צו בתי המשפט הקמת בתי משפט שלום ואזור שיפוטם

צו בתי-המשפט (הקמת בתי-משפט שלום ואיזור שיפוטם), תש"ך-1960 בתוקף סמכותי לפי סעיף 21 לחוק בתי-המשפט, תשי"ז-1957, אני מצווה לאמור: 1. הגדרות בצו זה "מחוז" - כאמור בהודעה על חלוקת שטח המדינה למחוזות ולנפות ותיאורי גבולותיהם, לרבות מימי החופין הסמוכים לגבולות המתוארים. 2. הקמת בתי משפט שלום (תיקון: תש"ך, תשכ"ח, תש"ל, תשל"ב, תש"ם, תשמ"ב, תשמ"ד, תשמ"ז, תשנ"ז, תשס"א, תשס"ב) מוקמים בזה בתי-משפט שלום אלה: אילת, אשדוד, אשקלון, באר-שבע, בית-שאן, בית-שמש, חולון, דימונה, הרצליה, חדרה, חיפה, טבריה, ירושלים, כפר-סבא, מסעדה, נצרת, נתניה, עיר-יזרעאל-עפולה, עכו, פתח-תקוה, צפת, קצרין, קריות, קרית-גת, קרית-שמונה, ראשון לציון, רחובות, רמלה ותל-אביב-יפו. 2א. אזור שיפוט (תיקון: תשמ"ז, תשס"א, תשס"ג, תשס"ה, תש"ע2) (א) אזור שיפוטו של בית משפט שלום, למעט בתי משפט השלום כאמור בסעיף קטן (ב), יהיה המחוז שבו הוא נמצא. (ב) אזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז חיפה, בעכו ובקריות יהיה מחוז חיפה ונפת עכו, ואזור שיפוטם של בתי משפט השלום במחוז הצפון לא יכלול את נפת עכו. (ג) (בוטל) (תיקון: תש"ע) 2ב. מקום מושב (תיקון: תשנ"ז, תשס"א, תשס"ד, תשס"ה, תשס"ו) (א) מקום מושבו של כל אחד מבתי משפט השלום המנויים בסעיף 2 יהיה תחום הרשות המקומית שעל שמה הוא נקרא ומקום מושבו של בית משפט השלום בקריות יהיה קרית ביאליק; נקרא בית משפט על שם יותר מרשות מקומית אחת, יהיה מקום מושבו הרשות המקומית ששמה נזכר ראשון. (ב) על אף האמור בסעיף קטן (א) - (1) לבית משפט השלום בתל-אביב-יפו יהיה מקום מושב גם ברמת גן; (2) לבית משפט השלום בקריות יהיה מקום מושב גם בנהריה; (3) לבית משפט השלום נצרת יהיה מקום מושב בנצרת או בנצרת עילית; (4) - (5) (בוטלו). 3. ביטול צו בתי-המשפט (הקמת בית-משפט השלום באילת), תשי"ח--1958 בטל. 4. קיום תוקף צו זה אינו בא לפגוע בכל תביעה או משפט שהוגשו כדין לפני פרסומו ברשומות. צו בתי המשפטצוויםצו (חקיקה)