10,000 ש"ח פיצוי בגין פיטורים ללא שימוע

כמה פיצויים אפשר לקבל על פיטורים ללא שימוע ? פסק - דין 1. לפנינו תביעה לתשלום פיצויי פיטורים, דמי הודעה מוקדמת, פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, גמול בגין שעות נוספות ופיצוי בגין אי ביצוע הפרשות לקרן פנסיה שהגישה התובעת כנגד הנתבעת מעסיקתה לשעבר. 2. רקע עובדתי: א. הנתבעת היא בעלת רשת חנויות לממכר תרופות, מוצרי היגיינה ותוספי מזון המנהלת מספר סניפים ברחבי הארץ. ב. התובעת הועסקה בנתבעת בסניף בילינסון בפתח תקוה (להלן: "הסניף") מיום 07/01/05 ועד ליום 28/10/07. ג. התובעת פוטרה מעבודתה. 3. הליכים: א. ביום 31/05/10, מספר ימים עובר לדיון שהתקיים לפנינו, הודיעה הנתבעת כי מקבלת הצעת פשרה שהועלתה במסגרת דיון קדם משפט שהתקיים ומסכימה לשלם לתובעת פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. ב. בדיון שהתקיים בפנינו העידה התובעת כשמטעם הנתבעת העידה גב' סיגל ארז, מנהלת החברה (להלן: "סיגל ארז"). להלן נפרש טענות הצדדים בהרחבה. 4. טענות התובעת: א. התובעת שרתה הנתבעת במסירות ונאמנות אולם פוטרה על אתר מבלי שנערך לה שימוע כדין וללא כל הודעה מוקדמת. ב. התובעת זכאית לפיצויי פיטורים בסך 12,121 ₪. ג. התובעת זכאית לדמי הודעה מוקדמת בסך 4,278 ₪. ד. התובעת זכאית לפיצוי בגין פיטורים שלא כדין, ללא שימוע ובחוסר תום לב בסך 30,000 ₪. ה. על הצדדים חלים ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה בענפי המסחר והשירותים. ו. בהתאם לדין החל על הצדדים היה על הנתבעת להפריש כספים לקרן פנסיה עבור התובעת בשיעור של 6% משכרה, משלא עשתה כן זכאית התובעת לפיצוי בסך 8,727 ₪. ז. התובעת זכאית לתשלום סך של 2,413 ₪ בגין גמול שעות נוספות. 5. טענות הנתבעת: א. לכל אורך תקופת העסקתה התנהגה התובעת באופן בעייתי, התחצפה אל הממונים עליה, לא עמדה בנהלי הנתבעת ולא בצעה ההוראות המוטלות עליה. בנוסף התגלו אי סדרים בקופה עליה היתה מופקדת והתובעת קיבלה אזהרות חוזרות ונשנות ביחס להתנהגותה אולם לא שינתה דרכיה. ב. התובעת פוטרה לאור הפרות משמעת חוזרות ונשנות ומשכך אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. ג. מנהלת הנתבעת קיימה עם התובעת שיחה עובר לפיטוריה במסגרתה פרטה הטענות שעמדו כנגדה. ד. התובעת עשתה יד אחת עם מנהלת הסניף, מרסל ביטון בת משפחתה (להלן: "מרסל ביטון") אשר אישרה לה לעבוד שעות רבות מבלי שהיתה כל הצדקה לכך וזאת על מנת לחפות על היעדרויותיה שלה. התובעת היתה זבנית ולא היה כל צורך בעבודתה במסגרת שעות נוספות שחרגו מהאמור בהסכם העסקתה. ה. התובעת לא היתה זכאית להפרשות לקרן פנסיה. דיון והכרעה: 6. בפתח הדברים נציין כי הגענו לכלל הכרעה לפיה התובעת זכאית לתשלום פיצויי פיטורים ופיצויי הלנה מופחתים בגינם, דמי הודעה מוקדמת, גמול בגין עבודה בשעות נוספות ופיצוי בגין פיטורים שלא כדין, להלן נפרש החלטתנו. 7. המסגרת הנורמטיבית החלה על הצדדים: א. התובעת טענה כי לאור עיסוקה של הנתבעת, חלות בעניינינו הוראות ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה בענפי המסחר והשירותים (ראה סעיף 7.א. לכתב התביעה). ב. באשר לעיסוקה של הנתבעת העידה גב' סיגל ארז: "ש. יש לכם רשת של בתי מרקחת בשם פארמה טבע? ת. זה לא רק בתי מרקחת. ש. מופנית לסעיף 2 לתצהירך ? ת. נכון האמור בסעיף זה. ש. האם אתם רשת של בתי מרקחת? ת. אנו רשת שנקראת פארמה טבע, שבבעלות הנתבעת רשת של בתי מרקחת שבהם נמכרים מוצרים טבעים, קוסמטיקה וטואלטיקה. ש. אתם מוכרים צרכי בתי מרחקת? ת. מוצרי בית מרקחת כן אנו מוכרים. אנו כמו סופר פארם וניו פארם, יש גם בית מרקחת בתוך החנות. בדיוק כמו סופרפארם. ש. אתם מוכרים תרופות? ת. גם תרופות. ש. צרכי קוסמטיקה? ת. גם" (ראה עמוד 6 שורות 4-17 לפרוטוקול הדיון). ג. בענפי המסחר והשירותים קיימים שני הסכמים קיבוציים שונים האחד, הסכם קיבוצי כללי בענפי היבוא היצוא המסחר בסיטונות והשירותים (ההדגשה שלי - א.ע.) (הסכם שמספרו 7010/77 מיום 21/02/77) שהורחב במסגרת צו ההרחבה בענפי היבוא היצוא המסחר בסיטונות (י"פ 2412 התשל"ח, עמ' 1161). השני, הסכם קיבוצי כללי בענף המסחר הקמעוני והשירותים שנחתם ביום 21/03/96 (ראה מ' פסטרנק, הסכמים קיבוציים כרך רביעי, מהדורת 1997 עדכון מס' 77). הנתבעת היא רשת למסחר קמעונאי התובעת לא הוכיחה כי ההסכם הקיבוצי בענף המסחר הקמעוני והשירותים חל בעניינינו. בנוסף, צו ההרחבה הרלוונטי עניינו במסחר סיטונאי בלבד ומשכך אינו חל בעניינינו. לאור האמור, מצאנו לדחות טענות התובעת בעניין. 8. שעות נוספות: א. התובעת טענה כי זכאית לתשלום בגין עבודה בשעות נוספות. אין חולק כי התובעת עבדה במסגרת השעות שפורטו בתלושי שכרה, המתאימים לדו"חות הנוכחות אותם צרפה הנתבעת (ראה נספח ב' לתצהיר סיגל ארז). ב. הנתבעת טענה כי התובעת בצעה עבודה בשעות שלא אושרו לה שכן בהתאם להסכם העסקתה התחייבה לעבוד 6 שעות ביום בלבד (ראה נספח א' לתצהיר סיגל ארז). בנוסף טענה הנתבעת, כי התובעת עשתה קנוניה עם מנהלת הסניף, גב' מרסל, גיסתה, שכן עבדה שעות רבות מעבר לנדרש. הנתבעת טענה כי מרסל, שהשתכרה שכר גלובלי, נעדרה מהסניף שעות רבות חרף העובדה שהיתה מופקדת על ניהולו והותירה את התובעת שהשתכרה שכר שעתי לעבוד מעבר למסגרת השעות הדרושה. ג. גב' מרסל ביטון הגישה תביעה כנגד הנתבעת במסגרתה נדונה טענתה של זו האחרונה בדבר קנוניה בקשר עם העסקתה של התובעת, טענה שנדחתה ע"י מותב בראשות כב' השופט אילן איטח [(ראה עב 2641/08 מרסל ביטון-תעוזה מי בע"מ (לא פורסם, ניתן ביום 30/12/09), סעיף 26 לפסק הדין]. בנוסף, לאור עדויות הצדדים בנדון, התרשמנו כי התובעת זכאית לתשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות, כפי שנפרש להן. ד. התובעת העידה: "ש. את אומרת שעבדת שעות נוספות? ת. כן. הייתי צריכה לעבוד, היה לנו חוסר בעובדים ותמיד היו אומרים לי להישאר. ש. מי אמר לך להישאר? ת. היה רוקח שהייתי איתו יד ביד, היה סחורה שמגיעה והיתה לי אחריות" (ראה עמוד 2 שורה 24 וכן עמוד 3 שורות 1-4 לפרוטוקול הדיון) "ש. מי ביקש ממך להישאר? ת. עשיתי את עבודתי וכשהגיע הסחורה אז נשארים לא יכולת לעזוב וללכת. לפעמים לא היו מגיעים עובדים לעבודה ומנהלת החנות אמרה לי להישאר ולהחליף את העובדים שלא הגיעו" (ראה עמוד 3 שורה 22 וכן עמוד 4 שורות 1-3 לפרוטוקול הדיון). סיגל ארז העידה: "ש. מופנית לדוח נוכחות של מאי 2007, למה לא שילמתם לתובעת גמול שעות נוספות? ת. היות ואינני עוסקת בהנהלת חשבונות אני לא נכנסת לעובי הקורה. היא קיבלה כסף על כל השעות שהיא עבדה. לשאלת בית הדין: ש. היא לא קיבלה גמול שעות נוספות? ב"כ הנתבעת: היא לא קיבלה אישור לכך. ש. למה היא לא קיבלה גמול? ת. אני לא עוסקת בהנהלת חשבונות. היא קיבלה כסף על מה שהיא עבדה בפועל, לא מנעו ממנה לעבוד שעות והיא קיבלה על מה שהיא עבדה. (ההדגשה שלי - א.ע.)(ראה עמוד 9 שורות 12-24 וכן עמוד 10 שורות 1-2 לפרוטוקול הדיון). ובהמשך העידה: "ש. בתור מנהלת ישירה, ראית מדי חודש שמשלמים לה את כל השעות כמו שאמרת פה בחקירה כשאת יודעת שהחתמתם אותה על היקף משרה של 6 שעות ובמשך עשרות חודשים היא מקבלת מעל 6 שעות, למה לא עצרתם זאת? ת. היות ואינני בהנה"ח, ויש לי רשת עם 50 עובדים במערכת ויש מנהלת חשבונות, שולחים דו"ח שעות של כל אחד כמה עבד ומנהלת החשבונות אמורה לשלם להם, ברגע שיש לי מנהלת סניף ואני אמורה לסמוך עליה, היא נתנה לה לעבוד שעות , כשמנהלת הסניף הלכה לטייל ולקחה את הבת שלה לאיזה שהוא מקום התובעת היתה מחליפה אותה ... אני לא ידעתי את זה, אח"כ גילינו את כל הדברים האלה. זה נודע בדיעבד, אני לא ידעתי שנעשים דברים כ"כ מכוערים. ש. אני יודע כשעובד כותב דו"ח שעות מנהל חותם על הדו"ח, מי היה המנהל שלה? ת. אני לא עסקתי בכספים, ברגע שבהנהלת חשבונות קיבלו דו"ח היו משלמים לה" (ראה עמוד 12 שורות 10-23 לפרוטוקול הדיון). ה. לאור עדויות הצדדים התרשמנו כי התובעת נשארה לעבוד בסניף בהתאם לצרכי העבודה שעה שהנתבעת שילמה לה עבור השעות בהן עבדה שכר רגיל תחת תשלום גמול בגין עבודה בשעות נוספות כנדרש. הנתבעת לא הוכיחה כי עבודת התובעת במסגרת שעות נוספות בוצעה בניגוד להרשאה והעובדה כי לאורך כל תקופת העסקתה המשיכה ושילמה לה שכר רגיל עבור שעות אלו, מבלי שמיחתה בידה בעניין, מצביעה על כך שהדבר נעשה בידיעתה ובהסכמתה. ו. כאמור, טענת הנתבעת ביחס לקנוניה בין התובעת ובין מנהלת הסניף, גיסתה, נדחתה על ידי כב' השופט איטח בפסק דינו שלעיל, מה גם שהתובעת החלה עבודתה בנתבעת עובר לכניסתה של מרסל לתפקידה כמנהלת הסניף ואף מן הטעם הזה מצאנו לדחות טענות הנתבעת בנדון. ז. לאור האמור, הנתבעת תשלם לתובעת סך של 2,413 ₪ גמול בגין עבודה בשעות נוספות. בנסיבות העניין התרשמנו כי הסכומים לא שולמו לתובעת עקב מחלוקת של ממש ומשכך לא מצאנו לפסוק לזכותה פיצויי הלנת שכר. 9. פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת: א. התובעת טענה כי פוטרה על אתר וכי לא שולמו לידיה פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת כנדרש. ב. הנתבעת טענה כי לאור נסיבות פיטוריה של התובעת והתנהגותה, לא היתה זכאית לתשלום רכיבים אלו. הנתבעת טענה כי התובעת התחצפה, דיברה בצורה בוטה ופעלה בניגוד לנהלי הנתבעת והוראותיה, טענה זו נטענה בעלמא ולא הוכחה כלל. בנוסף טענת הנתבעת בדבר קנוניה שעשתה התובעת יחד עם גיסתה, מנהלת הסניף, לא הוכחה ואף נדחתה על ידי מותב בראשות כב' השופט איטח כאמור במסגרת תיק עב 2641/08. ג. הנתבעת הציגה בפנינו דו"ח בדיקה שנערך במסגרתה ממנו עולה בין היתר, כי התקיימו אי סדרים בהתנהלות הכספית בסניף בו הועסקה התובעת (ראה נספח ד' לתצהיר סיגל ארז) במסגרתו נכתב: "-נערכה ביקורת קופה: רותי/מרסל-עודף 69.50 ₪ קרינה/יוסף/רותי-חוסר 44.85 ₪" (ההדגשה שלי - א.ע.) התובעת הכחישה כי היו אי סדרים במסגרת עבודתה וכפי שהעידה: "ש. בין היתר היא צירפה שם דו"ח המדבר על אי סדרים בקופה שאת ומרסל מנהלות? ת.לא היה ולא נברא. לא ראיתי ולא שמעתי. לא היו דברים כאלה בכלל, לא שמעתי על זה בכלל. (ראה עמוד 5 שורות 4-7 לפרוטוקול הדיון). ש. הראו לך את הדו"ח? ת. לא" (ראה עמוד 5 שורות 10-11 לפרוטוקול הדיון). ד. נתבעת לא הוכיחה כי אי הסדרים בסניף התקיימו בעקבות מעשי התובעת ובנסיבות העניין מצאנו לדחות טענותיה בנדון. ה. לאור האמור מצאנו כי הנתבעת לא הוכיחה טענתה לפיה התובעת אינה זכאית לתשלום פיצויי פיטורים ודמי הודעה מוקדמת. מה גם שהנתבעת עצמה פנתה לבית הדין ביום 30/05/10 ובקשה לשלם לתובעת עבור רכיבים אלו. ו. במהלך עדותה ניסתה סיגל ארז לטעון כי ככל הזכור לה שילמה לתובעת דמי הודעה מוקדמת: "מה שזכור לי שנתתי לה הודעה מוקדמת, האמת היא שניסיתי לבדוק את עצמי אחרי שהבנתי שכביכול לא שילמתי לה הודעה מוקדמת. אני לא זוכרת, אבל בדקנו את הנתונים. אין לי עם מי לבדוק כרגע כי מנהלת החשבונות שלי נפלה ושברה רגל והיא עם גבס ולכן לא זכור לי. אני יודעת שאני בד"כ נותנת הודעה מוקדמת" (ראה עמוד 8 שורות 4-8 לפרוטוקול הדיון). אולם בהמשך טענה כי לאור האמור בכתב ההגנה, אינה עומדת על טענתה לפיה שילמה לתובעת דמי הודעה מוקדמת כנדרש. ז. לאור האמור, הנתבעת תשלם לתובעת סך של 4,278 ₪ בגין דמי הודעה מוקדמת וכן סך של 12,121 ₪ בגין פיצויי פיטורים. בנסיבות העניין מצאנו לחייב הנתבעת בתשלום פיצויי הלנה בסך 2,000 ₪. 10. פיטורים שלא כדין: א. התובעת טענה כי פוטרה שלא כדין בחוסר תום לב ומבלי שנערך לה שימוע כנדרש ומשכך עתרה לתשלום פיצוי בסך של 30,000 ₪. ב. סיגל ארז טענה כי התובעת פוטרה כדין וכי נערכה עימה שיחה עובר לפיטוריה במסגרתה נפרשו מכלול הטענות בעניינה (ראה סעיפים 10-11 לתצהיר סיגל ארז) וכפי שהעידה: "ש. שימוע? ת. כן עשיתי לה. ש. מתי עשית לה? ת. לא זכור לי. הזמנתי אותה למשרד והיא בכתה נורא על מה שהטחתי בה שהיא עשתה עם מרסל, היא רק בכתה ולא ענתה לי כלום" (ראה עמוד 10 שורות 5-9 לפרוטוקול הדיון) "ש. עשית פרוטוקול של השימוע? ת. לא. אתה צודק מאז החכמתי ואני עושה פרוטוקולים. ש. למה בתצהירך לא ציינת שעשית שימוע? ת. אז אני אגיד לך מה?? בתצהירי לא ציינתי דברים בשביל לפגוע באחרים. אני לא יכולה להכיח באחרים, אני כן עשיתי לה שימוע, והמבין יבין" (ראה עמוד 10 שורות 15-19 לפרוטוקול הדיון). "ש. מסרת לתובעת מכתב פיטורים? ת. לא זכור לי מה היה. אני זוכרת שקראתי לה והסברתי לה את הדברים הקשים שהיה לי לומר לה" (ראה עמוד 11 שורות 2-4 לפרוטוקול הדיון). "ש. בשימוע אמרת לה שהיא מפסיקה לעבוד? ת. אני לא זוכרת את המילים המדוייקות, ואיך התנסחתי, אני זוכרת שהטחתי בה על כל מה שקרה והיא באיזה שהוא מקום הביעה סליחה בבכי שלה" (ראה עמוד 11 שורות 15-17 לפרוטוקול הדיון). "ש. האם לפני השימוע אמרת לה במה היא מואשמת, נתת לה זמן להגיב על הדברים? ת. אמרתי לה את כל הדברים בפגישה עצמה. הטחתי בה את כל ההתנהלות הקלוקלת והיא באיזה שהוא מקום הביעה חרטה במה שהטחתי בה. ש. לפני שהיא הלכה לפגישה איתך היא לא ידעה למה היא באה אלייך? ת. לא. זימנתי אותה כדי לברר. בוודאי שהיא לא ידעה. מה רצית שאני אגיד לה בטלפון??? זימנתי אותה לפגישה וכך זה מכובד יותר" (ראה עמוד 11 שורות 20-24 וכן עמוד 12 שורות 1-2 לפרוטוקול הדיון). ג. לאור עדותה של סיגל ארז התרשמנו כי אכן נערכה לתובעת שיחה עובר לפיטוריה, במסגרתה נשטחו בפניה טענות הנתבעת באשר להתנהלותה הנטענת, ובנסיבות העניין יש לראות בשיחה הנדונה כהליך שימוע, עם זאת, מעדותה של סיגל ארז עולה כי לא הבהירה לתובעת מהות השיחה עובר לעריכתה מה גם שלא הבהירה מהן הטענות שעומדות כנגדה עובר לעריכת השיחה הנדונה ובנסיבות העניין אנו סבורים כי נפל פגם בהליך פיטוריה ומשכך מצאנו לפסוק לזכותה של התובעת פיצוי בסך של 10,000 ₪. ד. לא מצאנו לפסוק לזכות התובעת מלוא הסכום שתבעה שכן מצאנו כי נערכה לה שיחת שימוע, הגם ונפל בה פגם כאמור מה גם שבמועד פיטוריה,לא הושרשה ההלכה לפיה קיימת חובת שימוע אף בשוק הפרטי. 11. הפרשה לקרן פנסיה: התובעת עתרה לתשלום פיצוי בגין אי ביצוע הפרשה לקרן פנסיה וזאת מכח ההסכמים הקיבוציים או צווי ההרחבה בענפי המסחר והשירותים, כאמור לעיל מצאנו כי לא מתקיימות בעניינינו הוראות אלו ומשכך מצאנו לדחות תביעתה בנדון. 12. סוף דבר: א. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 2,413 ₪ בגין גמול עבודה בשעות נוספות, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 28/10/07 ועד למועד התשלום בפועל. ב. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 4,278 ₪ בגין דמי הודעה מוקדמת, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 28/10/07 ועד למועד התשלום בפועל. ג. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 12,121 ש"ח בגין פיצויי פיטורים. משלא שולם הסכום במועד, מצאנו לפסוק לזכות התובעת פיצויי הלנה מופחתים בסך של 2,000 ₪. ד. הנתבעת תשלם לתובעת סך של 10,000 ₪ פיצוי בגין פיטורים שלא כדין, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום 28/10/07 ועד למועד התשלום בפועל. ה. הנתבעת תישא בהוצאות התובעת בסך 3,000 ₪, הסכום ישא הפרשי הצמדה וריבית מיום מתן פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל. ניתן היום, י"ט טבת תשע"א, 26 דצמבר 2010, בהעדר הצדדים. נ.צ. - שמעון לפיד (ע) נחתם ביום 27/12/10 אהובה עציון, שופטת פיצוייםשימוע לפני פיטוריןשימועפיטורים