גניבת נשק מצה''ל - מעצר

האם גניבת נשק מצה"ל מצדיקה מעצר עד תום ההליכים ? בית המשפט ציין כי ככלל ולמעט מקרים חריגים, החוטא בעבירות של סחר בנשק מסכן את בטחון הציבור. עבירות של גניבת נשק מצה"ל ושל סחר בנשק הן עבירות חמורות ביותר, באשר הנשק עלול לשמש לביצוע עבירות פליליות או בטחוניות. לפיכך מצדיקות גניבת נשק מצה"ל, ככלל ולמעט מקרים מיוחדים וחריגים, מעצר של המעורבים בהן עד תום משפטם ומקל וחומר שכך הוא הדין כאשר עסקינן בסחר בכלי נשק אחדים וקטלניים במיוחד ובתחמושת בכמות נכבדה והדברים נכונים במשנה תוקף בימים קשים אלה, שבהם נעשה שימוש תכוף בנשק בידי גורמים עוינים ופליליים כאחד. יחד עם זאת, גם בעבירות חמורות ומסוכנות, לרבות עבירות גניבת נשק מצה"ל, למותר לציין כי אין מקום למעצר עד תום ההליכים בהעדר ראיות לכאורה וכי קיימת חובה לשקול אם ניתן להשיג את תכלית המעצר על-ידי חלופת מעצר מתאימה ובמקרים שבהם קיימת חלופת מעצר אשר יש בה כדי להפיג את המסוכנות, יש להסתפק בחלופת מעצר, גם כאשר קיימות ראיות לכאורה בעוצמה מספקת למעצר. בנוסף לכך, כפי שנקבע בשורה ארוכה של החלטות שניתנו בשנים האחרונות על-ידי בית המשפט העליון ועל-ידי בית דין זה, מקום שקיימות אמנם ראיות לכאורה (ועילת מעצר), אולם הראיות לכאורה הן חלשות או בעייתיות במידה ממשית, יש לשקול ביתר שאת ובמשנה תוקף להסתפק בחלופת מעצר. מעצרנשקצבאצה"לגניבה