פקודת הבולים

פקודת הבולים, תש"ח-1948 מועצת המדינה הזמנית מחוקקת בזה לאמור: 1. השם הקצר פקודה זו תיקרא בשם "פקודת הבולים, תש"ח-1948". 2. בולי דואר החל מיום ו' אייר תש"ח (15 במאי 1948) הבולים החוקיים לשימוש לצרכי הדואר במדינת ישראל הם אך ורק בולי הדואר שהוצאו על ידי הממשלה הזמנית ושעליהם טבועות המלים "דואר עברי" או בולי דואר אחרים שיוצאו על ידי הממשלה הזמנית. 3. 4. ממונה על ביצוע הפקודה שר התחבורה מונה על ביצוע הפקודה הזאת. בוליםפקודות