צו הביטוח הלאומי קביעת גוף ציבורי

צו הביטוח הלאומי (קביעת גוף ציבורי), התשמ"ד-1984 בתוקף סמכותי לפי סעיף 137(א) לחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), התשכ"ח-1968 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. קביעת גוף ציבורי (תיקון: תשנ"א) לענין סעיף 137 לחוק ייחשב כגוף ציבורי: (1) משרד ממשלתי; (2) רשות מקומית; (3) הסוכנות היהודית לארץ ישראל. (4) קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בארץ ישראל במקומות המפורטים להלן: "שלוותה" מרכז לבריאות הנפש, הוד השרון. המרכז לבריאות הנפש "טלביה", ירושלים. בי"ח הפסיכיאטרי גהה, פתח-תקוה. בי"ח רבקה, בי"ח למחלות ממושכות וזקנה, פתח-תקוה. בית הרצפלד, גדרה. בי"ח לוינשטיין, מרכז לשיקום, רעננה. המחלקות הפסיכיאטרית והגריאטרית של מרכז רפואי סורוקה, באר-שבע. המחלקות הפסיכיאטרית והגריאטרית של בי"ח "כרמל", חיפה. המחלקות הפסיכיאטרית והגריאטרית של בי"ח קפלן, רחובות. המחלקה הפסיכיאטרית של בי"ח המרכזי, עפולה. המחלקה הגריאטרית של מרכז רפואי ספיר כפר-סבא. המחלקה הגריאטרית בבית האבות הסיעודי של משען רעננה. סנטוריום החלמה ונופש בע"מ, נתניה - לגבי חולים פסיכיאטריים כרוניים שהקופה נושאת בהוצאות אישפוזם. (5) מרכז משען. גוף ציבוריצוויםביטוח לאומיצו (חקיקה)