה החבילה מלונדון. ואולם, מעיון בתיק המוצגים ניתן לראות כי המעטפה נושאת חותמות דואר של קולומביה ובולים קולומביאנים ונראה על פניו כי אכן נשלחה מהכתובת הרשומה עליה שהיא כתובת קולומביאנית. גם אם לא העיד איש המכס האנגלי אשר תפס את החבילה במקור בלונדון, אין כל סיבה להניח כי מעטפת דואר הנושאת כתובת של דואר יוצא מקולומביה, המאותרת בחותמות דואר קולומביאניות, לא נשלחה מקולומביה. עצם נסיעתו של הנאשם לקולומביה מהווה גם היא חיזוק לראיות כנגדו. אמנם טיול בקולומביה אינו עבירה וגם לא כל השוהה בקולומביה ומטייל בה הופך לחשוד במעורבות בעסקי סמים. ואולם העובדה שהנאשם בחר לשקר בנוגע לשהותו בקולומביה, המציא את סיפור הבחורה מריה, המציא את הסיפור בדבר מימון הנסיעה על ידי הוריו והורי חברתו (דבר שנסתר בעדות אמו), מצביע על כך שאין מדובר בנסיעה תיירותית כשרה ומהווה חיזוק למכלול ראיות התביעה. מדובר במכלול של ראיות ונתונים, שייתכן שכל אחד מהם בנפרד לא היה בו די כדי להוות חיזוק מספיק וסיוע כנדרש לעדותו של צחי פולק. ואולם כאשר קיים מכלול של ראיות המחזקות את עדות צחי פולק, כפי שיש במקרה זה, סבור אני כי התביעה הרימה את הנטל במובן זה שהצליחה לספק חיזוק מספיק להודעותיו של צחי פולק שדי בו כדי להוכיח את אשמתו של הנאשם, ובמיוחד בשים לב לגרסתו שכאמור אינה אמינה. 9. סיכום הראיות כנגד הנאשם לסיכומו של דבר, סבור אני כי מכלול הראיות מצביע, מעבר לספק סביר, כי הנאשם הוא זה שהזמין את הסמים מקולומביה וכי חבילת הסמים היתה ממוענת אליו. כאמור, הנאשם יצא לקולומביה והוא היחיד מבין שלושת המעורבים בפרשה שיש לו קשר ישיר מוכח של היכרות עם קולומביה. הנאשם חזר לארץ מקולומביה במסלול זהה לזה שלאחר מכן הגיעו הסמים. העד צחי פולק שקיבל את החבילה לביתו העיד במשטרה כי הנאשם הוא זה שעמד מאחורי יבוא הסם. הוא זה שביקש מצחי להשתמש בו כמען לקבלת הסמים, הוא זה שקיבל את הסמים בדיוק לפי המתווה שסיכם עם הנאשם, הוא זה שכאשר הסמים התקבלו, התקשר לנאשם והיה בדרכו למסור את הסמים לנאשם כאשר נעצר. כל הנתונים שבפני ביהמ"ש ובמיוחד נתונים אוביקטיביים של פלטי שיחות טלפון, מצביעים על הקשר שבין הנאשם, קולומביה וצחי פולק. גרסתו של הנאשם בלתי אמינה והגרסאות שניסו צחי פולק ואורן דהן למסור לביהמ"ש רוויות סתירות ואינן מתיישבות עם ההגיון. בהתאם, סבור אני כי המאשימה הרימה את הנטל והוכיחה מעבר לספק סביר את האישומים המיוחסים לנאשם. 10. סיכום הכרעת הדין אשר על כן, ובסיכומו של דבר, ולאחר ששמעתי את טעוני הצדדים, אני מורה להרשיע את הנאשם בעבירות הבאות: קשירת קשר לביצוע פשע עבירה לפי סעיף 499 (א) (1) לחוק העונשין; יבוא סמים עבירה לפי סעיף 13 לפקודת הסמים המסוכנים; עבירה של החזקת סם מסוכן שלא לצריכה עצמית, עבירה לפי סעיף 7 (א) + (ג) רישא לפקודת הסמים המסוכנים. בהתאם, ייקבע התיק להמשך דיון וטעון לעונש. יבואסמיםסחר בסמים