משמרת ערב במקום בוקר - פסק דין

משמרת ערב במקום בוקר - פסק דין רקע כללי 1. השאלה המרכזית שהובאה לפתחנו הינה - האם זכאית התובעת לתשלום פיצויי פיטורים וחלף הודעה מוקדמת חרף התפטרותה מהנתבעת וזאת לטענתה עקב הרעה מוחשית בתנאי עבודתה. התשתית העובדתית הצריכה להכרעה 2. התובעת הועסקה כעובדת שעתית במשרה חלקית בחנות לממכר נעליים בקניון רמת אביב (להלן: "החנות"), וזאת החל מחודש 9/00 ועד לחודש 10/07. 3. במהלך תקופת עבודתה החלה התובעת לשמש כמנהלת החנות, כאשר בין היתר, הוטל עליה במסגרת תפקידה לערוך את סידור שעות העבודה של העובדות הכפופות לה. שעות העבודה שנקבעו לתובעת, עם תחילת עבודתה בחנות, היו כדלקמן: 9:00 עד 16:00 (משמרת בוקר) ו- 16:00 עד 22:00 (משמרת ערב). 4. ביום 11.10.07 (יום ה' בשבוע) פרץ סכסוך בין התובעת לבין מנהלת החשבונות של הנתבעת בנוגע לבונוס אשר לטענת התובעת היתה זכאית לו ואשר לא שולם לה. זאת, בהתאם להסכם שנערך בין הנתבעת לבין עובדיה ביחס לתשלום בונוס הנגזר מהיקף המכירות. הסכם אשר עיגן את זכאותה של התובעת כמנהלת חנות לבונוס על בסיס היקף מכירות מינימלי של 350,000 ש"ח לחודש (ראה - נספח א' לתצהיר מנהלת הנתבעת - הגב' ליאנה דזנאשוילי; להלן: "המנהלת"). 5. אין חולק, כי ביום ראשון ה-14.10.07 התנהלה שיחה בין התובעת לבין המנהלת בנושא הבונוס, אשר במהלכה הפיסה הנתבעת את דעתה של התובעת בנושא זה ושוחחה עימה אודות העסקתה במשמרות הערב (להלן: "שיחת ההבהרה"). עם זאת, בין הצדדים נטושה מחלוקת ביחס לשאלה הנוגעת לאופן התנהלות התובעת ביום 11.10.07 טרם שיחת ההבהרה עם המנהלת כאמור: בעוד שהנתבעת טוענת כי התובעת התנהלה בבוטות ועמדה בצעקות על דרישתה הבלתי מוצדקת לתשלום הבונוס, הרי שהתובעת מכחישה גרסה זו מכל וכל. אין חולק, כי מיד לאחר הדברים הללו התבקשה התובעת להרגע בביתה במהלך סוף השבוע, כאשר ביום 14.10.07 התקיימה שיחת ההבהרה כאמור, בין התובעת לבין המנהלת. 6. אין חולק גם על כך כי במהלך שיחת ההבהרה נאמר לתובעת כי מעתה עריכת סידור העבודה עבור העובדות האחרות יעשה באישור המנהלת, וזאת מאחר ולטענת הנתבעת התובעת נהגה לערוך סידור זה לפי נוחותה ובהתעלם מצרכי הנתבעת ויתר העובדות, תוך שהיא ממעטת לשבץ עצמה לעבודה במשמרות הערב. 7. לפיכך ובמהלך אותו יום (ה- 14.10.07) כתבה התובעת מכתב למנהלת בתגובה לשיחת ההבהרה, כדלקמן: "בהמשך לשיחתנו מהיום בבוקר ומשיחתנו הטלפונית בשעות אחה"צ, להלן אופן הדברים: הודעת לי שבכוונתך והחלטתך הסופית להעביר אותי לעבוד למשמרת ערב (פעמיים בשבוע). כמו כן הודעת לי שבמידה ולא אסכים להחלטתך ואני מצטטת מדבריך 'הדלת פתוחה'. במכתבי זה אני מודיעה לך כי בהיותי עובדת בחברתכם מזה 5 שנים וב-3 שנים האחרונות (מאז הולדת בני) הנני מועסקת במשמרת בוקר בלבד - בין השעות 9:00 בבוקר עד 15:00 אחה"צ, בהודעתך ובהחלטתך הנ"ל אני רואה בזאת - הרעת תנאים שאינה מקובלת מבחינתי. הריני להודיעך כי בכוונתי להתייצב לעבודה כרגיל כפי שעשיתי במסירות ובהצטיינות במשך תקופת העסקתי בחברתכם בזמן שתמצאי לנכון לסיים את החופש שנכפה עלי מטעמך. אשמח לקבל את התיחסותך למכתב זה. בתקווה לשיתוף פעולה פורה בעתיד." 8. ביום שני ה-15.10.07 השיבה המנהלת על מכתבה של התובעת במכתב, בו העלתה את גרסתה ביחס לתוכן שיחת ההבהרה מיום 14.10.07. במכתב זה צויין, בין היתר, כי תנאי העסקתה של התובעת כמו אלה של יתר עובדי הנתבעת, כוללים העסקה במשמרות שלוש פעמים בשבוע לפחות. עם זאת, לפנים משורת הדין ומתוך התחשבות, איפשרה הנתבעת לתובעת לעבוד רק פעמיים בשבוע במשמרת ערב. אשר ל"דיבר" הנזכר במכתבה של התובעת - "הדלת פתוחה" - כתבה המנהלת כי הדברים נאמרו בהקשר של עובדים שאינם מעוניינים לעבוד בנתבעת ולא בהתייחס לתובעת. זאת, תוך שהיא מדגישה כי הנתבעת מעוניינת בהמשך עבודתה של התובעת לאורך שנים. המנהלת הכחישה מכל וכל את גרסתה של התובעת במכתבה, לפיה - מאז הולדת בנה ובשלוש שנות עבודתה האחרונות היא היתה מועסקת במשמרת בוקר בלבד. לדבריה, מדו"חות הנתבעת עולה באופן ברור כי גרסה זו אינה נכונה. בנוסף, כתבה המנהלת כי התובעת ניצלה את האמון שניתן בה ושיבצה עצמה בסידורי העבודה באופן המתאים לה - בעיקר במשמרות הבוקר - ולא באופן התואם את צרכי הנתבעת וצרכי העובדים האחרים. זאת, תוך נסיון להפוך סידור זה ל"שגרה". המנהלת אף הבהירה במכתבה האמור כי לאור הירידה בהיקף המכירות בחנות ב-50% מוצדקת הדרישה שהופנתה לתובעת לעבוד על-פי ההסדר כפי שסוכם עימה מלכתחילה; קרי - הסדר הכולל עבודה במשמרות, שמטרתו להחזיר את מחזורי המכירות "למיקומם הטבעי". המנהלת הוסיפה וצירפה למכתבה סידור עבודה לשבוע העוקב, תוך שהיא מציינת כך: "בכך באה לקיצה החופשה היזומה שהוצאת אליה בעקבות התנהגותך הבלתי הולמת ביום חמישי האחרון ה-11.10.07 בחנות מול העובדים האחרים ומול הלקוחות!". את מכתבה כאמור סיימה המנהלת בציינה: "אשמח לקבל התיחסותך המיידית מאחר ואנו זקוקים לך בחזרה בחנות בהקדם האפשרי. בתקווה להמשך שיתוף פעולה פורה". 9. ביום 17.10.07 פנתה התובעת במכתב נוסף לנתבעת, הפעם באמצעות בא כוחה. במכתב זה חזרה על הגרסה, לפיה - היא עבדה כמנהלת החנות בשעות הבוקר בלבד מהשעה 9:00 ועד השעה 15:00 וכי היא הוצאה ל"חופשה כפויה", בעקבותיה זומנה לשיחה בה הודע לה על שינוי חד צדדי בסידור העבודה שלה, כך שהיא תאלץ לעבוד במשמרות הערב עד השעה 22:00. זאת לדבריה, בניגוד לתנאי העסקתה ה"רגילים". לפיכך, דרשה התובעת "לחזור" לעבודה בנתבעת ב"תנאי העסקתה הקודמים" כפי שהיו לשיטתה במשמרות הבוקר בלבד (ראה - נספח ת/4 לתצהיר התובעת). 10. משהנתבעת לא נענתה לדרישותיה של התובעת כאמור לעיל, הודיעה התובעת ביום 22.10.07 על הפסקת עבודתה, תוך שהיא מטעימה כי הפסקה זו נעוצה בהרעת תנאים מוחשית המזכה אותה בתשלום פיצויי פיטורים על-פי חוק (ראה - נספח ת/4 לתצהיר התובעת). לאור מחלוקת זו הוגשה כאמור התביעה שבפנינו. הכרעה נקדים ונציין כי לאחר שבחנו את חומר הראיות ושמענו את התובעת והעדות מטעמה: הגב' ססי רינטה והגב' יפה אמישיקשווילי וכן את עדי הנתבעת: המנהלת, בנה - מר סימון דזנאשוילי ועובדת הנתבעת, הגב' פאני באזוב - הגענו למסקנה כי דין התביעה להדחות וזאת מהטעמים כדלקמן: 11. כפי האמור, השאלה המרכזית שבמחלוקת הינה - האם הנתבעת הפרה את הסכם העבודה עם התובעת והרעה באופן חד צדדי את תנאי העסקתה? על מנת לבחון שאלה זו יש להדרש לשתי סוגיות עקריות, והן: מה היו תנאי ההעסקה של התובעת בראשית יחסי העבודה? האם וכיצד שונו תנאים אלה, אם בכלל, על-ידי מי מהצדדים? 12. מעדותה של התובעת עולה כי במסגרת הסכם ההעסקה שנערך עם קבלתה לעבודה אכן הוסכם כי היא (התובעת) תעבוד במשמרות, ובלשון הפרוטוקול לאמור: "ש. האם בתחילת העבודה עבדת במשמרות? ת. כשהתחלתי לעבוד נאמר לי שהעבודה במשמרות. זה נאמר לי על-ידי ליאנה או אחותה... אני הייתי סטודנטית שלמדתי בבקרים. אחותה היתה נשואה עם ילדים והסתדרנו. ש. בתחילת העבודה עבדת בעיקר משמרות ערב? ת. כן. לאחר שקודמתי להיות מנהלת לאחר שבני נולד, שלושה חודשים לאחר לידתו, הצרכים שלי השתנו. בני נולד ב-7.4.04." (ראה - עמ' 4 לפרוטוקול למטה, עמ' 5 למעלה) 13. במסגרת תצהירה אמנם טענה התובעת כי מאז הולדת בנה ובמשך שלוש שנות עבודתה האחרונות היא הועסקה במשמרת בוקר בלבד, "למעט מקרים חריגים", אלא שהתובעת לא ציינה על יסוד איזו הסכמה היא החלה לעבוד במשמרות בוקר בלבד. זאת, תוך שינוי תנאי ההתקשרות המקוריים שהוסכמו מלכתחילה בין הצדדים. מנגד, מעדותה של המנהלת, כפי שאושרה גם על-ידי התובעת, עולה - כי התובעת לא פנתה אל הנתבעת בבקשה לעבוד במשמרות הבוקר בלבד. זאת משום שידעה כנראה שבקשה זו תתקל בסירוב (ראה - עמ' 9 לפרוטוקול עדות המנהלת למטה; וכן - עמ' 11 למעלה; כן ראה עדות התובעת בעמ' 3 למטה). לא זו אף זו, אלא שמעיון בתדפיסי הנוכחות של התובעת עולה כי גרסתה, לפיה - היא עבדה במשמרות בוקר בלבד במהלך שלוש עבודתה האחרונות - אינה מדויקת כלל ועיקר. מתדפיסים אלה ניתן ללמוד כי התובעת עבדה גם במשמרות ערב, אלא שהיא צמצמה במהלך השנים ובאופן הדרגתי את היקף העסקתה במשמרות הערב, כמפורט להלן: מספר משמרות הערב בהן עבדה התובעת במהלך תקופת עבודתה בנתבעת: ינו' פבר' מרץ אפר' מאי יוני יולי אוג' ספט' אוק' נוב' דצמ' שנת 2005 10 8 8 6 1 2 2 1 2 1 5 5 שנת 2006 7 4 5 6 3 3 2 4 4 4 3 1 שנת 2007 1 3 - 2 4 - - 1 5 1 משמע - בשנת 2005 - 4.25 משמרות ערב בממוצע. בשנת 2006 - 3.33 משמרות ערב בממוצע. בשנת 2007 - 1.7 משמרות ערב בממוצע. הדרגתיות זו בצירוף העובדה שהתובעת היא שהיתה אחראית על עריכת סידור העבודה מלמדים על ניסיונה של התובעת לילך צעד צעד, עקב בצד אגודל על מנת לשנות את תנאי ההסכם (ראה - נספח ת/2א לתצהיר התובעת). 14. זאת ועוד, ממכלול הראיות, לרבות עדותה של התובעת, עולה - כי הנתבעת לא הסכינה עם השינוי החד צדדי שניסתה התובעת לעגן בתנאי עבודתה והיא אף פנתה לתובעת מספר פעמים בענין זה, תוך שהיא מעמידה את התובעת על דרישתה לדבוק בתנאי העבודה שהוסכמו מלכתחילה, שכללו עבודה במשמרות ערב. ובלשונה של התובעת בפרוטוקול לאמור: "ש. מדוע ליאנה פנתה אליך וביקשה שתעבדי ערב? ת. לא יודעת. אני זוכרת שהיא פנתה אלי פעמיים בנושא הזה, כשנה לפני שקרה המקרה ופעם שניה לא זוכרת מתי. פעם אחת אני זוכרת בוודאות שהיא ביקשה." (ראה - עמ' 4 לפרוטוקול באמצע; וכן - עדות המנהלת בעמ' 10 למעלה) משמע - גם מעדותה של התובעת עולה כי משהנתבעת הבחינה בכך שהיא (התובעת) עושה שימוש בסמכותה כמנהלת על מנת לצמצם את היקף העסקתה במשמרות הערב, היא פנתה לתובעת בענין זה ודרשה ממנה לקיים את תנאי העבודה כפי שהוסכמו מלכתחילה. עדות זו של התובעת מחזקת את גרסתה של המנהלת, אשר העידה כי היא אכן העירה לתובעת מספר פעמים על האופן בו שיבצה עצמה בסידור העבודה במהלך השנים 2006-2007 תוך צמצום השיבוץ למשמרות הערב. זאת, שעה שלדברי המנהלת, מתוך התחשבות בתובעת היא (המנהלת) איפשרה לה (לתובעת) לעבוד שתי משמרות ערב בשבוע בלבד, כולל מוצאי שבת. 15. לפני סיום ובהתייחס לטענות התובעת אשר ביקשה לשכנענו כי הנתבעת חפצה בסיום יחסי העבודה בשל המחלוקות בנושא הבונוס ולכן שינתה חד צדדית את מתכונת העסקתה, יאמר - כי לכשעצמנו לא שוכנענו מגרסה זו, וזאת בשל מספר טעמים כדלקמן: א. הדרישה לעבודה במשמרות הוסכמה מלכתחילה בין הצדדים, כאשר השיחה מיום 14.10.07 לא היתה הארוע הראשון בו עמדה הנתבעת על דרישתה לקיום ההסכם המקורי שבין הצדדים. ב. מהראיות עולה - כי הדרישה שהופנתה לתובעת לעבוד גם במשמרות הערב לא היתה שרירותית אלא היתה פועל יוצא של תלונות של עובדים אחרים בחנות שנאלצו לעבוד במשמרות הערב במקום התובעת, וכן פועל יוצא של הצורך לפקח על התנהלות החנות גם בשעות אחה"צ במטרה לשפר את היקף המכירות בשעות אלה (ראה - עדות מנהל הנתבעת, מר סיימון דזאנשווילי בעמ' 11 לפרוטוקול באמצע). בהקשר זה יש לציין כי גם העדה מטעם התובעת - הגב' ססי, הודתה בחקירתה הנגדית כי כל העובדות "מעדיפות" לעבוד בשעות הבוקר על מנת לפנות את המשך היום (ראה - עמ' 6 לפרוטוקול באמצע). כן יוער, כי משנשאלה עדת הנתבעת, הגב' ססי - האם היתה עדה למצב בו לא היה בנמצא עובד שיאייש את משמרת הערב, היא השיבה באופן מתחמק כי אינה זוכרת (ראה - עמ' 6 לפרוטוקול למטה). עדת הנתבעת, הגב' פאני באזוב, שהיתה אף היא מוכרת בחנות, העידה בתצהירה כי הגב' ססי (עדת התובעת) התלוננה בפניה לא אחת על כך שהתובעת לא איפשרה לה ולעובדות אחרות בחנות לעבוד במשמרות הבוקר. גרסה זו מקובלת עלינו היות והיא מתיישבת עם מכלול הדברים עליהם העידה עדת התובעת הגב' ססי כמפורט לעיל (ראה - סע' 4 לתצהיר הגב' באזוב). ג. ממכתביה של הנתבעת כמו גם מאופן התנהלותה עולה דווקא כי הנתבעת היתה מעוניינת בהמשך העסקתה של התובעת, נוכח העובדה שהיא העריכה והוקירה את עבודתה ולכן אף גילתה נכונות ללכת לקראתה בכל הנוגע לצמצום היקף העסקתה במשמרות הערב ואף איפשרה לה לצאת מעבודתה כחצי שעה לפני תום המשמרת. זאת על מנת לאסוף את בנה מהמעון (ראה - עדות המנהלת בעמ' 9 לפרוטוקול למטה; וכן - דו"חות הנוכחות). זה המקום לציין כי גם התובעת בעדותה בפנינו לא הכחישה את הגמישות שבה נהגה בה הנתבעת בשל היותה עובדת מצוינת (ראה - עדות התובעת בעמ' 2 לפרוטוקול; וכן - עמ' 11 למעלה). ד. לבסוף יאמר כי הרושם המתקבל ממכלול הראיות הינו - כי התובעת היא שניסתה להציג בפני הנתבעת ולאחר מכן גם בפנינו, באופן מגמתי ומטעה, את עמידתה של הנתבעת על קיום תנאי ההעסקה המקוריים כאילו היתה עמידה זו הפרה של הסכם העבודה: כך למשל, טענה התובעת במכתבה הראשון לנתבעת כי היא מועסקת במשמרות בוקר בלבד בין השעות 9:00-15:00 וזאת "מזה שלוש שנים", עובדה אשר נמצאה בלתי מדויקת על-פי דו"חות הנוכחות. התובעת אף נמנעה מלאזכר הן בכתב התביעה, הן במכתביה והן בתצהירה - את העובדה שעל-פי ההסכם המקורי שנערך עם תחילת העסקתה היא נדרשה לעבוד במשמרות וכן את העובדה כי הנתבעת המשיכה לעמוד על דרישה זו גם בשנים 2006-2007 (ראה - נספח ב' לתצהיר התובעת). סוף דבר 16. לאור כל האמור, מסקנתנו הינה - כי מי שניסתה לשנות באופן חד צדדי את תנאי ההעסקה היתה דווקא התובעת ולא הנתבעת. זאת, כפי שפורט לעיל. משכך, אנו דוחים את טענת התובעת ביחס להרעה מוחשית בתנאי עבודתה וכפועל יוצא מכך אנו דוחים את התביעה לתשלום פיצויי פיטורים. בנוסף ונוכח האמור ומשהתובעת היא שהתפטרה מעבודתה, הרי שאנו דוחים אף את רכיב התביעה שעניינו - אי תשלום בעבור הודעה מוקדמת. אשר לתביעה לתשלום בגין "חופשה כפויה" - הרי שיש לדחות אף תביעה זו וזאת מהטעם שהתובעת הודתה במסגרת חקירתה הנגדית כי היא קיבלה תשלום עבור החופשה הנ"ל (ראה - עמ' 3 לפרוטוקול למעלה). 17. לנוכח כל האמור ונוכח דחייתה של התביעה על כל רכיביה, הרי שאנו מחייבים את התובעת בתשלום הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 2,500 ש"ח בתוספת מע"מ כחוק. ערבים (ערבות)שעות עבודה ומנוחה