פקודת צה''ל

פקודת צבא-הגנה לישראל, תש"ח-1948 לפי סעיף 18 לפקודת סדרי השלטון והמשפט, תש"ח-1948, ניתנת בזה הפקודה הבאה: 1. הקמת צבא-הגנה מוקם בזה צבא-הגנה לישראל מורכב מחילות יבשה, מחיל-ים ומחיל-אויר. 2. גיוס חובה במצב-חירום יונהג גיוס-חובה לצבא-הגנה-לישראל על כל שרותיו. גיל חייבי הגיוס יהיה כפי שייקבע על ידי הממשלה הזמנית. 3. חובת שבועת אמונים כל אדם המשרת בצבא-הגנה-לישראל חייב להשבע שבועת-אמונים למדינת ישראל, לחוקתה ולשלטונותיה המוסמכים. 4. איסורים אסור להקים או לקיים כל כוח מזויין מחוץ לצבא-הגנה לישראל. 5. הקניית תוקף צווים, הכרזות, תקנות וכל הוראות אחרות בעניני השרות הלאומי שנתפרסמו בין ט"ז בכסלו תש"ח (29 בנובמבר 1947) לבין יום פרסום פקודה זו, על ידי הסוכנות היהודית לארץ-ישראל, הועד הלאומי לכנסת ישראל בארץ-ישראל, מנהלת העם, הממשלה הזמנית או אחת ממחלקותיהם, יעמדו בתקפם כל עוד לא ישונו, יתוקנו, או יבוטלו. 6. פעולות בהתאם לחוק כל פעולה הנעשית בהתאם להוראות פקודה זו תהא חוקית אף אם היא עומדת בסתירה לכל הוראה אחרת בחוק הקיים. 7. ממונה על ביצוע הפקודה שר הבטחון ממונה על ביצוע פקודה זו. צבאצה"לפקודות