כאבי גב מטפל בבית אבות

כאבי גב מטפל בבית אבות זוהי תביעה להכיר בקשר הסיבתי בין הליקוי ממנו סובלת התובעת בגבה לבין האירוע מיום 24.05.08 ואי הכושר שנקבע לה בתקופה שמיום 25/5/08 ועד ליום 28/7/08. לאור מחלתה והיעדרותה של כב' הנשיאה השופטת ורד שפר - התיק הועבר לטיפולי. להלן עובדות המקרה: 1. התובעת ילידת 1971. 2. התובעת עבדה בתקופה הרלוונטית כמטפלת בבית אבות. 3. ביום 24.5.08, במסגרת עבודתה, בעת שהעבירה קשישה מעגלה הרגישה התובעת בכאבי גב (להלן: "האירוע"). מינוי מומחה רפואי: 4. מטעם ביה"ד מונתה כיועצת מומחית רפואית ד"ר הורוביץ סוזנה אשר מסרה לביה"ד חוו"ד ביום 18.11.09 וכן השיבה לשאלות הבהרה ביום 2.2.10. בחווה"ד שהומצאה לביה"ד ביום 18.11.09, קבעה המומחית כי להערכתה אומנם קיימים נתונים קליניים המראים סיכון מיוחד שהיה בתובעת לחלות במחלת הגב ממנה סובלת, אולם לדעתה האירוע מיום 24.05.08 החמיר את בקע הדיסק הימני, ובכך זרז את הצורך בניתוח דיסקטומיה בגובהL5-S1 בגב תחתון, ובהתאם גם קבעה כי נגרם לתובעת אי כושר לעבוד מיום האירוע ועד ליום 28.07.08. להלן קביעות המומחית בחוות דעתה: "1. התובעת סבלה מהתקף חריף של כאבי גב תחתון קורנים לרגל ימין. בדיקת C.T שעברה תוך מספר ימיםמהאירוע מיום 24.5.08, הדגימה בקע דיסק פרא-מדיאני בגובה החוליות L4-L5 עם לחץ ניכר על השק ועל השורש בימני. עקב קושי במתן שתן עברה ביום 30.5.08 דיסקטומיה בגובה L5-S1. בשל התמשכות הכאבים בגב תחתון קורנים לרגל ימין בצעה בדיקת MRI, שהדגימה הצטלקות אחרי למינקטומיה L5-S1 ובקע דיסק ימני בגובה זה. 2. קיימים נתונים קליניים, המראים סיכון מיוחד, שהיה בתובעת לחלות במחלה זו. ביום 8.7.03 פנתה לטיפול רפואי עקב כאבי גב תחתון מזה מס' ימים קורנים לרגליים. ביום 1.10.07 נמצאה בבדיקה הרפואית רגישות מעל גב מתני ימני, מעל מפרק סקרו-איליאק ימני וכן גירוי סכיאטי ימני עם קושי בהרמת רגל ימין ישרה. ביום 25.2.08 הופנתה התובעת לצילומי עמוד שדרה מתני עקב כאבי גב תחתון קורנים לרגל ימין. לפי רישומי המעקב הרפואי מהימים 6.5.08 ו-22.5.08 חלה במהלך החודשים שלאחר הבדיקה של יום 25.2.08 החמרה בכאבי גב תחתון ו8בגירוי העצב הסכיאטי הימני. 3. מהתיעוד הרפואי עולה כי התובעת סבלה מכאבי גב תחתון עם הקרנה לרגל ימין והחמרה הדרגתית עוד לפני האירוע מיום 24.5.08. לאור מכלול הנתונים, סביר כי האירוע של יום 24.5.08. 4. עקב האירוע מיום 24.5.08 נגרם לתובעת אי כושר מיום האירוע ועד ליום 28.7.08". 5. במסגרת תשובותיה לשאלות ההבהרה מיום 2.2.10, חזרה המומחית על מסקנתה בדבר קיום קשר סיבתי כאמור. להלן תשובותיה לשאלות ההבהרה: "עיון בממצאים הקליניים אשר נרשמו בימים 6.5.08, 22.5.08 ו-24.5.08, מלמד כי התובעת אכן סבלה מהחמרה במצבה הקודם, שנגרמה עקב האירוע מיום 24.5.08. ביום 6.5.08 נרשם כי סבלה מכאבי גב תחתוחן עם הגבלה בתנועות הגב ו-SLR חיובי 45 מעלות מימין. ביום 24.5.08 נרשם כי נמצאה תנוחה סקוליוזיס אנטלגית בעמוד שדרה מותני ונמצא SLR של 15 מעלות מימין ו-45 מעלות משמאל". 6. בדיון ביום 8.7.10 ביקש ב"כ התובע לקבל את התביעה ולאמץ את קביעת המומחית בדבר הקשר הסיבתי בין הליקוי ממנו סובלת התובעת בגבה לבין האירוע ותקופת אי הכושר הנטענת. ב"כ הנתבע, לעומת זאת, ביקש לדחות את התביעה, ובתוך כך הפנה לרישומים הרפואיים בעניינה של התובעת כשלדבריו - לא ברור כיצד החמיר האירוע את מצבה הקליני של התובעת, אשר אובחן יומיים, לפני האירוע לעומת המצב לאחר האירוע. לחילופין, ביקש להתיר לו להפנות למומחית שאלות הבהרה נוספות.   לאור האמור לעיל אנו קובעים כדלקמן: 7. על פי ההלכה הפסוקה, קביעת קיומו של קשר סיבתי בין הפגימה לבין הפגיעה הנטענת בעבודה או שלילת קיומו של קשר כאמור, הינה קביעה משפטית המושתתת על חומר הראיות. יחד עם זאת, בית הדין מייחס משקל מיוחד לחוות דעת של מומחה הפועל מטעמו ולא מטעם אחד הצדדים והוא נוהג לייחס משקל רב לחוות הדעת של מומחה מטעם בית הדין וזאת מן הטעם שהאובייקטיביות של המומחה מטעם בית הדין גדולה יותר ומובטחת במידה מרבית מעצם העובדה, שאין הוא מעיד לבקשת צד ואין הוא מקבל שכרו מידי בעלי הדין ( ראה: דב"ע תשן/48-0 המוסד נגד עמירם פיאלקוב , פד"ע כב', 321, דב"ע לו/8-0 סימון דוידוביץ נגד המוסד לביטוח לאומי , פד"ע ז', 374, עבל 411/97 דחבור בוטרוס נגד המוסד לביטוח לאומי, עבודה ארצי לב [1], 322). במקום אחר נפסק כי, בית הדין יסמוך את ידו על חוות דעת המומחה ומסקנותיו ולא יסטה מהן, אלא אם קיימת הצדקה עובדתית או משפטית יוצאת דופן לעשות כן. (ראה דב"ע נ/0-244 המוסד לביטוח לאומי נגד יצחק פרבר, לא פורסם). לדידו של בית הדין, המומחה הוא האורים והתומים המאיר את עיניו בשטח הרפואי. 8. ד"ר ס. הורוביץ קבעה באופן מפורש את קיומו של קשר סיבתי רפואי בין הליקוי ממנו סובלת התובעת בגבה לבין האירוע מיום 24.5.08, שהתבטא בהחמרת "בקע הדיסק הימני, ובכך זרז את הצורך בניתוח דיסקטומיה בגובהL5-S1 בגב תחתון", ובהתאם גם קבעה כי נגרם לתובעת אי כושר לעבוד מיום האירוע ועד ליום 28.7.08. קביעת המומחית הינה קביעה שבמישור הרפואי. 9. בקשת ב"כ הנתבע להתיר לו להפנות למומחית שאלות הבהרה נוספות, נדחית בזאת מאחר והמומחית השיבה על כל שאלות ההבהרה שנשאלה ואין מקום להבהרת חווה"ד, שהינה ברורה ומנומקת כנדרש.   10. לאור האמור לעיל אנו קובעים, כי עפ"י חווה"ד של ד"ר סוזנה הורוביץ, קיים קשר סיבתי רפואי בין האירוע בעבודתה של התובעת מיום 24.5.08 לבין הליקוי בגבה בדרך של החמרת מצב קודם. על כן קיים גם קשר סיבתי משפטי. בנסיבות אלה, אנו קובעים כי מדובר כאן בתאונת עבודה כמשמעותה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], תשנ"ה-1995. 11. על הנתבע לשלם לתובעת דמי פגיעה בגין תקופת אי הכושר לעבוד בתקופה מיום 25.5.08 ועד ליום 28.7.08, וזאת תוך 30 יום מהיום. התובעת רשאית להגיש לנתבע תביעה לקביעת דרגת נכות מעבודה, כאשר הוועדה הרפואי שתבדוק את התובעת תקבע את נכותה וגם תתייחס להשפעתו של המצב הקודם. 12. על הנתבע לשלם לתובעת הוצאות שכ"ט עו"ד בסך של 3,500 ₪, תוך 30 יום מהיום. 13. זכות ערעור לבית הדין הארצי לעבודה בירושלים בתוך 30 יום מיום קבלת עותק פסק הדין. עמוד השדרהכאבי גב / בעיות גבבית אבות