צו היערות

צו היערות (אכרזה על אילנות מוגנים) (מס' 2), התשנ"ז-1997 בתוקף סמכותי לפי סעיף 14 לפקודת היערות, ובאישור ועדת הכלכלה של הכנסת לפי סעיף 48(א) לחוק-יסוד: הממשלה, וסעיף 2(ב) לחוק העונשין, התשל"ז-1977, אני מצווה לאמור: 1. אילנות מוגנים האילנות הנקובים בתוספת מוגנים בכל שטח מדינת ישראל, במשך עשרים שנים מיום תחילתו של צו זה. תוספת (תיקון: תשס"ה) (סעיף 1) אגס סורי Pyrus syriaca אדר Acer spp. אולמוס קטן עלים Ulmus parvifolia. אולמוס שעיר Ulmus canesens אורן Pinus spp. אלביציה ורודה Albizzia julibrissin אלביציה צהובה Albizzia lebbeck אלה (למעט אלת מסטיק ואלה טרבינת) Pistacia spp. אלון spp. Quercus אקליפטוס (למעט במטעים נטועים) Eucalyptus spp. אראוקריה Araucaria spp. ארז Cedrus sp. אשל spp. Tamarix בר זית בינוני Phillyrea latifolia. ברוש (למעט ברוש לימוני) Cupressus spp. ברכיכיטון Brachychiton spp. גינקו דו אונתי Ginkgo biloba גרוילאה חסונה Gravillea robusta דולב (למעט דולב מערבי) Platanus spp. דום מצרי Hyphaene thebaica הדס מצוי Myrtus communis ז'קרנדה חדת עלים (סיגלון) Jacaranda acutifolia חוזרר החורש Eriolobus trilobatus טבבויה איפה Tabebuia ipe טטרקליניס מפריק Tetraclinis articulata טקסדיון דו טורי Taxodium distichum ינבוט Prosopis spp. כוריסיה בקבוקית Chorisia insignis כוריסיה הדורה Chorisia speciosa כליל החורש Cercis siliquastrum כרבל לביד Alectryon tomentosum לבנה רפואי Styrax officinalis ליקוידמבר ליבני Liquidambar styraciflua ליקוידמבר מפואר Liquidambar formosana מגנוליה גדולת פרחים Magnolia grandiflora מורינגה רותמית Moringa peregrina מורן חורש Vibrunum tinus מילה Fraxinus spp. מיש Celtis spp ספיון השעווה Sapium sebiferum סקוויה נאה Sequoia sempervirens סקוויון ענק Sequoiadendron giganteum עוזרר Crataegus spp. ער אציל Laurus nobilis ערבה Salix spp. ערער ארצישראלי (עצים בלבד) Juniperus spp. פודוקרפוס Podocarpus spp. פיקוס בנגלי Ficus bengalensis פיקוס השדרות Ficus retus פיקוס השיקמה Ficus sycomorus פיקוס התאנה Ficus carica פיקוס קדוש Ficus religiosa צאלון נאה Delonix regia צפצפה Populus spp. קזוארינה Casuarina spp. קטלב מצוי Arbutus andrachne קטלב משונן Arbutus unedo קליטריס Calitris spp. שזיף הדב Prunus ursina שיזף (עצים בלבד) Ziziphus spp. שיטה מלבינה Acacia albida שיטה סלילנית Acacia raddiana שיטת הנגב Acacia gerrardii שיטת הסוכך Accacia tortilis שקד (למעט במטעים נטועים ובשטח מגורים בנוי) Amygdalus spp. תמר מצוי (למעט במטעים נטועים) Phoenix dactylifera שימור עציםצוויםפקודת היערותצו (חקיקה)