צו החלת מתן ייצוג משפטי

צו הסיוע המשפטי (החלת מתן ייצוג משפטי), התשס"ז-2006 בתוקף סמכותי לפי סעיף 9(ב) לחוק הסיוע המשפטי, התשל"ב-1972 (להלן - החוק), אני מצווה לאמור: 1. החלת מתן ייצוג משפטי ייצוג משפטי לפי החוק יינתן לחולים המאושפזים על פי הוראת אשפוז או הנמצאים בטיפול מרפאתי על פי הוראה לטיפול מרפאתי, כאמור בסעיף 29א(ב) לחוק טיפול בחולי נפש, התשנ"א-1991, כמפורט להלן: (1) החל ביום י' בחשון התשס"ז (1 בנובמבר 2006) - (א) בבתי החולים, במרפאות לבריאות הנפש, במרפאות קהילתיות לבריאות הנפש ובמרכזים קהילתיים לבריאות הנפש שבמחוז תל אביב והמרכז; (ב) בבית החולים - "המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל"; (ג) במרפאה - "המרכז לבריאות הנפש טירת הכרמל"; (2) החל ביום י"א בטבת התשס"ז (1 בינואר 2007) - (א) בבית החולים - "המרכז לבריאות הנפש שער מנשה"; (ב) במרפאה - "המרכז לבריאות הנפש שער מנשה"; (3) החל ביום י"ג בשבט התשס"ז (1 בפברואר 2007) - בבתי החולים, במרפאות לבריאות הנפש, במרפאות קהילתיות לבריאות הנפש ובמרכזים קהילתיים לבריאות הנפש שבמחוז חיפה והצפון. עורך דיןייצוג משפטיייצוגצוויםצו (חקיקה)