פיצויים בגין חבלת צליפת שוט

פיצויים בגין חבלת צליפת שוט כ ל ל י : 1. לפני תביעה לתשלום פיצויים בגין נזקי גוף עקב תאונת דרכים שארעה ביום 24.02.05. 2. מאחר והמדובר בתאונת דרכים ואין הכחשה של התאונה ושל הכיסוי הביטוחי, הרי כל שנותר במחלוקת הוא סכום הנזק. הנכות הרפואית : 3. בהסכמת הצדדים מונה מומחה רפואי בתחום האורטופדיה ד"ר אלכסנדר בלנקשטיין. 4. בסיכום חוות דעתו מציין ד"ר בלנקשטיין את הדברים הבאים : "כתוצאה מתאונת הדרכים בתאריך 24.04.05 נחבל שילוח שלום לדבריו באזור עמוד שדרה צווארי וגב. רק כשבוע לאחר התאונה בתאריך 04.03.2005 פנה לחדר מיון בי"ח "השרון". היה מדובר על מצב שלאחר חבלת צליפת שוט וחבלה בגב. צילומי הרנטגן לא הצביעו על נזק גרמי. הברור נמשך וכלל בדיקות מיפוי עצמות שהיו תקינות. בדיקת M.R.I שהיו תקינות ולא הדגימו בלטי דיסק. בבדיקות C.T הודגם בקע דיסק אחורי צדדי שמאלי בגובה C5-C6 באזור עמוד שדרה צווארי. באזור עמוד שדרה תחתון הדגם בגובה L4-L5 בלט כללי מתון של הדיסק. מבחינת הבדיקה הקלינית לא נמצאה הגבלת תנועות בטווח התנועות של עמוד שדרה תחתון. נמצאה הגבלת תנועות קלה ביותר בטווח התנועות של עמוד שדרה צווארי. לאור כל האמור לעיל הנני מעריך את נכותו ב-5% (חמישה אחוזים) מחצית האחוזים הניתנים בגין סעיף 37(5)(א) וזאת בהתייחס להגבלת תנועות קלה ביותר בטווח התנועות של עמוד שדרה הצווארי. " 5. המומחה לא זומן לחקירה על חוות דעתו ואף לא נשלחו לו שאלות הבהרה. 6. בתצהיר עדותו הראשית הצהיר התובע, כי לאחר בדיקתו ע"י ד"ר בלנקשטיין הורע מצבו, אך ביהמ"ש (כב' השופט פרידלנדר) דחה בקשתו לבדיקה חוזרת של המומחה. 7. בסעיף 18 מצהיר התובע, כי הוא ממשיך לסבול כאבים, מוגבל בישיבתו ובתנועות גופו ונאלץ לפנות לקופ"ח עקב כאביו. טיפולי הפיזיוטרפיה לא הטיבו את מצבו. 8. התובע לא נחקר על האמור לעיל בחקירתו הנגדית. 9. החוקר יעקב אללישוילי הציג קלטת המתעדת את התובע חוצה כביש במהירות ונוהג ברכב. 10. מאחר והמומחה הרפואי לא נחקר על האמור בחוות דעתו ולא נשלחו לו שאלות הבהרה, אני מקבל את האמור בחווה"ד של ד"ר בלנקשטיין וקובע כי הנכות הרפואית של התובע הינה בשיעור 5%. 11. באשר לנכות התפקודית, התובע לא נחקר על האמור בתצהירו. עם זאת לא התרשמתי כי לתובע ישנה הגבלה מעבר למה שציין המומחה, שכן באשר להגבלות של התובע לא די באמור בתצהירו, כאשר חווה"ד הרפואית היא שונה בתכלית השינוי. 12. אינני מקבל את טענת התובע כי אינו יכול לעבוד עקב מגבלותיו, שכן מגבלותיו קלות מאוד. 13. לפיכך, אני קובע כי הנכות התפקודית של התובע הינה 5%. שיעור הנזק : א. כאב וסבל : לנוכח המסמכים הרפואיים שצירפו אני אחשב הפיצוי בגין כאב וסבל לפי 10% ללא אשפוז. התובע יליד 08.02.83. לפיכך סכום הפיצוי הינו 14,071.71 ₪. ב. הפסד השתכרות לעבר : התובע השתחרר מצה"ל ב-07.10.03 ומאז עבד במספר מקומות, בכל מקום תקופה קצרה, בעת התאונה לא עבד. התובע סיים בצבא קורס טכנאי אלקטרוניקה, אך לא עבד מאז שחרורו במקצוע זה. גם בעת היותו בשירות צבאי נעדר מהשירות שלא ברשות במשך תקופה העולה על שנה ואח"כ השתחרר בטרם סיים שירות מלא, מאחר ולטענתו לא הסתדר עם מפקדיו. לא הובאה כל ראיה, לפיה התובע אינו יכול לעבוד כלל או שאינו יכול לעבוד במקצוע אותו רכש בעת שירותו הצבאי. לתובע ניתנה חופשת מחלה בתקופה שמיום התאונה עד ליום 12.05.05, דהיינו כחודשיים וחצי. לא ניתן לחשב ההפסד עפ"י השכר הממוצע במשק, שכן התובע הוכיח במהלך התקופה מאז שחרורו כי לא התאקלם בעבודה לתקופה ממושכת ולשכר אותו הוא קיבל. אשר על כן, אני פוסק סכום גלובאלי בסך 7,500 ₪. ג. הפסד השתכרות לעתיד : המגבלה של התבוע היא קלה ביותר, ולא הובאה ראיה, כי יש מגבלה זו כדי לפגוע בכושר עבודתו של התובע. כאשר מודבר באחוזי נכות נמוכים מ-10% ובנסיבות שפורטו לעיל יש לפסוק פיצוי גלובאלי. אני מעמיד פיצוי זה על סך של 30,000 ₪. ד. הוצאות רפואיות לעבר ולעתיד : אני פוסק סכום גלובאלי בסך 5,000 ₪. ה. עזרה צד ג' : לא הובא כל עד, שיתמוך בטענת התובע כי נזקק לעזרת צד ג' ומה ערכה של עזרה זו. כמו כן אין כל ראיה, כי יזדקק לעזרה כזו בעתיד. לפיכך אינני פוסק סכום כלשהו לעניין זה. ו. הוצאות נסיעה : לעבר אני פוסק 700 ₪. לעתיד אין ראיה כי יזדקק להוצאות נסיעה בעקבות התאונה. סיכומו של דבר : א. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע סך 57,271.71 ₪. סכום זה ישא הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד לתשלום בפועל. ב. אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע שכ"ט עו"ד תאונות דרכים בשיעור 13% מהסכום שנפסק בס"ק א' לעיל, בצירוף מע"מ כחוק. ג. עוד אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובע הוצאות המשפט כפי שהוצאו ע" התובע בצירוף הפרשי הצמדה וריבית מיום הוצאתם ועד לתשלום בפועל. זכות ערעור לביהמ"ש המחוזי תוך 45 ימים מיום קבלת פסה"ד. צליפת שוט (תאונת דרכים)תאונת דרכיםפיצויים