מה העונש על ביזוי מדים ?

מה העונש על ביזוי מדים ? עונש על ביזוי מדים קבוע בהוראות חוק העונשין, תשל"ז-1977 והוא כמפורט להלן: 217. ביזוי מדים מי שאינו חייל או שוטר והוא לובש את מדי הצבא או המשטרה, או לבוש הדומה להם, או לבוש הנושא סימן המיוחד לחייל או לשוטר באופן ובנסיבות העלולים לגרום בזיון המדים האמורים, או מעסיק אדם אחר בעשיית אחד המעשים האלה, דינו - מאסר שלושה חדשים. חוק העונשין תשל"ז-1977 כולל סימן (י"א) שעניינו מטרדים, ובו התנהגויות פסולות כגון מטרד לציבור, התנהגות פסולה כמקום ציבורי, ביזוי מדים, מעשה העלול להפיץ מחלה ועוד, שהמכנה המשותף ביניהם הוא פגיעה ברבים. סעיף 215א כותרתו "מטרד לציבור" ועניינו מעשה או מחדל הגורם "לציבור פגיעה, סכנה או הטרדה, או מפריע לו, או גורם לו אי נוחות (הדגשה הוספה – א"ר) בשימוש בזכות הרבים", ראו לפרשנותו קדמי, על הדין בפלילים ג' (תשנ"ה) 1351; הטרדה מבטאת לדידו "הכבדה" או "אי נוחות" רגשית להבדיל מגרם נזק ממש. אי נוחות לדידו פחותה מהפרעה. שאלות משפטיותביזוי מדים